16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην ειδική  συνεδρίαση της

1ης /7/2011 αποφάσισε τα παρακάτω :

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Σκιάθου οικον. Έτους 2009-΄Εγκριση Ισολογισμού 9ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2009-31/12/2009) και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 31/12/2009.

Με την υπ. αριθ. 217/2011 απόφαση του κατά πλειοψηφία αποφάσισε την έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Σκιάθου οικον. Έτους 2009-΄Εγκριση Ισολογισμού 9ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2009-31/12/2009) και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 31/12/2009.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή