ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Σκιάθος,  02/04/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2732/26-3-2018 για τακτική συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/3/2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 5o, 1ο , 2ο, 3ο, 4o,  6o, 7o, 8ο, 9o , 10o, 11o, 12o  της υπ’ αριθ. πρωτ. 2732/26-3-2018  πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατέσσερις (14)  και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 10. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 11. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 12. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 13. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 14. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 4. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη αποχώρησε μετά  την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση
 • Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου αποχώρησε κατά την συζήτηση του  5ου θέματος και επανήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος
 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή  αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος
 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος
 • Ο κ. κ. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου σκέλους του 10ου θέματος
 • Ο κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου σκέλους του 10ου θέματος

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Τροποποίηση της 196/2017 ΑΔΣ : «Σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δήμου Σκιάθου΄΄»

ΑΔΣ   56/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την 196/2017 ΑΔΣ  ως προς το ύψος των λειτουργικών δαπανών για τα επόμενα 3 έτη (200.000,00€ /έτος)  και τον ΚΑΔ που θα βαρύνει η δαπάνη (00-6715.04)

2. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΚΛΗΘΡΙ” ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Α.Δ.Σ.   57/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μελέτη «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΚΛΗΘΡΙ” ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

3.

Αποδοχή και Έγκριση της μελέτης με τίτλο

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

ΑΔΣ  58 /2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται και Εγκρίνει την μελέτη

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής,  οικ. έτους  2018. ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ   ΟΜΟΦΩΝΑ
5.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο τριών οχημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Σκιάθου.

ΑΔΣ    59/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προμήθεια  τριών οχημάτων ( δύο επιβατικά και ένα απορριμματοφόρο ) για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑ 50-7132 ποσού 20.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 10-7132 ποσού 45.000,00 Ευρώ και ΚΑ 20-7132.02 ποσού 87.000,00 Ευρώ  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Σκιάθου και τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος υπολοίπου ποσού (σχ. 238/2017ΑΔΣ-Εμμ. Γ. Πασχάλης)      

                             Α.Δ.Σ.  60/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να επιστραφεί στον Πασχάλη Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Φ.Μ 030676023) ως αχρεωστήτως καταβληθέν το υπόλοιπο ποσό των 14.209,63 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα που εισπράχθηκαν, βάση του κατασχετηρίου  αριθ. 8764/12-10-2016 από τον Δήμο Σκιάθου.

Το ποσό των 14.209,63 ευρώ θα επιστραφεί εντός του προϋπολογισμού έτους 2018, και θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων ''00.8261.01''.

7.  Έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στo Μιλάνο Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop.

Α.Δ.Σ.  61/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη διαφημιστική δράση(workshop) του Δήμου Σκιάθου στο Μιλάνο Ιταλίας στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική δράση(workshop)  του Δήμου Σκιάθου στο Μιλάνο Ιταλίας.

8. Ακύρωση της υπ’αρ. 51/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου

Α.Δ.Σ.  62/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

        Ακυρώνει την υπ΄αριθμ. 51/2015 ΑΔΣ λόγω λανθασμένης αναγραφής των αριθμών πλαισίου των οχημάτων

9. Πρόταση για οριστική διαγραφή οχημάτων

Α.Δ.Σ.  63/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριστική διαγραφή των οχημάτων που αναφέρονται στην εισήγηση.

10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

Α.Δ.Σ.  64/2018  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

-Εγκρίνει  το 1ο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από τα 13 αναφερόμενα

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα 12 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής από τα 13 αναφερόμενα

11. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής

Α.Δ.Σ.  65/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής σε κ.υ.ε. ΜΗΤΡΕ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στην περιοχή Παλιό Λιμάνι (τέρμα)

12 Μετακινήσεις ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή