ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 14 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 119/3.1.2015 για συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  13.1.2015 και ώρα 19:30’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

           Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 3. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 4. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 5. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 6. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 9. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου – Ιωάννη
 10. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 11. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 13. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 14. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 15. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 16. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σκιάθου  οικονομικού έτους  2015.

(377/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Α.Δ.Σ. 1/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σκιάθου  οικονομικού έτους  2015.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή