ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σκιάθος, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 12547/11-12-2017 για έκτακτη συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-12-2017  και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Απόντος του Δημάρχου που  νομίμως εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Γιαννίτση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 6. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 12. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. του Ευαγγέλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Κοφινάς Φώτιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου   θέματος.
 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ  προσήλθε πριν  την συζήτηση του 1ου  θέματος.
 • Ο κ. Σταμέλος Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

Α.Δ.Σ. 227/2017   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

     Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής

    παραλαβής υπηρεσιών.

  Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018 – 2019 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019

Α.Δ.Σ. 228/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Γνωμοδοτεί υπέρ της προαγωγής του 2ου Δημ. Σχολείου από 8/θέσιο σε 9/θέσιο

Β) Γνωμοδοτεί υπέρ καμίας μεταβολής για τις σχολικές  μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Έγκριση υλοποίησης χριστουγεννιάτικων  και πρωτοχρονιάτικων  εκδηλώσεων  και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.700,00

ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471

Α.Δ.Σ. 229/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκριση υλοποίησης των εκδηλώσεων

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00

ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή