ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 20 Μαΐου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4360/20.05.2019 για έκτακτη συνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20.05.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 3. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 4. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 5. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 6. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 7. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, στους συνδυασμούς των υποψηφίων των δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών και στους μεμονωμένους υποψηφίους των κοινοτικών εκλογών , για την προεκλογική προβολή τους

Α.Δ.Σ. 91/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το από 13.05.2019 πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή