ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Σκιάθος, 31 Ιανουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 672/26-1-2018 για τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/1/2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο , 2ο, 3ο,4o, 5o, 6o, 7o, 8ο, 9o , 10o, 11o, 12o, 13o, 14o, 15o, 16o, 17o, 18o, 19o, 20o, 21o, 22o της υπ’ αριθ. πρωτ. 672/26-1-2018 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 9. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

  1. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση
 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή  προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
 • Ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος
 • Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος
 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος
 • Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος
 • Ο κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος
 • Ο κ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος
 • Ο κ. Θεοδώρου Γεώργιος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου θέματος
 • Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 446/17-01-2018 (Άριθμ. Πρωτ. Δήμου Σκιάθου) αίτησης των Μιχαήλ Κουμιώτη, Μπέβερλυ – Ανν Πάρσονς (BeverlyAnn Parsons), Κέβιν – Τζούλιαν Ντικ (KevenJulian Dick), Άριλντ Λουντ (Arild Lund), Άννε – Κάριν Λουντ (Anne – Karin Lund), Μπρίτε – Γκλούντε Πόλσεν (BirtheGlude Poulsen), Λαρς Κουσγκαρντ Πόλσεν (LarsKousgaard Poulsen) και Αθανασίου Καλημάνη για την αναστολή της 198/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

ΑΔΣ   8/2018  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν αποδέχεται το αίτημα για την αναστολή της εφαρμογής, της 198/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

  Κατάρτιση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018.  (Α.Ο.Ε. 11/2018)

ΑΔΣ  9/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους  2018.

  Λήψη απόφασης σχετικά με διάνοιξη  δρόμου  στη  θέση  «Μεσόκολο». 

ΑΔΣ   10/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το αίτημα για διάνοιξη δρόμου στην θέση «Μεσόκολο» του Δήμου Σκιάθου.

  Λήψη απόφασης σχετικά με «ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ»

                   ΑΔΣ  11/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ                          α)Προβαίνει στο άνοιγμα των προσφορών που υπέβαλαν τα Τραπεζικά Ιδρύματα    και                    β)Ορίζει Τριμελή Επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τις λεπτομέρειες των προσφορών , με βάση την συμφερότερη προσφορά στο σύνολο της, ως εξής:

1.Σταμέλος Ηλίας, Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος

2.Πατσάς Ιωάννης, μέλος, με αναπληρωτή τον Ζλατούδη Αθανάσιο                                                                3.Κανταράκιας Αναστάσιος, μέλος, με αναπληρωτή τον Πατσογιάννη Νικόλαο

  Λήψη απόφασης για  ακύρωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σειράς Α έτους 2017

Α.Δ.Σ.  12/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ακύρωση  ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σειράς Α έτους 2017

 

Λήψη απόφασης για ακύρωση ανεξόφλητων χρηματικών

ενταλμάτων  πληρωμής   σειράς B έτους 2017

Α.Δ.Σ.  13/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ακύρωση  ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σειράς B έτους

2017

 

Διόρθωση πινάκων Επικειμένων της 1/91 Π.Ε. του Γ’ Τομέα Δήμου

Σκιάθου και έγκριση πρακτικών της Εκτιμητικής Επιτροπής

Επικειμένων του Δήμου Σκιάθου.

                 ΑΔΣ   14/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την διόρθωση των πινάκων Επικειμένων της 1/91 Π.Ε. του Γ’ Τομέα Δήμου Σκιάθου

Β)Εγκρίνει τα  πρακτικά  της Εκτιμητικής

Επιτροπής Επικειμένων  του Δήμου Σκιάθου

των ιδιοκτησιών με Κ.Α. 020306 στο Ο.Τ. 0,

Κ.Α.010320 στο Ο.Τ. 205, Κ.Α. 010328 στο Ο.Τ.

205, Κ.Α. 020308 στο Ο.Τ.0, Κ.Α. 010316 στο

Ο.Τ. 201, Κ.Α. 010305 στο Ο.Τ. 0. και στο Ο.Τ. 0,

Κ.Α. 020303.

 

Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου».

ΑΔΣ   15/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5η παράταση περαίωσης της μελέτης.

 

Λήψη απόφασης για

«Συμμετοχή στα προγράμματα Δακοκτονίας ετών 2018-2019»

ΑΔΣ   16/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στα προγράμματα δακοκτονίας ετών 2018-2019

 

Α) Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού IFT 2018 SAJAM TURIZMA  (International Fair of Tourism)  στο Βελιγράδι της Σερβίας από 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2018 

Β)Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.450,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού IFT 2018 SAJAM TURIZMA 2018 

ΑΔΣ   17/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού IFT 2018 SAJAM TURIZMA  (International Fair of Tourism)  στο Βελιγράδι της Σερβίας από 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2018  και

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.450,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

 

Α) Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού IMTM 2018 στο Τελ Αβίβ του  Ισραήλ από 06 έως 07 Φεβρουαρίου 2018 

Β)Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού IMTM 2018

ΑΔΣ   18/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού IMTM 2018 στο Τελ Αβίβ του  Ισραήλ από 06 έως 07 Φεβρουαρίου 2018   και

Β)Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

 

Α) Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή BIT MILAN 2018 στο Μιλάνο από 11 έως 13 Φεβρουαρίου 2018 

Β)Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού BIT MILAN 2018

ΑΔΣ   19/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού BIT MILAN 2018 στο Μιλάνο από 11 έως 13 Φεβρουαρίου 2018 

Β) Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

 

Α)Έγκριση δημιουργίας δηλωτικού τουριστικού σήματος (Λογότυπου) του Δήμου Σκιάθου  .

Β)Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία δηλωτικού τουριστικού σήματος (Λογότυπου) του Δήμου Σκιάθου 

ΑΔΣ  20/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει τη δημιουργία δηλωτικού τουριστικού σήματος (Λογότυπου) του Δήμου Σκιάθου 

Β) Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α. 00-6431 για την υπηρεσία δημιουργίας και εκτύπωσης έντυπου διαφημιστικού υλικού για την τουριστική προβολή του Δήμου Σκιάθου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

ΑΔΣ   21/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α. 00-6431 για την υπηρεσία δημιουργίας και εκτύπωσης έντυπου διαφημιστικού υλικού για την τουριστική προβολή του Δήμου Σκιάθου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

  Λήψη απόφασης  για  παράταση ή μη  της μίσθωσης ,κατόπιν λήξης αυτής,  σύμφωνα με το αρ. 2214/8-3-2013 συμφωνητικό μίσθωσης.

ΑΔΣ   22/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης.

  Έγκριση της  εκμίσθωσης  ενός δημοτικού καταστήματος έκτασης 22,00 τ.μ.  που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, με πλειοδοτική φανερή δημοπρασία σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Α.Δ.Σ. 23/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ακινήτου στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας έκτασης 22,00 τ.μ. , με χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος και δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε  εφημερίδες.

  Έγκριση εκμίσθωσης ενός δημοτικού καταστήματος (κτίριο Β’), έκτασης 74,42 τ.μ.  που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, με πλειοδοτική φανερή δημοπρασία σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Α.Δ.Σ. 24/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ακινήτου στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας έκτασης 74,42 τ.μ., με χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος και δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε  εφημερίδες.

  Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2018 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει

Α.Δ.Σ. 25/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2018, ως εξής:

α) από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1.Πασχάλης Απόστολος με αναπληρωτή  τον Γ. Θεοδώρου

2. Ζλατούδης Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Πατσά Ιωάννη

β) από τους δημότες:

Φεγγερός Νικόλαος με αναπληρωτή

Μωρούλη Δημήτριο.

  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων.

Α.Δ.Σ.  26/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον Θεοδώρου Γεώργιο με αναπληρωτή τον Αναγνώστου Νικόλαο, ως μέλος της επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων .

  Εγγραφές- διαγραφές νηπίων

Α.Δ.Σ. 27/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις  διαγραφές νηπίων, όπως στον πίνακα της εισήγησης.

  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Α.Δ.Σ. 28/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.  29/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Φ. Κοφινά στη Λάρισα από τις 27/2/2018 – 1/3/2018, για ποινική υπόθεση του Δήμου στο Εφετείο Λάρισας

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 300,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.  30/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Κ. Γιαννίτση στην Αθήνα από τις 5/2/2018 – 7/2/2018, για να παραστεί σε Αναπτυξιακή  ημερίδα για τον υπαίθριο φωτισμό

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.  31/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα και από εκεί στο Μιλάνο Ιταλίας για την Διεθνή έκθεση τουρισμού, από τις 9/2/2018- 14/2/2018,

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.  32/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει, αναδρομικά, τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Εύβοια και από εκεί στην Αθήνα , από τις 26/1/2018 – 28/1/2018

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 180,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.  33/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Απ. Πασχάλη στο Βόλο από τις 1/2/2018 – 3/2/2018, για να παραστεί σε συνεδρίαση  με θέμα  την συγκρότηση πρότασης  εισήγησης για τη λειτουργία ΕΠΑ.Λ. στο Δήμο Σκιάθου

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 260,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.  34/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα Παναγιώτη στην Αθήνα και από εκεί στο Ισραήλ για την έκθεση τουρισμού, από τις 4/2/2018 – 8/2/2018,

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.250,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.  35/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα Παναγιώτη στην Θεσσαλονίκη και από εκεί στη Σερβία για την έκθεση τουρισμού, από τις 22/2/2018 – 26/2/2018,

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.250,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

Κύλιση στην Αρχή