ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 6 Μαρτίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1553/01.03.2017 του συμβούλου, κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνου, του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους για (3η) ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05.03.2017 και ώρα 10:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

1. Πρακτικό Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 6. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 7. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 12. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 14. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 15. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 16. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 17. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος προσήλθε μετά τις προτάσεις της πλειοψηφίας και της μείζονος μειοψηφίας για Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
 • Ο κ. Σταματάς Ιωάννης προσήλθε μετά τις προτάσεις της πλειοψηφίας και της μείζονος μειοψηφίας για Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
 • Ο κ. Σταμέλος Ηλίας προσήλθε μετά την ψήφιση από το από το Δημοτικό Συμβούλιο των μελών του προεδρείου.

Μετά το πέρας της διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόμιση έτη (5.3.2017- 31.8.2019)

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος,

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κοφινάς Φώτιος,

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σταματάς Ιωάννης.

2. Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 6. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 7. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 12. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 14. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 15. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 16. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 17. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 18. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Σταμέλος Ηλίας αποχώρησε μετά τη δεύτερη ψηφοφορία για τους εναπομείναντες υποψηφίους για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Ο κ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε μετά τη δεύτερη ψηφοφορία για τους εναπομείναντες υποψηφίους για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε μετά τη δεύτερη ψηφοφορία για τους εναπομείναντες υποψηφίους για αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη δημοτικό υπάλληλο κ. Παπαβαγγέλη Γαρυφαλλιά, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη (5.3.2017- 31.8.2019), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 5.3.2017 έως 31.8.2019 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Από την πλειοψηφία Από την μειοψηφία
1 Σταμέλος Ηλίας ψήφοι 16 Πασχάλης Εμμανουήλ ψήφοι 11
2 Θεοδώρου Γεώργιος ψήφοι 15 Φιλαρέτου Αναστασία ψήφοι 10
3 Αναγνώστου Νικόλαος ψήφοι 12
4 Μίχας Δημήτριος ψήφοι 12

Αναπληρωματικά Μέλη:

Από την πλειοψηφία Από την μειοψηφία
1 Πασχάλης Απόστολος ψήφοι 14 Ζλατούδης Αθανάσιος ψήφοι 14
2 Κωνσταντόπουλος Γεώργιος ψήφοι 12 Πασχάλη Χαραλααμπία ψήφοι 12
3 Γιαννίτσης Κωνσταντίνος ψήφοι 12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή