ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 14 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 11565/09.11.2017 για τακτική συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13.11.2017 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 4o, 2ο, 1ο, 3ο, 5o, 6o, 7o, 8ο, 9o και 10ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 11565/09.11.2017 πρόσκλησης.

 • Το 4θέμα ομόφωνα αναβλήθηκε.
 • Το 8θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα έξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 9. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 10. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 11. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 12. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 13. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Σταμέλος Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Θεοδώρου Γεώργιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριοςαποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10538/2017, 8234/2017 και 8235/2017 αίτησης των Φόρτσα Αριστοτέλη, Φόρτσα Σοφίας και Φόρτσα Κικής. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
  Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2018.

Α.Δ.Σ. 219/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018.

  Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2018.

Α.Δ.Σ. 220/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής έτους 2018.

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10995/25.10.2017 αίτησης του πολιτιστικού συλλόγου «Πολιτιστικός σύλλογος χορού SALSA U SUENO».

Α.Δ.Σ. 221/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10995/25.10.2017 αίτηση.

  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Α.Δ.Σ. 222/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής

παραλαβής υπηρεσιών.

  Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Α.Δ.Σ. 223/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο Κωνσταντόπουλος Γεώργιος από τον Πασχάλη Απόστολο.

  Έκδοση απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση σχετικά με την 214/2017 ΑΔΣ).

Α.Δ.Σ. 224/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ανατροπή και αποδεσμεύεται το ποσό των 400€ από τον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2760/10.4.2017 αίτησης του Λάζου Νικόλαου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

  Έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στη Μπολόνια Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop.

Α.Δ.Σ. 225/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διοργάνωση workshop

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

3.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 226/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα στον Βόλο από τις 21.11.2017 – 23.11.2017, για να παρευρεθεί σε ημερίδα σχετικά με τον τουρισμό.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

300,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή