ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 14 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 120/3.1.2015 για συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  13.1.2015 και ώρα 20:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο ,4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο της υπ’ αριθ. 120/9.1.2015 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης, 1ο εκτός ημερησίας ως κατεπείγον.

           Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 3. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 4. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 5. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 6. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 9. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου – Ιωάννη
 10. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 11. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 13. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 14. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 15. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 16. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2014.

Α.Δ.Σ. 2/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2014.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού VAKANTIEBEURS (Ουτρέχτη Ολλανδίας) 13-18.1.2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού  2.686,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 3/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού VAKANTIEBEURSκαι ψηφίζει πίστωση ποσού

2.686,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Greeklandpanorama(Στοκχόλμη Σουηδίας) 13-15.2.2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού  δαπάνης 5.000,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 4/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Greeklandpanoramaκαι ψηφίζει πίστωση ποσού

5.000,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού INTERNATIONALFAIROFTOURISM(Βελιγράδι Σερβίας) 19-22.2.2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού  δαπάνης 2.700,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 5/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού INTERNATIONALFAIROFTOURISMκαι ψηφίζει πίστωση ποσού

2.700,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ (Βερολίνο Γερμανίας) 4-8.3.2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού δαπάνης 3.600,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 6/2015  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ και ψηφίζει πίστωση ποσού

3.400,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000€ στον Κ.Α. 00.6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για διαφήμιση του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο εταιρίας «THOMAS COOK».

Α.Δ.Σ. 7/2015  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 6.000€ στον Κ.Α. 00.6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για διαφήμιση του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο εταιρίας «THOMAS COOK».

 

Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015.

Α.Δ.Σ. 8/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών έτους 2015

 

Μετακινήσεις

 

Α.Δ.Σ. 9/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού920,00στον Κ.Α. 00.6421 για τη μετακίνηση του Προέδρου της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  Παναγιώτη Διολέττα στην Ολλανδία

 

Μετακινήσεις

 

Α.Δ.Σ. 10/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μελλοντική μετακίνηση του Προέδρου της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Παναγιώτη Διολέττα στη Σουηδία και τη Σερβία για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.300,00 στον Κ.Α. 00.6421.

 

ΘΕΜΑ

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.500 € πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη εξόδων και αναγκών των διεθνών τουριστικών εκθέσεων, που θα συμμετάσχει ο Δήμος Σκιάθου για το έτος 2015, στον Κ.Α. 00.6432.2

Α.Δ.Σ. 11/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 17.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 00.6432.2 για την κάλυψη εξόδων και αναγκών των διεθνών τουριστικών εκθέσεων, που θα συμμετάσχει ο Δήμος Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή