1η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου,  συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση την 10η  /1/2012 ύστερα από την υπ. αριθ.       96/5-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και

αποφάσισε τα παρακάτω:

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση  της υπ. αριθ. 325/2011 απόφαση ΑΔΣ περί «Αναπροσαρμογής του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 1/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει: τροποποιεί την υπ.αριθ. 325/2011 ΑΔΣ απόφαση περί «Αναπροσαρμογής του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2012.

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2011

 

Με την υπ. αριθ. 2/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2011

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού

Α.       Ποσού  2.700,00 € (κόστος συμμετοχής) για την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού  INTERNATIONAL FAIR OR TOURISM  2012

Β.       Ποσού  2.800,00 € (κόστος συμμετοχής) για την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού  HOLIDAY WORLD 2012.

Γ.        Ποσού 3.000,00€  (κόστος συμμετοχής)  για την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού VAKANTIEBEURS 2012.

Δ.        Ποσού 2.500,00€  (κόστος συμμετοχής)  για την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού  FERIEN MESSE 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 3/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Ψηφίζει ποσό  2.700,00 € (κόστος συμμετοχής) για την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού  INTERNATIONAL FAIR OR TOURISM  2012.

 

Με την υπ. αριθ. 4/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Ψηφίζει ποσό  2.800,00 € (κόστος συμμετοχής) για την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού  HOLIDAY WORLD 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 5/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Ψηφίζει ποσό  3.000,00€  (κόστος συμμετοχής)  για την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού VAKANTIEBEURS 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 6/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Ψηφίζει ποσό Ποσού 2.500,00€  (κόστος συμμετοχής)  για την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού  FERIEN MESSE 2012.

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση μετακίνησης του δικηγόρου κ. Αρμαμέντου Παναγιώτη του Δημητρίου, στην Αμερική  για την δίκη της υπόθεσης κληροδοτήματος Γαλάτη

 

Με την υπ. αριθ. 7/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Εγκρίνει την μετακίνησης του δικηγόρου κ. Αρμαμέντου Παναγιώτη του Δημητρίου, στην Αμερική  για την δίκη της υπόθεσης κληροδοτήματος Γαλάτη

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σκιάθου, στην Αμερική  για την δίκη της υπόθεσης κληροδοτήματος Γαλάτη.

 

Με την υπ. αριθ. 8/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Εγκρίνει την  μετακίνηση του Δημάρχου Σκιάθου, στην Αμερική  για την δίκη της υπόθεσης κληροδοτήματος Γαλάτη.

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πρόταση κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ι.Δ.Ε.Ε.Σ.

 

Με την υπ. αριθ. 9/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:  Την        κατάργηση του ΝΠΔΔ ΙΔΕΕΣ Δήμου Σκιάθου για τους εξής λόγους:

Α) έλλειψη προσωπικού και αδυναμία πρόσληψης

Β) υψηλά χρέη που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε λόγω μη καταβολής του προϋπολογισθέντος από το Δήμο Σκιάθου του ποσού 1.500.000,00ευρώ .

Το προσωπικό (άρθρο 318 του ν.1188/1981) και οι αρμοδιότητες  του νπδδ ΙΔΕΕΣ  Δήμου Σκιάθου να μεταφερθούν στον Δήμο Σκιάθου (άρθρο 241 ν. 3463/2006).

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ίδρυση Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Βορείων Σποράδων με έδρα τη Σκιάθο.

 

Αναβάλει το θέμα για νεώτερη συνεδρίαση.

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αίτηση παραίτησης από τη θέση του τακτικού μέλους του   Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. του δημοτικού συμβούλου κ. Ζυμαρικόπουλου Δημητρίου.

 

Με την υπ. αριθ. 10/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:  Κάνει δεκτή την παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημήτριου Ζυμαρικόπουλου από την θέση του τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ o οποίος αντικαθίσταται από τον κ. Φώτη Κοφινά, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας.

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ενέργειες για την προστασία της δασικής  περιοχής «ΜΑΝΤΡΑΚΙ» [σχετικό το υπ' αριθ. 9620/8-11-2011 έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΣΚΙΑΘΟΣ»]  (Εξ' αναβολής).

 

Με την υπ. αριθ. 11/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:  Την ελεγχόμενη πρόσβαση στη δασική περιοχή «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» για την καλύτερη προστασία της περιοχής.

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυση των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

 

Με την υπ. αριθ. 12/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Συγκροτεί      Επιτροπή Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

1-Μασσούρο Χρήστο του Τρύφωνα, Δημοτικό Σύμβουλο, τακτικό μέλος,  με 

αναπληρωματικό μέλος  Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πασχάλη Απόστολο του   Γεωργίου

2-Τσόλα Κων/νο του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο, τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Μαθηνό Ζαχαρία του   Δημητρίου

3-Σκουφάκη Κωνσταντίνα του Γεωργίου, φορολογούμενο δημότη,  τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Ελένη Μισηχρόνη του Ιωάννου.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου κ. Χρυσούλα Στύλα.

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μετακινήσεις αιρετών .

 

Με την υπ. αριθ. 13/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Μετακίνηση για παράσταση σε δικαστήριο του Δημάρχου κ.Ν.Πλωμαρίτη και Αντιδημάρχου κ. Δ.Διολέττα.

Με την υπ. αριθ. 14/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Μετακίνηση των Δημοτικών Συμβούλων Ν.Χαλκιά, Χ.Μασούρου,Α. Ζλατούδη και Ζ.Μαθηνού στην τουριστική έκθεση του Δήμου στο Βελιγράδι.

 

ΣΚΙΑΘΟΣ  13   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή