ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 24Οκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10889/22.10.2014 για έκτακτη συνεδρίαση (41η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23.10.2014 και ώρα 13:00’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση αυτή. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 2. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 7. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 12. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 13. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 2. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 5. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 
 • Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο κ.Πασχάλης Απόστολος

Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος απουσίαζε και νομίμως αναπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Ηλία Σταμέλο. Με ομόφωνη απόφαση του σώματος αποφασίσθηκε το κατεπείγον του θέματος και τέθηκε προς συζήτηση.

 

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

]

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης για τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 185/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2015 και τελών κοινοχρήστων χώρων, που καταλαμβάνουν τα περίπτερα σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2015

Α.Δ.Σ. 214/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί – συμπληρώνει την υπ’ αρίθμ. 185/2014 Α.Δ.Σ. όπως παρακάτω:

Α. Η καταβολή του τέλους θα γίνει σε ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους.

Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ως εξής:

1η Δόση μέχρι τις 20/06/2015

2η Δόση μέχρι τις 20/07/2015

3η Δόση μέχρι τις 20/08/2015

Β. σχετικά με την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από γραφεία, που εκθέτουν τρίκυκλα , δίκυκλα και αυτοκίνητα, αντικαθιστά την αναλογία τέλους ανά θέση αυτοκινήτου με την αναλογία τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή από:

8

Γραφεία που εκθέτουν

τρίκυκλα, δίκυκλα και

αυτοκίνητα

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ)

500€/θέση αυτοκινήτου

9

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΟΙ

300€/θέση αυτοκινήτου

σε

8

Γραφεία που εκθέτουν τρίκυκλα, δίκυκλα και αυτοκίνητα

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ)

70€/ τ.μ.

9

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΟΙ

40€/ τ.μ.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 185/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή