7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

3ης /04/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 2480/29-03-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 65/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΧΟΝΔΡΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  (ΦΡΟΥΤΟΜΑΝΙΑ) ΕΠΕ στην  περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ στην Σκιάθο.

 

     Με την υπ. αριθ. 66/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας  ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΑΔΑΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. (FREGIO)   στην  περιοχή  Ανατολική Παραλία-Εθνάρχη Μακαρίου   στην Σκιάθο.

 

Με την υπ. αριθ. 67/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ εντός Σαλονιού Ομορφιάς-μασάζ και fish spa»  ιδιοκτησίας  ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. & Κ. Ο.Ε. στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ  στην Σκιάθο.

 

Με την υπ. αριθ. 68/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας  ΒΑΡΣΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΤΖΙΤΖΙ) ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ   στην  περιοχή  ΑΜΜΟΥΔΙΑ   στην Σκιάθο.

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

 

Με την υπ. αριθ. 69/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στον Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο του Ιωάννη  (που κατείχε πριν ο πατέρας του Γεωργακόπουλος Ιωάννης του Χαράλαμπου) στη θέση   Κουκουναριές (δρόμος προς Ξενία).

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 70/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην οδό Φιλ. Γεωργιάδη του ΜΙΤΖΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με διακριτικό τίτλο JOKER.

 

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μεταβίβαση της αριθ. 1/7168/2003 άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.

 

Με την υπ. αριθ. 71/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μεταβίβαση της αριθ. 1/7168/2003 άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (μέχρι 50 cc) ΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΣ  του Διοματάρη - συζ. Θεοδώρου,  στην κόρη της ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΜΠΕΛΙΝΑ  του Θεοδώρου, λόγω συνταξιοδότησης της πρώτης, στην περιοχή Αγία Παρασκευή Σκιάθου.

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 72/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου Σκιάθου.

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή της μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

Με την υπ. αριθ. 73/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Αποδέχεται την μελέτη με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» που αφορά την διαχείριση του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) του δήμου Σκιάθου ετήσιου προϋπολογισμού 259.168,17€ (πλην Φ.Π.Α.).

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  του Καλφούτζου Νικόλαου (εξ΄αναβολής)

 

Με την υπ. αριθ. 74/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  του Καλφούτζου Νικόλαου.

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2011 της σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας εκπ/σης «Χρήστος Χειμώνας».

 

Με την υπ. αριθ. 75/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τον απολογισμό οικ. έτους 2011 της σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας εκπ/σης «Χρήστος Χειμώνας».

 

 

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης για έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.

 

Με την υπ. αριθ. 76/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Αποφασίζει την υποβολή αίτησης για έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 77/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την έκθεση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2012 - 2014.

 

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της αρίθμ 12/2012 Α.Δ.Σ. Σκιάθου περί Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

 

Με την υπ. αριθ. 78/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Τροποποιεί της αρίθμ 12/2012 Α.Δ.Σ. Σκιάθου περί Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80, ορίζοντας αναπληρωτή γραμματέα της επιτροπής την δημοτική υπάλληλο Παπαβαγγέλη Γαρυφαλλιά.

 

 

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και  εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

 

Με την υπ. αριθ. 79/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Αποφασίζει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και  εισπραχθέντος χρηματικού ποσού 55,36 € στον κ. Τσαπρούνη Παναγιώτη του Ηλία λόγω  λάθους καταχώρησης  των τετραγωνικών μέτρων  στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η.  Σκιάθου.

 

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου για το ΚΕΠ Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 80/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Αποφασίζει την παράταση της μίσθωσης κτηρίου για το ΚΕΠ Σκιάθου για  τρία (3) έτη με ταυτόχρονη μείωση του ενοικίου από τα 526,40 ευρώ, στα 500,00 ευρώ μηνιαίως.

 

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για ίδρυση γραφείου εθελοντισμού από τον Δήμο και άνοιγμα λογαριασμού αλληλεγγύης.

 

Με την υπ. αριθ. 81/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Αποφασίζει την ίδρυση γραφείου εθελοντισμού από τον Δήμο δεδομένου ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου με την λήψη της παρούσας απόφασης.

 

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κου Αθανασίου Ζλατούδη στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ 19 -22 Μαρτίου 2012 που προέκυψε και πραγματοποιήθηκε μετά την από 12 Μαρτίου πρόσκληση του οργανισμού "Local Government Economic Services Ltd", και ψήφιση πίστωσης πόσου.

 

Με την υπ. αριθ. 82/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κου Αθανασίου Ζλατούδη στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ 19 -22 Μαρτίου 2012 που προέκυψε και πραγματοποιήθηκε μετά την από 12 Μαρτίου πρόσκληση του οργανισμού "Local Government Economic Services Ltd", και ψηφίζει πίστωση σχετικού πόσου.

 

 

16ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση μετακίνησης και συμμετοχής του Προέδρου Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κου Αθανασίου Ζλατούδη στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου, Βόλου, 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 83/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

 

Εγκρίνει την μετακίνηση και συμμετοχή του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κου Αθανασίου Ζλατούδη στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου, Βόλου, 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012.

 

 

17ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση μετακίνησης και συμμετοχής του Αντιπροέδρου Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κου Μασούρου Χρήστου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου, Βόλου, 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 84/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση και συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κου Μασούρου Χρήστου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου, Βόλου, 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012.

 

 

18ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μετακινήσεις αιρετών.

 

Με την υπ. αριθ. 85/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημοτικού συμβούλου κ. Ζαχαρία Μαθηνού από 28/2/2012 έως 1/3/2012 στο Εθνικό Τυπογραφείο - Αθήνα, για κατεπείγουσα διαβίβαση εγγράφων.

 

Με την υπ. αριθ. 86/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Δ.Διολέττα ως εκπροσώπου  του Δήμου Σκιάθου στο ΦΟΔΣΑ, στη διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, στην Λάρισα, την 26/3/2012.

 

Με την υπ. αριθ. 87/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη στον Βόλο την 31/03/2012, όπου παρέστη στην ημερίδα με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Υπηρεσίες - Υφιστάμενοι Κανονισμοί - Προοπτικές» που διοργανώθηκε από τον «Ελληνικός Νηογνώμων» τον «Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε.» και τον «Δήμο Βόλου»».

 

 

 

 

Σκιάθος 04 Απριλίου 2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή