ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 06 Απριλίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2536/3.4.2015 για έκτακτη συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3.4.2015 και ώρα 13:00’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

            Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρείς (13) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 2. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου – Ιωάννη
 3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 4. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 7. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 10. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 11. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 12. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 13. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 3. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 4. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 5. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 7. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 57/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την ευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο Σκιάθου και τα Ν.Π.Δ.Δ. του λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού.

Α.Δ.Σ. 101/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 57/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου και αναθέτει απευθείας την προμήθεια καυσίμων στον κ. Ράπτη Γεώργιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή