ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 14 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 191/13.1.2015 για συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  13.1.2015 και ώρα 22:00’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

           Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 3. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 4. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 5. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 6. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 9. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου – Ιωάννη
 10. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 11. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 13. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 14. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 15. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 16. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Επικύρωση του πρακτικού της σύσκεψης των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που θα συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Α.Δ.Σ. 12/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το πρακτικό με την εξής τροποποίηση: Να μπορούν άλλα κόμματα να προβάλλονται στα ίδια σημεία της πόλης, αλλά σε πλαίσια που θα έχουν προμηθευτεί – τοποθετήσει με δικά τους έξοδα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή