ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 28 Μαρτίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                               ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2532/28.3.2019 για έκτακτη συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/3/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:15’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 2532/28.3.2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Απόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, που νομίμως εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Γιαννίτση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 9. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του
Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 7. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 8. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Γεωργίου Παναγιώτης - Φώτιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος.
 • Ο κ. Σταμέλος Ηλίαςαποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Α.Δ.Σ.   45/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 1. 2.
Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του Δήμου Σκιάθου μετά την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του π/υ οικ. έτους 2019 (AOE 42/2019).

Α.Δ.Σ.   46/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνονται οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ.

 1. 3.
Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων (ΜΠΔΣ 2020-2023) του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ.   47/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνονται οι πίνακες εκτιμήσεων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων (ΜΠΔΣ 2020-2023) του Δήμου Σκιάθου .

 1. 4.
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. (AOE 29, 31, 34/2019).

Α.Δ.Σ. 48/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζεται η αμοιβή δικηγόρου για χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και τις υπ’ αριθμ. 29, 31, 34/2019 ΑΟΕ.

 1. 5.

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. (AOE 30/2019).

Α.Δ.Σ.   49/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζεται η αμοιβή δικηγόρου για χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και την υπ’ αριθμ. 30/2019 ΑΟΕ.

 1. 6.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 2.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 10-7135 με τίτλο « λοιπός εξοπλισμός » του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την προμήθεια μιας κάμερας WEB που θα τοποθετηθεί στο ύψωμα του Αγίου Νικολάου.

Α.Δ.Σ.   50/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατανομή ποσού συνολικής δαπάνης 2.500,00 στον Κ.Α.Ε. 10-7135 για την για την προμήθεια μιας κάμερας WEB.

 1. 7.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 665,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6473 με τίτλο «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση δημοσία δαπάνη μνημοσύνου στον λογοτέχνη – ποιητή και δωρητή, Ζήση Οικονόμου

Α.Δ.Σ.   51/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατανομή ποσού συνολικής δαπάνης 665,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6473 για την για την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση δημοσία δαπάνη μνημοσύνου.

 1. 8.
Διαγραφή οφειλής από τον αρ. 1043/2019 χρηματικό κατάλογο ποσού 80,00 ευρώ.

Α.Δ.Σ.   52/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής.

 1. 9.

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε.

Α.Δ.Σ. 53/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση σύμφωνα με την αίτηση.

 1. 10.
Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

Α.Δ.Σ.   54/2019

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 1. 1.το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για την για την κατασκευή και ενοικίαση περιπτέρου του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού BITMILANO στο Μιλάνο της Ιταλίας από την GREATTRADEEXHIBITIONSEXPORTS-CONSULTINGPRIVATECOMPANY
 2. 2.το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατασκευής και ενοικίασης εκθεσιακού περιπτέρου του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITBBERLIN στο Βερολίνο Γερμανίας από την GREATTRADEEXHIBITIONSEXPORTSCONSULTINGPRIVATECOMPANY

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. 1.το πρωτόκολλο   οριστικής παραλαβής για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής στην 1η διεθνή διοργάνωση GreekTravelAwards που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας στις 14 Φεβρουαρίου από την L.B. NorthEventsLtd.
 2. 2.το από 19-3-2019   πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών καθαρισμού – πλυσίματος (κουρτινών και διακοσμητικής φάσας)από την ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΙΑ
 3. 3. το από 11-3-2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων των αποκριών την Κυριακή 10-03-19 και την Καθαρά Δευτέρα 11-03-19 από τον ΜΙΤΖΕΛΟ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
 4. 4.το από 7-3-2019   πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών χειρισμού μηχανημάτων Απομαγνητοφώνησης Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου από τον ΜΙΤΖΕΛΟ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
 5. 5.το από 1-3-2019     πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής   υπηρεσιών συνδρομής στη Νομική βάση πληροφοριών «Νομοτέλεια» από την Νομική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ
 6. 6.το από 13-3-2019   πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών μεταφοράς και ανακύκλωσης στρωμάτων του Δήμου Σκιάθου από την Φ. ΧΩΤΟΣ – Ι. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε.
 7. 7.το από 26-3-2019   πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 8. 8.το από 20-3-2019   πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών οδικού μεταφορέα του Δήμου Σκιάθου από τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΑΣΚ. ΚΟΚΚΩΝΙΔΗ
 9. 9.το από 26-3-2019   πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης για την Εθνική εορτή της 25 Μαρτίου από τον ΜΙΤΖΕΛΟ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
 10. 10.το από 22-3-2019   πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής του οχήματος ΜΕ 44451 από την ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΙΩΝ. ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 11. 11.το από 12-3-2019   πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας από τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΕΥ. ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

Κύλιση στην Αρχή