ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σκιάθος, 16 Απριλίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3233/16-4-2018 για έκτακτη συνεδρίαση () του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/4/2018  και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11)  και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 7. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 8. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 2. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 3. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή 
 4. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 5. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου προσήλθε κατά την συζήτηση της ημερήσιας διάταξης
 • Ο κ. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου προσήλθε κατά την συζήτηση της ημερήσιας διάταξης
 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου προσήλθε κατά την συζήτηση της ημερήσιας διάταξης
  • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου προσήλθε κατά την συζήτηση της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2018 και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης.

Α.Δ.Σ.  66/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή