ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 27Νοεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 11669/19.11.2014  για συνεδρίαση (43η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  26.11.2014 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:1ο, 3ο εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντα και 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο  της ημερησίας,  2ο εκτός ημερησίας,  8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο,19ο,20ο,21ο, 22ο, 23ο,24ο της υπ’ αριθ. 11669/19.11.2014 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 7ο θέμα της υπ’ αριθ. 11669/19.11.2014 πρόσκλησης ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

          Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 7. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 8. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 9. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 10. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 11. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 12. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 13. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 16. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 17. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος  προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Μίχας Δημήτριος  προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του όγδοου (8ου) θέματος.
 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος  προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση
 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος  προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του ένατου (9ου) θέματος.
 • Ο  κ. Βιολέττας  Ελευθέριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο  κ. Πασχάλης Εμμανουήλ  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  και επανήλθε μετά τη ψήφισή του.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση της 4ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Α.Δ.Σ. 216/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η  κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

 

Ορισμός εκπροσώπου στη Διατομεακή  Επιτροπή Τουρισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων

Α.Δ.Σ. 217/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπο τον κ. Δήμαρχο

με αναπληρωτή τον Διολέττα Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

Έγκριση της εισηγητικής απόφασης οικονομικής επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2014). 

Α.Δ.Σ. 218/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 290/2014 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

 

Χορήγηση Άδειας εκμετάλλευσης Περιπτέρου του αποθανόντος Βούλγαρη Κων/νου στην χήρα του Βούλγαρη  Μαλαματή (παλιά –υφιστάμενη άδεια)  στη θέση Παλιό Λιμάνι. 

Α.Δ.Σ. 219/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου

στην Βούλγαρη  Μαλαματή

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (Α.Ο.Ε. 297/2014, Α.Ο.Ε. 301/2014).

Α.Δ.Σ. 220/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2014

 

Έγκριση ή μη εγγραφής του Δήμου Σκιάθου ως μέλους στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

Α.Δ.Σ. 221/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εγγραφή του Δήμου Σκιάθου ως μέλους στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –

Προαγωγής Υγείας

 

Σύσταση θέσης στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Σκιάθου, ΦΕΚ 624/ 3-4-2009 τ Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/07 & της παρ.2 του άρθρου 33 του ν.4305/2014.

Α.Δ.Σ. 222/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Συστήνει θέση στον οργανισμό εσωτερικής

υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Σκιάθου

 

Αποδοχή ή μη των προτάσεων της  υπ’ αριθμ.  1ης -2ης/2014, Συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 223/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις της  υπ’ αριθμ.  1ης -2ης/2014, Συνεδρίασης της

Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων

 

ΘΕΜΑ

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

Πρόγραμμα τουριστικής προβολής 2015.

Α.Δ.Σ. 224/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρόγραμμα τουριστικής προβολής 2015, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 10/2014 απόφαση

Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (DIGEA).

Α.Δ.Σ. 225/2014    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου για δέκα (10) έτη και ορίζει ως αντίτιμο το ποσό των 40€/ μηνιαίως

 

Συμμόρφωση με τις οδηγίες του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3635/23.10.2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 156/2014 Α.Δ.Σ. περί παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σταδίου για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015.  

Α.Δ.Σ. 226/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραχωρεί τη χρήση του Δημοτικού Σταδίου

συμμορφούμενο με τις οδηγίες του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3635/23.10.2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 156/2014 Α.Δ.Σ.

 

Επικαιροποίηση της 272/2011 (ΑΔΑ: 4574Ω13-ΝΥΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Σκιάθου, που αφορά την έγκριση για σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο με κτημ. αριθμ. 030946ν Ο.Τ. γ245 μεταξυ Δήμου Σκιάθου και του κ. Δημητρίου Λειβαδιά του Γεωργίου.

Α.Δ.Σ. 227/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του συμβολαίου σύστασης κάθετης συνιδιοκτησίας με τους συγκεκριμένους όρους που αναφέρονται στην 272/2011 (ΑΔΑ: 4574Ω13-ΝΥΚ) Α.Δ.Σ και για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

 

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση οδού Ξανέμου». 

Α.Δ.Σ. 228/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση οδού Ξανέμου» ως εξής:

1. Φιλαρέτου Αναστασία, με αναπληρωματικό μέλος Βιολέττα Ελευθέριο

 

Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της ΥΔΟΜ (Υπηρεσίας Δόμησης) Σκιάθου από τον μητροπολιτικό Δήμο Βόλου.

Α.Δ.Σ. 229/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποστήριξη της ΥΔΟΜ (Υπηρεσίας Δόμησης) Σκιάθου από τον μητροπολιτικό Δήμο Βόλου

 

Διαγραφή οφειλής από τον 665/2014 χρηματικό κατάλογο ποσού 80,00 ευρώ του Βαλμά Εμμανουήλ του Κων/νου.

Α.Δ.Σ. 230/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαγραφή οφειλής

 

Διαγραφή οφειλής ποσού 90,00 € του Λεονταρά Ευσταθίου του Χρήστου

Α.Δ.Σ. 231/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαγραφή οφειλής

 

Διαγραφή οφειλής ποσού 20,00 € του Μαρλαγκούτσου Κων/νο.

Α.Δ.Σ. 232/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαγραφή οφειλής

 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.

Α.Δ.Σ. 233/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.

 

Μετατόπιση Αγροτικού δρόμου και διόρθωση του Κτηματολογίου ως προς την κυριότητα της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 35071 1808125.

Α.Δ.Σ. 234/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Μετατόπιση Αγροτικού δρόμου και διόρθωση του Κτηματολογίου ως προς την κυριότητα της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 35071 1808125

 

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής. προμηθειών Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 235/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής

 

Εγγραφές και διαγραφές νηπίων.

 

Α.Δ.Σ. 236/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές και διαγραφές νηπίων

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 49/31.10.2014 αίτησης της κ. Ζεμπέκη Ελισσάβετ.

Α.Δ.Σ. 237/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνει δεκτή την αίτησή της κ. Ζεμπέκη Ελισσάβετ

 

Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. 

Α.Δ.Σ. 238/2014    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (μπαρ-ουζερί) ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Νικοτσάρα

 

Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. 

Α.Δ.Σ. 239/2014    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (καφετέρια-μπαρ) ιδιοκτησίας ΠΑΡ. ΖΥΓΟΥΡΑ-ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗ Ο.Ε., που βρίσκεται στην περιοχή παλιό Λιμάνι.

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2015.

Α.Δ.Σ. 240/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων

και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2015

 

Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών για το έτος 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 11389/1993, του Π.Δ. 28/80, του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 270/81.

Α.Δ.Σ. 241/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπές για το έτος 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 11389/1993, του Π.Δ. 28/80, του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 270/81.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 242/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει αναδρομικά τη μετακίνηση  του Αντιδημάρχου Γιαννίτση  Κωνσταντίνου στο Βόλο αυθημερόν στις 31/10/2014, για συμμετοχή του στησυνεδρίαση του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

Β. Ψηφίζει πίστωση

ποσού   61,58 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 243/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει αναδρομικά τη μετακίνηση  (25.11.2014-26.11.2014) του Αντιδημάρχου Γιαννίτση  Κωνσταντίνου στη Λάρισα, στο Δήμο  Λαρισαίων για συζήτηση του θέματος ΠΕΣΔΑ στο Δ.Σ. της ΠΕΔ.

Β. Ψηφίζει πίστωση

ποσού 137,63 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 244/2014    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μελλοντική μετακίνηση του  Προέδρου της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  Παναγιώτη Διολέττα στη Λάρισα για συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για συμμετοχή της Σκιάθου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Β. Ψηφίζει πίστωση

ποσού   128,83 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή