ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 31/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 11382/24-12-2018 για ειδική συνεδρίαση (27η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/12/2018 και ώρα 12:30’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 12. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 2. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 3. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2019

και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

Η απόφαση που λήφθηκε κατά πλειοψηφία, είναι αδύναμη διότι επί παρόντων 12 «ΥΠΕΡ ψήφισαν οι 9 ενώ μειοψήφησαν 3 ( κ.κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος, Κοφινάς Φώτιος και Φιλαρέτου Αναστασία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή