15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική συνεδρίαση της

24ης /6/2011 αποφάσισε τα παρακάτω :

1ο θέμα  προ ημερησίας διάταξης: Ορθή επανάληψη της 188/2011 απόφαση του Δ.Σ.

Με την υπ.αρίθ.209/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία αποφάσισε να  αυξηθούν τα χρονικά όρια για τη ειδικότητα ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμου από οχτώ μήνες σε έντεκα, για τον  οδηγό και τον διοικητικό από έξι μήνες σε οχτώ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ.

2ο θέμα  προ ημερησίας διάταξης: Διαχείριση του Δημοτικού Θεάτρου Μπούρτζι.

Με την υπ. αριθ. 210/2011 απόφασή του: ομόφωνα αποφασίζει οι αρμοδιότητες διαχείρισης του Δημοτικού Θεάτρου Μπούρτζι και των υπολοίπων αιθουσών (εντός των τειχών του Μπούρζτι,πλην του Δημοτικού καφενείου), του υπό συγχώνευση Πολιτιστικού Οργανισμού να εκχωρηθούν στο Δήμο Σκιάθου έως την σύσταση του νέου ΝΠΔΔ Ι.Δ.Ε.Ε.Σ.

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 86/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για  συγχώνευση υφιστάμενων ΝΠΔΔ.

Με την υπ. αριθ. 211/2011 απόφαση του κατά πλειοψηφία αποφάσισε την τροποποίηση της υπ. αριθ. 86/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για  συγχώνευση υφιστάμενων ΝΠΔΔ. και ψήφισε το καταστατικό του νεοσυσταθέντος ΝΠΔΔ με το διακριτικό τίτλο Ι.Δ.Ε.Ε.Σ. με  προσθήκη των προτάσεων της κ. Φιλαρέτου.

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Επιτροπής    Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Σκιάθου

Αναβάλλει ομόφωνα την συζήτηση και λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση.

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 95/2011   απόφασης  της.

Με την υπ. αριθ 212/2011 απόφασή του, κατά πλειοψηφία αποφασίζει  την τροποποίησης της υπ. αριθ. 95/2011  απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής,που αφορά το χρόνο υλοποίησης αυτής.

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Εξώδικη επίλυση διαφοράς σε αγωγή του Κων/νου Γκάρα κατά του Δήμου   Σκιάθου (Α.Ο.Ε. 72/2011).

Με την υπ. αριθ 213/2011 απόφασή του, ομόφωνα αποφασίζει την εξώδικη επίλυση διαφοράς σε αγωγή του Κων/νου Γκάρα κατά του Δήμου  Σκιάθου (Α.Ο.Ε. 72/2011) για να καταστεί κτηματολογικά κύριος του ακινήτου του που ως σήμερα φαίνεται ο Δήμος Σκιάθου.

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Ψήφιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους της αμιγούς  επιχείρησης Συγκοινωνιών Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την προσθήκη της παραγράφου 5 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τεύχος Α).

Με την υπ. αριθ 214/2011 απόφασή του, ομόφωνα αποφασίζει την ψήφιση των οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους της αμιγούς  επιχείρησης Συγκοινωνιών Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την προσθήκη της παραγράφου 5 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τεύχος Α).

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Μουσεία Λογοτεχνών: Συνάντηση στο Σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο.

Με την υπ. αριθ 215/2011 απόφασή του, ομόφωνα αποφασίζει την Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Μουσεία Λογοτεχνών: Συνάντηση στο Σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο.

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη εξόδων και αναγκών των τουριστικών εκθέσεων του Δήμου Σκιάθου 2011.

Με την υπ. αριθ 216/2011 απόφασή του, κατά πλειοψηφία αποφασίζει την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη εξόδων και αναγκών των τουριστικών εκθέσεων του Δήμου Σκιάθου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή