ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 19Μαρτίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2062/19.3.2015 για έκτακτη συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19.3.2015 και ώρα 12:30’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

           Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρείς (13) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 7. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 8. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 11. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 12. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 13. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 14. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 15. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου – Ιωάννη
 16. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 17. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 18. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 19. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Προγραμματισμός προσλήψεων σχολικών καθαριστών με σύμβαση μίσθωσης έργου

για το σχολικό έτος 2015-2016.

Α.Δ.Σ. 80/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προγραμματισμό πρόσληψης σχολικών καθαριστών με σύμβαση μίσθωσης έργου

για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή