ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 14 Αυγούστου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8079/10.08.2017 για έκτακτη συνεδρίαση (12η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14.08.2017 και ώρα 12:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 8079/10.08.2017 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 9. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 10. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 3. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 8. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για:  

Α)Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες).

Β)Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.370,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης των εκδηλώσεων.

Α.Δ.Σ. 152/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

6.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02.

 

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τον σύλλογο Σκιαθιτών

«Οι Δύο Αλέξανδροι» συναυλίας λαϊκής μουσικής – αφιέρωμα

στον Μίκη Θεοδωράκη και ρεσιτάλ πιάνου.

Α.Δ.Σ. 153/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή