ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σκιάθος, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10101/28.09.2017 για έκτακτη συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28.09.2017 και ώρα 12:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Απόντος του Δημάρχου που  νομίμως εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Γιαννίτση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 7. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 8. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 9. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 10. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 11. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 4. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Σταμέλος Ηλίας αποχώρησε και επανήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος.
 • Ο κ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του θέματος.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του θέματος.
 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του θέματος.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 και ιεράρχηση των συνολικών θέσεων που προκύπτουν από το αρχικό αίτημα προγραμματισμού και τη διαδικασία τροποποίησης του ΟΕΥ.

Α.Δ.Σ. 162/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ βάσει α) της αρ.160/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β) του αιτήματος για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή