19η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική

συνεδρίαση του,  της 26ης /7/2011 αποφάσισε τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ομόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθούν τα παρακάτω προημερησίας θέματα ως κατ' επείγοντα  :

1ο θέμα  προ ημερησίας διάταξης : Παράταση μίσθωσης κτιρίου

Με την υπ.αρίθ.230/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφάσισε την παράταση μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται η αποθήκη για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού από την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού η οποία έληξε στις 17-7-2011.

1ο θέμα  ημερησίας διάταξης: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων  και λιπαντικών λόγω άγονου διαγωνισμού.

Με την υπ.αρίθ.231/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του Δήμου λόγω καλοκαιρινής-τουριστικής περιόδου.

2ο θέμα  ημερησίας διάταξης Χορήγηση αδειών  λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με την υπ.αρίθ.232/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στα παρακάτω καταστήματα:

1.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας  ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή  ΤΡΟΥΛΟΣ   Σκιάθου  (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ) με την υπ'αριθμ. 6113/18-7-2011 αίτηση

2.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: «ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας  ΚΑΒΟΥΡΗ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΜΜΟΥΔΙΑ   Σκιάθου  (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ): με την υπ'αριθμ. 6225/19-7-2011 αίτηση

3.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΜΠΑΡ» εντός ενοικιαζομένων δωματίων ιδιοκτησίας  ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΧΛΑΔΙΕΣ  Σκιάθου  (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ) με την υπ'αριθμ. 5959/12-7-2011 αίτηση

4. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας   ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Α.-ΛΑΒΟΣ Α.  Ο.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΜΜΟΥΔΙΑ  Σκιάθου  (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ) με την υπ'αριθμ. 6038/14-7-2011 αίτηση.

3ο θέμα ημερησίας διάταξης «Άδεια ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ   «ΟΥΖΕΡΙ»   ΤΟΥ  ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  στην οδό Ευαγγελιστρίας 30  στην Σκιάθο».

Με την υπ.αρίθ.233/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφάσισε την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος   «ΟΥΖΕΡΙ»   ΤΟΥ  ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  στην οδό Ευαγγελιστρίας 30  στην Σκιάθο» με την υπ'αριθμ. 6374/22-7-2011 αίτηση.

4ο θέμα ημερησίας διάταξης Έγκριση πρακτικών επιτροπής φορολογικών διαφορών Δήμου Σκιάθου (εξ αναβολής της  15ης Συνεδρίασης).

Με την υπ.αρίθ.234/2011 απόφασή του: ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε ότι δεν εγκρίνονται τα πρακτικά της επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου Σκιάθου.

5ο θέμα ημερησίας διάταξης Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για χωροθέτηση προβλήτας πρόσδεσης αλιευτικών σκαφών.(εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.235/2011 απόφασή του: ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την χωροθέτηση προβλήτας πρόσδεσης αλιευτικών σκαφών στην θέση «ΚΟΧΥΛΙ».

6ο θέμα ημερησίας διάταξης Επιστροφή αχρεωστήτως  καταβληθέντων εισπραχθέντων χρηματικών ποσών .(εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.236/2011 απόφασή του: ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την επιστροφή αχρεωστήτως  καταβληθέντων εισπραχθέντων χρηματικών ποσών στους: KRUJA MIRANTA του FATMIR ποσό 185,00 € επειδή δεν κατέθεσε αίτηση για άδεια λειτουργίας καταστήματος και Δαμάσκου Παρασκευή του Νικολάου, ποσού 133,30 € διότι δεν τοποθέτησε διαφημηστική πινακίδα στο σταντ του Δήμου.

7ο θέμα ημερησίας διάταξης Λήψη απόφασης σχετικά με την υπαγωγή των οφειλετών του Δήμου Σκιάθου στην ρύθμιση του αρθ. 54 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/16-6-2011). (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.237/2011 απόφασή του: ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την υπαγωγή των οφειλετών του Δήμου Σκιάθου στην ρύθμιση του αρθ. 54 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/16-6-2011).

8ο θέμα ημερησίας διάταξης Συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα ενημέρωσης σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των νέων ΝΠΔΔ και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων που διοργανώνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α  ΑΕ. (εξ΄αναβολής).

Με την υπ.αρίθ.238/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφάσισε την συμμετοχή του κ. Ζαχαρία Μαθηνού, Δημοτικού Σύμβουλου του Δήμου στην ημερίδα ενημέρωσης σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των νέων ΝΠΔΔ και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων που διοργανώνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α  ΑΕ.

9ο θέμα ημερησίας διάταξης Λήψη απόφασης σχετικά με  διαμαρτυρία και πρόσκληση της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου. (εξ΄αναβολής)

Ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή του θέματος.

10ο θέμα ημερησίας διάταξης Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των ΑΦΩΝ Ι.ΧΩΤΟΥ Ε.Π.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  για μετατόπιση δρόμου. (εξ΄αναβολής).

Ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή του θέματος.

11ο θέμα ημερησίας διάταξης: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (αρθ.70 παρ. 1 Ν.3852/2010). (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.239/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συστήνει Επιτροπή Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (αρθ.70 παρ. 1 Ν.3852/2010) αποτελούμενη από:

1. Αθανάσιο Ζλατούδη-Πρόεδρος. Δημ.Σύμβουλος

2.Χρήστος Μασούρος -Αντ/δρος με αναπ/τη Ζαχαρία Μαθηνό.Δημ.Σύμβουλοι

3.Μαριγώ Ροδανάκη Κανταράκια με αναπ/τη Ιωάννη Πατσά. Δημ.Σύμβουλοι

4.Αργύρης Μεργιάς με αναπ/τη Χρυστάλλα Σαρρή. Δημ.Υπάλληλοι

5.Ιωάννης Κουκουλάκης με αναπ/τη Αντώνιο Μανιάτη.Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου.

6.Αλέξανδρος Ευσταθίου  με αναπ/τη Νίκο Πρέκα.Τουριστικά Γραφεία.

7.΄Ολγα Βοριαζίδου με αναπ/τη Θεόφιλο Ζαρμακούπη. Σύλλογος Ενοικιαζομένων

Δωματίων.

8.Δημήτριος Κολιάκος με αναπ/τη Ξενοφώντα Τσιτσώνη.Πολίτες.

9.Θεόδωρος Τζούμας με αναπ/τη Κων/νο Ζεμπέκη. Πολίτες.

12ο θέμα ημερησίας διάταξης: Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος ΓΠΣ Σκιάθου (ΦΕΚ 58Δ/1986) στο Ο.Τ. Γ 248, για την χωροθέτηση του Κέντρου Υγείας Σκιάθου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 του Ν.2508/98 (σημειακή τροποποίηση).

Με την υπ.αρίθ.240/2011 απόφασή του: ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την  τροποποίηση του ισχύοντος ΓΠΣ Σκιάθου (ΦΕΚ 58Δ/1986) στο Ο.Τ. Γ 248, για την χωροθέτηση του Κέντρου Υγείας Σκιάθου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 του Ν.2508/98 (σημειακή τροποποίηση).

13ο θέμα ημερησίας διάταξης: Συγκρότηση Επιτροπής διάνοιξης-μετατόπισης αγροτικών δρόμων. (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.241/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συστήνει την Επιτροπή διάνοιξης-μετατόπισης αγροτικών δρόμων ως  εξής:

1. Ταξιάρχης Αιγιαλεύς  Κόλλιας -Πρόεδρος. Δημ.Σύμβουλος

2.Αιβαλιώτης Κων/νος -Αντ/δρος με αναπ/τη Απόστολο Πασχάλη Δημ.Σύμβουλοι

3.Φώτης Κοφινάς με αναπ/τη Ιωάννη Πατσά. Δημ.Σύμβουλοι

4.Βασίλειος Ταμπάκης με αναπ/τη Χρήστο Σταματίου. Δημ.Υπάλληλοι

5.Αλεξάνδρα Καριοφύλλη  με αναπ/τη Κων/νο Βαλμά.Πολίτες.

14ο θέμα ημερησίας διάταξης: Συγκρότηση Επιτροπής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος- κοινοχρήστων χώρων οδών - πλατειών και πεζοδρομίων.  (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.242/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συστήνει την Επιτροπής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος- κοινοχρήστων χώρων οδών - πλατειών και πεζοδρομίων και περιπτέρων ως εξής:

1. Απόστολος Πασχάλης -Πρόεδρος. Δημ.Σύμβουλος

2.Ιωάννης Μπούρτζικας-Αντ/δρος με αναπ/τη Χρήστο Μασσούρο Δημ.Σύμβουλοι.

3.Φώτης Κοφινάς με αναπ/τη Μαριγώ Ροδανάκη Κανταράκια. Δημ.Σύμβουλοι

4.Κων/νος Βαλμάς με αναπ/τη Απόστολο Λιγνό. Πολίτες

5.Αναστάσιος Καρυπίδης  με αναπ/τη Ουρανία Κουμιώτη .Πολίτες.

15ο θέμα ημερησίας διάταξης: Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση και καταστροφή αχρήστων αντικειμένων του Δήμου προς  καταστροφή. (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.243/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συστήνει την Επιτροπή για την αξιολόγηση και καταστροφή αχρήστων αντικειμένων του Δήμου προς  καταστροφή.

1. Απόστολος Πασχάλης -Πρόεδρος. Δημ.Σύμβουλος

2.Μαρία Πεζάτου με αναπ/τη Φαίδρα Ιωάννου. Δημ. Υπάλληλοι

3.Γαρυφαλιά  Παπαβαγγέλη με αναπ/τη Τσουρού Ευαγγελία Δημ. Υπάλληλοι

4.Θεόδωρος Πασχάλης  με αναπ/τη Ιωάννη Καρακούδα. Δημ. Υπάλληλοι

16ο θέμα ημερησίας διάταξης Συγκρότηση Επιτροπής εισήγησης ονοματοδοσίας  οδών και πλατιών του Δήμου Σκιάθου προς την  επιτροπή του αρθ.8 του Ν.3463/2006. (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.244/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συστήνει την Επιτροπής εισήγησης ονοματοδοσίας  οδών και πλατιών του Δήμου Σκιάθου προς την  επιτροπή του αρθ.8 του Ν.3463/2006.

1. Χρήστος Μασσούρος -Πρόεδρος. Δημ.Σύμβουλος

2.Αθανάσιος Ζλατούδης -Αντ/δρος με αναπ/τη Ταξιάρχης Αιγιαλεύς  Κόλλιας Δημ.Σύμβουλοι.

3. Ιωάννη Πατσά με αναπ/τη Μαριγώ Ροδανάκη Κανταράκια. Δημ.Σύμβουλοι

4.Μάγδα ΄Αννη  με αναπ/τη Χρήστο Σταματίου. Δημ.Υπάλληλοι

5.Κυριακή Κωσταρά  με αναπ/τη Χρύσα Διολέττα .Πολίτες.

17ο θέμα ημερησίας διάταξης Συγκρότηση Επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων. (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.245/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συστήνει την Επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων. (εξ΄αναβολής)

1. Χρήστος Μασσούρος -Πρόεδρος. Δημ.Σύμβουλος

2.Ταξιάρχης Αιγιαλεύς  Κόλλιας με αναπ/τη Νικόλαο Χαλκιά Δημ.Σύμβουλοι.

3. Μαριγώ Ροδανάκη Κανταράκια με αναπ/τη Ιωάννη Πατσά. Δημ.Σύμβουλοι

4.Αικατερίνη Σάχου με αναπ/τη Χρήστο Σταματίου. Πολίτες

5.Ξενοφών Τσιτσώνης  με αναπ/τη Αντώνιο Μανιάτη .Πολίτες.

18ο θέμα ημερησίας διάταξης Συγκρότηση Επιτροπής περιβαλλοντικής προστασίας και περιβάλλοντος. (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.246/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συστήνει την Επιτροπή περιβαλλοντικής προστασίας και περιβάλλοντος ως εξής:

1. Κων/νος Τσόλας -Πρόεδρος. Δημ.Σύμβουλος

2.Πασχάλης Πασχάλης με αναπ/τη Ζαχαρία Μαθηνό Δημ.Σύμβουλοι.

3. Ιωάννη Πατσά με αναπ/τη Μαριγώ Ροδανάκη Κανταράκια. Δημ.Σύμβουλοι

4.Χρήστος Τζιαβός με αναπ/τη Κίμων Παπαδημητρίου. Πολίτες

5.΄Αννα Δελιγιάννη  με αναπ/τη Κυριακή Κωσταρά .Πολίτες.

6.Ιωάννης Ζήκος με αναπ/τη Αλεξάνδρα Καριοφύλλη .Πολίτες.

19ο θέμα ημερησίας διάταξης Συγκρότηση Επιτροπής κληροδοτημάτων. (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.247/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συστήνει την Επιτροπή κληροδοτημάτων.

1. Αθανάσιο Ζλατούδη-Πρόεδρος. Δημ.Σύμβουλος

2.Χρήστος Μασσούρος -Αντιπρόεδρος με αναπ/τη Κων/νο Αιβαλιώτη. Δημ.Σύμβουλοι

3.Φώτης Κοφινάς με αναπ/τη Ιωάννη Πατσά. Δημ.Σύμβουλοι

5. Αλέκα Βαπορτζή με αναπ/τη Χρύσα Διολέττα  .Πολίτες.

6.Ελένη Βογιατζάκη με αναπ/τη Βασίλειο Κοράλη .Πολίτες

20ο θέμα ημερησίας διάταξης Συγκρότηση Επιτροπής κανονιστικών διατάξεων. (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.248/2011 απόφασή του: ΟΜΟΦΩΝΑ συστήνει την Επιτροπή κανονιστικών διατάξεων ως εξής:

1. Απόστολο Πασχάλη-Πρόεδρος. Δημ.Σύμβουλος

2.Αθανάσιο Ζλατούδη-Αντ/δρος με αναπ/τη Ιωάννη Μπούρτζικα. Δημ.Σύμβουλοι

3.Χρήστος Μασσούρος με αναπ/τη Ζαχαρίας Μαθηνός. Δημ.Σύμβουλοι

4. Μαριγώ Ροδανάκη Κανταράκια με αναπ/τη Ιωάννη Πατσά .Δημ.Σύμβουλοι

5. Φώτης Κοφινάς με αναπ/τη Νικόλαος Χαλκιάς. Δημ.Σύμβουλοι

6.Αντώνης Μανιάτης  με αναπ/τη Δημήτρης Κολιάκος .Πολίτες.

7.Κων/νος Ζεμπέκης με αναπ/τη Απόστολος Λιγνός .Πολίτες

21ο θέμα ημερησίας διάταξης Συγκρότηση Επιτροπής αιγιαλού και παραλιών (εξ΄αναβολής)

Με την υπ.αρίθ.249/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συστήνει την Επιτροπή αιγιαλού και παραλιών ως εξής:

1. Κων/νος Αιβαλιώτης-Πρόεδρος. Δημ.Σύμβουλος

2.Πασχάλης Πασχάλης-Αντ/δρος με αναπ/τη Χρήστο Μασσούρο. Δημ.Σύμβουλοι

3. Μαριγώ Ροδανάκη Κανταράκια με αναπ/τη Φώτη Κοφινά .Δημ.Σύμβουλοι

4.Αντώνης Μανιάτης  με αναπ/τη Δημήτριος Κολιάκος .Πολίτες.

5.Κυρατσούλα Σανιδά  με αναπ/τη Παναγιώτης Καμπουρέλιας .Πολίτες.

22ο θέμα ημερησίας διάταξης Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Με την υπ.αρίθ.250/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Σκιάθου  έτους 2011 ως εξής :

την μεταφορά από τον υφιστάμενο κωδικό αριθμό εξόδου 00.6715.0 με τίτλο « επιχορήγηση σε ΝΠΔΔ Ι.Δ.Ε.Ε.Σ» του ποσού των 74.386,08 ευρώ και μέσω αποθεματικού την ενίσχυση των παρακάτω κωδικών αριθμών εξόδων :

Κ.Α.Ε. 00.6712 με τίτλο « απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς » με το ποσό των 60.192,00 ευρώ και την ενίσχυση του

Κ.Α.Ε. 00.6715.3 με τίτλο « Επιχορήγηση Πολιτιστικού οργανισμού Δήμου Σκιάθου » με το ποσό των 14.194,08 ευρώ

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού:      239.808,74 ευρώ

23ο θέμα ημερησίας διάταξης Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για την παραλαβή επιταγών πληρωμής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας χρηματοδοτούμενων έργων.

Με την υπ.αρίθ.251/2011 απόφασή του: ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τον ορισμό του Ταμία του Δήμου Σκιάθου Αναστασίου Κανταράκια ως νόμιμου εκπροσώπου για την παραλαβή επιταγών πληρωμής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας χρηματοδοτούμενων έργων.

24ο θέμα ημερησίας διάταξης Αίτηση του Θεόδωρου Πασχάλη του Δημητρίου για μη χρήση Δημοτικού χώρου έμπροσθεν του καταστήματος του στην περιοχή «Κοτρώνι».

Με την υπ.αρίθ.252/2011 απόφασή του: ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει ότι ο Θεόδωρος Πασχάλης δεν κάνει χρήση  Δημοτικού χώρου έμπροσθεν του καταστήματος του  στην περιοχή «Κοτρώνι».

25ο θέμα ημερησίας διάταξης Διοργάνωση εκδηλώσεων (α) 204η Επέτειος Μνήμης για την ύψωση της 1ης Ελληνικής Σημαίας (β) 68η Επέτειος μνήμης της βυθίσεως του Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ»

Με την υπ.αρίθ.253/2011 απόφασή του: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει την Διοργάνωση εκδηλώσεων (α) 204η Επέτειος Μνήμης για την ύψωση της 1ης Ελληνικής Σημαίας (β) 68η Επέτειος μνήμης της βυθίσεως του Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ»

Σκιάθος 29/07/2011

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή