ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 13Μαρτίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1711/6.3.2015  για συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  11.3.2015 και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:1ο, 2ο, 3ο ,4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο της ημερησίας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντα, 20ο 21ο και 22ο της υπ’ αριθ. 1711/6.3.2015 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

          Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρείς (13) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 4. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 10. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 11. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 12. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 13. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                                      

 1. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 4. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 5. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο  κ. Γιολδάσης Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Ζλατούδης Αθανάσιος  προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε μετά την ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος.
 • Ο  κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε μετά την ψήφιση του δέκατου ένατου (19ου) θέματος.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε μετά την ψήφιση του δεύτερου (2ου) θέματος.
 • Ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε μετά την ψήφιση του δέκατου τέταρτου (14ου) θέματος και νόμιμα εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Σταμέλο.
 • Ο κ. Σταματάς Ιωάννης αποχώρησε μετά την ψήφιση του πρώτου (1ου) θέματος εκτός ημερησίας.
 • Ο κ. Καλατζάκης Ιωάννης αποχώρησε μετά την ψήφιση του πρώτου (1ου) θέματος εκτός ημερησίας.
 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε μετά την ψήφιση του τέταρτου (4ου) θέματος εκτός ημερησίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ της ΠΑΡ. ΖΥΓΟΥΡΑ-ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗ  Ο.Ε.  στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου  (GOLDFISH)                              
 2. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο  του  ΓΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  στην περιοχή  πλατεία Τριών Ιεραρχών Σκιάθου (ΠΛΑΤΕΙΑ)                                   
 3. ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΟΥΖΕΡΙ της ΚΟΛΟΒΟΥ  ΜΑΡΙΑΣ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην οδό  Νικοτσάρα Σκιάθου  (MariasCafé bar)                                    
 4. ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ της ΤΖΟΥΜΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ στην οδό  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ Σκιάθου (DEFACTO)

Κανονισμός καθαριότητας.

Α.Δ.Σ. 36/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον κανονισμό καθαριότητας.

 

Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής 2015 (απόφαση 1/2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ).

Α.Δ.Σ. 37/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

Παραχώρηση χρήσης του φορτηγού οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΒΟΡ 5591 στο Δήμο Σκιάθου (απόφαση 5/2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Α.Δ.Σ. 38/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 5/2015 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση οδού Ξανέμου».

Α.Δ.Σ. 39/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει την παραλαβή του έργου «Πλακόστρωση οδού Ξανέμου».

 

Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου –Λυκείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 40/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό οικονομικού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου –Λυκείου Σκιάθου.

 

Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης.

Α.Δ.Σ. 41/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό οικονομικού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης.

 

Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο βάσει των διατάξεων της παρ.2 περ.κ του άρθρου 12 του Ν.4071/2012.

Α.Δ.Σ. 42/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο.

 

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας.

Α.Δ.Σ. 43/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας.

 

Προσλήψεις εποχικού  προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας.

Α.Δ.Σ. 44/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ROMANIANTOURISMFAIR (Βουκουρέστι) 12-15/3/2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 45/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ROMANIANTOURISMFAIR και ψηφίζει ποσό 3.000,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2.

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 Ευρώ στον Κ. Α. 15.6473 για την τέλεση εκκλησιαστικού μνημόσυνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Δωρητών, Ευεργετών και Τοπικών Αρχόντων της Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 46/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τέλεση εκκλησιαστικού μνημόσυνουκαι ψηφίζει ποσό 400,00€ στον Κ.Α. 15.6473.

 

Α. Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου.

Β. Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων.

Α.Δ.Σ.  47/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μίσθωση οικοπέδου για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου.

Β. Για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτωνορίζονται ως μέλη

α) από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Σταμέλος Ηλίας με αναπληρωτή Πασχάλη Απόστολο

2.Πασχάλης Εμμανουήλ με αναπληρωτή Ζλατούδη Αθανάσιο

β) από τους μηχανικούς της υπηρεσίας:

Σάχου Αικατερίνη με αναπληρωτή Σταματίου Χρήστο

 

Οριοθέτηση τμημάτων δυο υδατορεμάτων στη θέση «Βασιλιάς» της εκτός σχεδίου πόλεως περιοχής Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 48/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δέχεται σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας την οριοθέτηση τμημάτων δύο υδατορεμάτων στη θέση «Βασιλιάς».

 

Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 10972/24-10-2014 νέας αίτησης του κ. Βασιλείου Καλπατσανίδη που αφορά επικαιροποιημένη πρόταση διόρθωσης της 1/91 Π.Ε. στο Ο.Τ. 278.

Α.Δ.Σ.  49/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την αίτηση του κ. Βασιλείου Καλπατσανίδη, για διόρθωση της 1/91 Π.Ε. στο Ο.Τ. 278.

 

Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 419/22-01-2015 αίτησης του Βασιλείου Κυριαζή που αφορά πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 233 (Πράσινο), Γ΄ Τομέας Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 50/2015   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει την αίτηση του Βασιλείου Κυριαζή για τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 233 (Πράσινο), Γ΄ Τομέας Δήμου Σκιάθου.

 

Λήψη απόφασης για την απόσυρση παλιών οχημάτων.

Α.Δ.Σ. 51/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει για την απόσυρση παλιών οχημάτων.

 

Έγκριση μεταφοράς του ποσού 6.300,00€ της Δράσης 9 της ΤΟΠΣΑ σε άλλο τοπικό φορέα του νησιού με απόφαση της Α.Σ. «ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ».

Α.Δ.Σ. 52/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μεταφορά του ποσού 6.300,00€ της Δράσης 9 της ΤΟΠΣΑ σε άλλο τοπικό φορέα του νησιού.

 

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων και Καταστημάτων του Νομού Μαγνησίας.

Α.Δ.Σ. 53/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον Θεοδώρου Γεώργιο με αναπληρωτή τον Γιολδάση, ως πρόεδρο του πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων και Καταστημάτων του Νομού Μαγνησίας.

 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τη διερεύνηση χώρου δημιουργίας σφαγείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 40/τ.Α/17.1.2014.

Α.Δ.Σ. 54/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Για τη συγκρότηση Επιτροπής για τη διερεύνηση χώρου δημιουργίας σφαγείου ορίζονται ως μέλη

α) από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Γιολδάσης Δημήτριος με αναπληρωτή Κωνσταντόπουλο Γεώργιο

2. Τασιόπουλος Παύλος με αναπληρωτή Κοφινά Φώτιο.

β) υπάλληλος θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

Έγκριση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου «Αστική αναζωογόνηση 2012 - 2015»

Α.Δ.Σ. 55/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή προτάσεων.

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Α.Ο.Ε. 7/2015, Α.Ο.Ε. 73/2015).

Α.Δ.Σ. 56/2015   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό.

 

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο Σκιάθου λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού 

Α.Δ.Σ. 57/2015   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναθέτει απευθείας την προμήθεια καυσίμων στον κ. Ράπτη Γεώργιο

 

Παραχώρηση διάθεσης και χρήσης σκάφους από τον Δήμο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 58/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 59/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ στη Σκιάθο, του ΜΑΜΑΡΑ  ΙΩΑΝΝΗ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (SUGA).

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 60/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην περιοχή ΜΕΓΑΛΗ  ΑΜΜΟΣ στη Σκιάθο, των Αθανασίου & Κων/νου Ζούχα  Ο.Ε.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 61/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ & ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ) στην περιοχή προέκταση ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ στη Σκιάθο, του ΜΠΟΖΑ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 62/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ στην Σκιάθο, της ERIKAWEISS-KANTARAKIAS συζ. Αιγιαλέα Κανταράκια.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 63/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ στη Σκιάθο, της ERIKAWEISS-KANTARAKIAS συζ. Αιγιαλέα Κανταράκια.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 64/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ στη Σκιάθο, του  ΡΑΓΚΟΥΣΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 65/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) εντός κατ/τος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)  στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ  στη Σκιάθο, της  ΠΑΠΠΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 66/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕ ) στην οδό Πολυτεχνείου με Κολοκοτρώνη στη Σκιάθο (BORJOI), του ΣΑΒΒΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ του Γεωργίου (νομ. Εκπροσώπου της υπό σύσταση εταιρείας: ΣΑΒΒΑΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 67/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) στην περιοχή ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ στη Σκιάθο, της ΓΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 68/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ στην Σκιάθο, της ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ  (νομ. Εκπρ. της Δ. & Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ  Ο.Ε.)

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 69/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ) στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ στη Σκιάθο, του ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ( KAHLUA)

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 70/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ (KΑΦΕΤΕΡΙΑ) ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) στην οδό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ στη Σκιάθο, του ΚΙΟΣΣΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 71/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ) στην περιοχή ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟ στη Σκιάθο, του ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 72/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην οδό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ στη Σκιάθο, της NATALLIA  SAMTSOVATOY  NIKOLA.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 73/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ) στην οδό Ν. ΜΩΡΑΪΤΟΥ στη Σκιάθο («ΚΑΒΟΥΡΑΣ»),   του ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 74/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ) στην οδό ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ –ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ  στη Σκιάθο, των  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.-ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ Γ.  Ο.Ε.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 75/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην περιοχή  ΑΚΡΟΠΟΛΗ στη Σκιάθο, της  ALKETA  BARDHOSHI  TOYQAZIM

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 76/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε:

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 77/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την κατεπείγουσα μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο Βόλο για την υπογραφή σύμβασης αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

92,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

 

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 78/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα Παναγιώτη αρχικά στο Βερολίνο και κατόπιν στο Βουκουρέστι για συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.340,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

 

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 79/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την κατεπείγουσα μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο Βόλο για τη συνέντευξη σε τοπικό κανάλι σχετικά με θέματα του Δήμου.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

95,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή