ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σκιάθος, 8/2/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 978/7-2-2019 για έκτακτη συνεδρίαση () του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/02/2019 και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, της υπ’ αριθ. πρωτ. 978/7-2-2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Ομόφωνα αποφασίστηκε το κατ’ επείγον της συνεδρίασης.

Απόντος του Δημάρχου που νομίμως εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Κ. Γιαννίτση , διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα πέντε (15 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 7. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 8. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 13. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 14. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 15. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 3. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 4. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 5. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 καθώς και του αντιστοίχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΑΔΣ 25/2019 ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2019 καθώς και τον αντίστοιχο   Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

2 Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Π/Υ οικ. έτους 2019. (ΑΟΕ 19/2019)

         ΑΔΣ 26/2019 ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1ης αναμόρφωση του Π/Υ οικ. έτους 2019.  (ΑΟΕ 19/2019)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή