ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 19/11/2014

Αρ. πρωτ.: 11668

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους
    • Γραφείο Δημάρχου
    • Γραφείο Αντιδημάρχων
    • Δ/νσεις Δήμου
    • Ιστοσελίδα Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στις 23 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, στο Μπο­ύρτζι, σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρ­ο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σύνταξη και ψήφιση  Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου  οικονομικού  έτους  2015 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαρία – Ελευθερία Πεζάτου, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή