ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 1 Οκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9966/25-09-2014 για συνεδρίαση (39η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/09/2014 και ώρα 20:00΄ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο,19ο,20ο,21ο,22ο,23ο,24ο,25ο,26ο,28ο, 29ο,30ο, 32ο,33ο της αριθ. 9966/25-09-2014 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης

 • Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση
 • Το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση
 • Το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 7. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 10. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 11. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 12. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 
 1. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου – Ιωάννη (προσήλθε κατά την προ – ημερησίας διάταξης συζήτηση)
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου (προσήλθε κατά την προ – ημερησίας διάταξης συζήτηση)
 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου(προσήλθε κατά την προ – ημερησίας διάταξης συζήτηση)
 4. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα (προσήλθε κατά την προ – ημερησίας διάταξης συζήτηση)
 5. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου (προσήλθε κατά την προ – ημερησίας διάταξης συζήτηση)
 • Μετά την ψήφιση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μίχας Δημήτριος.
 • Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του πρώτου μέρους (ορισμός μελών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Πασχάλης Απόστολος.
 • Μετά την ψήφιση του πρώτου μέρους (ορισμός μελών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθαν οι κ. Πασχάλης Απόστολος και κ. Μίχας Δημήτριος.
 • Μετά την ψήφιση του 30ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Πατσάς Ιωάννης

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης

Α.Δ.Σ. 136/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τη συγκρότηση Σχ. Επιτροπής Α/θμιας Εκ/σης Σκιάθου ορίζονται από Δημοτικούς Συμβούλους οι εξής:

1.Αναγνώστου Νικόλαος, ως πρόεδρος

2.Καλατζάκης Ιωάννης 

με αναπληρωτή Βιολέττα Ελευθέριο

3.Γιαννίτσης Κωνσταντίνος

με αναπληρωτή Τρακόσα Θεοδόσιο

4.Κοφινάς Φώτιος

με αναπληρωτή Πατσά Ιωάννη

5.Πασχάλη Χαραλαμπία

με αναπληρωτή Τασιόπουλο Παύλο

 

Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 137/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τη συγκρότηση Σχ. Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Σκιάθου ορίζονται από Δημοτικούς Συμβούλους οι εξής:

1.Θεοδώρου Γεώργιος, ως πρόεδρος

2.Διολέττας Παναγιώτης

με αναπληρωτή Γιολδάση Δημήτριο

3.Σταμέλος Ηλίας

με αναπληρωτή Σταματά Ιωάννη

4.Πατσάς Ιωάννης

με αναπληρωτή Τασιόπουλο Παύλο

5.Μπεζεριάνος Γεώργιος

με αναπληρωτή Πασχάλη Εμμανουήλ

 

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ενός εκπροσώπου παραγωγικής τάξης με τον αναπληρωτή του.

Α.Δ.Σ. 138/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλατζάκης Ιωάννης ως πρόεδρος  με αναπληρωτή τον Σταματά Ιωάννη και επιλέγεται από τις παραγωγικές τάξεις το Επιμελητήριο Μαγνησίας, που ορίζει ως εκπρόσωπό του την Κοφινά Κερασία με αναπληρωτή τον Ζλατούδη Αθανάσιο

 

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό  για το έτος 2014, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.                                          

Α.Δ.Σ. 139/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τη συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ορίζονται ως μέλη

α) από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1.Κωνσταντόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή Θεοδώρου Γεώργιο

2.Πασχάλης Εμμανουήλ

με αναπληρωτή Πατσά Ιωάννη

β) από τους δημότες:

Φεγγερός Νικόλαος

με αναπληρωτή  Κανταράκια Φιλίτσα

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

Α.Δ.Σ. 140/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9578/2014 πρακτικό κλήρωσης και ορίζει από αιρετά μέλη τους εξής:

Γιολδάσης Δημήτριος

με αναπληρωτή Πασχάλη Χαραλαμπία

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ

Α.Δ.Σ. 141/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9578/2014 πρακτικό κλήρωσης και ορίζει από αιρετά μέλη τους εξής:

1. Αναγνώστου Νικόλαος

με αναπληρωτή Τρακόσας Θεοδόσιος

2. Πατσάς Ιωάννης

με αναπληρωτή Ζλατούδη Αθανάσιο

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων άνω των 5.869,40 ευρώ

Α.Δ.Σ. 142/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9578/2014 πρακτικό κλήρωσης και ορίζει από αιρετά μέλη τους εξής:

Φιλαρέτου Αναστασία

με αναπληρωτή Βιολέττα  Ελευθέριο

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στην «ΕΤΑΙΡΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.»

Α.Δ.Σ. 143/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπο τον Σταματά Ιωάννη με αναπληρωτή τον Μίχα Δημήτριο

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας»

Α.Δ.Σ. 144/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπο τον Γιαννίτση Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον  Σταματά Ιωάννη

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 145/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Πρεβεζάνος Δημήτριος, πρόεδρος

2.Βιολέττας Ελευθέριος, αντιπρόεδρος

με αναπληρωτή Σταμέλο Ηλία

3..Τασιόπουλος Παύλος

με αναπληρωτή Φιλαρέτου Αναστασία

4.Φεγγερός Νικόλαος

με αναπληρωτή Δαμάσκο Γεώργιο

5.Τσιτσώνης Μάριος

με αναπληρωτή Μπέλλα Νικόλαο

 

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 146/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί το Σ.Τ.Ο. πολιτικής προστασίας ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Πρεβεζάνος Δημήτριος,  Δήμαρχος

2.Γιαννίτσης Κωνσταντίνος

με αναπληρωτή Σταμέλο Ηλία

3.Τασιόπουλος Παύλος

με αναπληρωτή Φιλαρέτου Αναστασία

4.Ταμπάκης Βασίλειος, συντονιστής πολιτικής προστασίας του Δήμου

5.Γλυμπάτσας Σωτήριος, υπεύθυνος οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου

6.Βαϊόπουλος Αθανάσιος, Υπαστυνόμος Α΄

με αναπληρωτή Μπουκουβάλα Ιωάννη, Αρχιφύλακα

7.Κατσάμπας Νικόλαος, Πλωτάρχης ΛΣ

με αναπληρωτή Παπαβασιλείου Μάριο, Σημαιοφόρο ΛΣ

8.Λιακόπουλος Γεώργιος, Πυραγός

 με αναπληρωτή Μπακαρό Θωμά, Αρχιπυροσβέστη

9.Σάχου Αικατερίνη, υπάλληλος Υπηρεσίας Δόμησης

με αναπληρωτή Σταματίου Χρήστο, υπάλληλο Τεχνικών Υπηρεσιών

10.Παπαγιάννης Αθανάσιος, Δασάρχης

με αναπληρωτή Βασιλείου Κωνσταντίνο, Δασοφύλακα

11.Μιτζέλος Κωνσταντίνος με αναπληρωτή Τελλίδη Παρασκευά

 

Συγκρότηση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 147/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Συγκροτεί το Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Πρεβεζάνος Δημήτριος,  πρόεδρος

2.Διολέττας Παναγιώτης με αναπληρωτή Θεοδώρου Γεώργιο

3.Γιολδάσης Δημήτριος με αναπληρωτή Σταμέλο Ηλία

4.Κοφινάς Φώτιος

με αναπληρωτή Πατσά Ιωάννη

5.Φιλαρέτου Αναστασία

με αναπληρωτή Τασιόπουλο Παύλο

6.Κατσάμπας Νικόλαος, Πλωτάρχης ΛΣ με αναπληρωτή Παπαβασιλείου Μάριο, Σημαιοφόρο ΛΣ

7.Κωστόπουλος Ευάγγελος με αναπληρωτή Πασχάλη Χαράλαμπο.

Β.Ορίζει ως αντιπρόεδρο τον κ. Κωστόπουλο Ευάγγελο με αναπληρωτή Πασχάλη Χαράλαμπο

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Περιβαλλοντικής προστασίας και Περιβάλλοντος

Α.Δ.Σ. 148/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί την επιτροπή ορίζοντας

τα εξής μέλη:

1.Σταματάς Ιωάννης, πρόεδρος

2.Αναγνώστου Νικόλαος

με αναπληρωτή Βιολέττα Ελευθέριο

3.Γιαννίτσης Κωνσταντίνος 

με αναπληρωτή Τρακόσα Θεοδόσιο

4.Γιολδάσης Δημήτριος

με αναπληρωτή Σταμέλο Ηλία

5.Κοφινάς Φώτιος

με αναπληρωτή Πατσά Ιωάννη

6.Περήφανος Δημήτριος

με αναπληρωτή Μπέλλα Νικόλαο

7.Ράνια Γουίττιγκτον

με αναπληρωτή Ζεμπέκη Ελισσάβετ

8.Ξυλοπόδαρος Δημήτριος

με αναπληρωτή Κυπαρισσού Γιαννούλα

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Πολιτισμού

Α.Δ.Σ. 149/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί την επιτροπή ορίζοντας

τα εξής μέλη:

1.Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος

2.Καλατζάκης Ιωάννης

 με αναπληρωτή Σταματά Ιωάννη

3.Τρακόσας Θεοδόσιος 

με αναπληρωτή Αναγνώστου Νικόλαο

4.Πασχάλης Απόστολος

με αναπληρωτή Βιολέττα Ελευθέριο

5.Μπεζεριάνος Γεώργιος

με αναπληρωτή Φιλαρέτου Αναστασία

6.Ακρίβος Νικόλαος 

με αναπληρωτή Καρδέλη Απόστολο

7.Μαυρογιάννη Κωνσταντίνα

με αναπληρωτή Μιτζέλου Δέσποινα

8.Μαρκεζίνης Πανοζώης

με αναπληρωτή Κανταράκια Κυριακή

9.Παρίσσης Ιωάννης

με αναπληρωτή Τσιμπλιαράκης Σταύρο

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας

Α.Δ.Σ. 150/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί την επιτροπή ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος

2.Διολέττας Παναγιώτης

με αναπληρωτή Βιολέττα Ελευθέριο

3.Θεοδώρου Γεώργιος

με αναπληρωτή Αναγνώστου Νικόλαο

4.Καλατζάκης Ιωάννης

με αναπληρωτή Σταμέλο Ηλία

5.Κοφινάς Φώτιος

με αναπληρωτή Πατσά Ιωάννη

6.Μανιώτης Χαράλαμπος

με αναπληρωτή Σταμέλο Νικόλαο

7.Αδάμ Αγησίλαος

με αναπληρωτή Καρβέλη Παρασκευά

8.Σπανοδήμος Μιχαήλ

με αναπληρωτή Βελετζάκος Θεοφάνης

9.Τσότσου Κωνσταντίνα με αναπληρωτή Μελισσοπούλου Κυριακή

 

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για εγγραφές και διαγραφές στον Παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 151/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή ορίζοντας

τα εξής μέλη:

1.Αναγνώστου Νικόλαος 

με αναπληρωτή Καλατζάκη Ιωάννη

2.Αϊβαλιώτη Μαρία, παιδαγωγός, Δ/ντρια Παιδικού Σταθμού

3 Τσίοτρας Χρήστος, εκπρ/πος των γονέων - κηδεμόνων των νηπίων

 

Εγγραφές και διαγραφές νηπίων

Α.Δ.Σ.  152/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές και διαγραφές  νηπίων στο τμήμα παιδικού σταθμού του Δήμου Σκιάθου.

 

Ορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως                                          

Α.Δ.Σ. 153/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει ως δικαιούχους χρήσης κινητής τηλεφωνίας, τον Δήμαρχο και τους δύο αντιδημάρχους. Καθώς επίσης ως ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων στον μεν Δήμαρχο μέχρι 140 ευρώ μηνιαίως και μέχρι 60 ευρώ μηνιαίως για τον κάθε Αντιδήμαρχο.

 

Ψήφιση ποσού 840,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6443 για την κάλυψη δαπανών επετείου μνήμης βύθισης Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ»

                                          

Α.Δ.Σ. 154/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

840,00  € στον Κ.Α. 00.6443

 

Ψήφιση ποσού 5.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6432.2 για τη συμμετοχή του Δήμου σε τουριστική έκθεση του Λονδίνου

                                           

Α.Δ.Σ. 155/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.500,00 € στον Κ.Α. 00.6432.2

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 9505/11-09-2014 αίτησης του αθλητικού ομίλου Σκιάθου με θέμα: Παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου για την χρονική περίοδο 2014-2015.

Α.Δ.Σ. 156/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση του δημοτικού σταδίου στον Αθλητικό Όμιλο Σκιάθου για  χρονικό διάστημα ενός έτους (ήτοι μέχρι και το τέλος του 2015) προκειμένου να πραγματοποιούνται οι αγώνες και οι προπονήσεις τους.

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 190/2014 εισηγητικής απόφασης οικονομικής επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014  (Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014)

Α.Δ.Σ. 157/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 190/2014 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

(Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014)

 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου           

Α.Δ.Σ. 158/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  παράταση της μίσθωσης για ένα έτος (ήτοι μέχρι και 30-9-2015 και το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 880,00 ευρώ μηνιαίως).

 

Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47€ στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’αριθμ. 106766/2014 χρηματική εντολή του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις 2 Σχολικές Επιτροπές

Α.Δ.Σ. 159/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 3ης  κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 106766/2014 χρηματική εντολή του  Υπουργού Εσωτερικών, και την άμεση απόδοση στις 2 Σχολικές Επιτροπές.

 

Έγκριση – πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) εργατών καθαριότητας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Α.Δ.Σ. 160/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) εργατών καθαριότητας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

 1. .

Χορήγηση Άδειας εκμετάλλευσης Περιπτέρου του αποθανόντος Βούλγαρη  Κων/νου στην χήρα του Βούλγαρη  Μαλαματή (παλιά - υφιστάμενη άδεια)  στη θέση   Παλιό Λιμάνι.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος

 

Αίτηση για αποσφράγιση καταστήματος ΚΑΝΤΙΝΑ στη θέση ΦΤΕΛΙΑ (ΜΥΤΙΚΑΣ) Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 161/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποσφράγιση του καταστήματος ΚΑΝΤΙΝΑ στη θέση ΦΤΕΛΙΑ (ΜΥΤΙΚΑΣ) Σκιάθου

 

Ανανέωση άδειας Λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Α.Δ.Σ. 162/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορήγηση άδειας μουσικής σε κατάστημα υγ/κού ενδιαφέροντος:

ΜΠΑΡ του WILSON ROBERTHENRY στην οδό Πολυτεχνείου με Μπουμπουλίνας                            

 

Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων.

Α.Δ.Σ. 163/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (καφετέρια - μπαρ) ιδιοκτησίας ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι

Α.Δ.Σ. 164/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (καφετέρια - μπαρ) ιδιοκτησίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΙΑΚΟΥΜΗ που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι (Ψαράδικα)

Α.Δ.Σ. 165/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (καφετέρια - μπαρ) ιδιοκτησίας ΜΗΤΡΕ –ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι (Ψαράδικα)

Α.Δ.Σ. 166/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (καφετέρια - μπαρ) ιδιοκτησίας ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι

Α.Δ.Σ. 167/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (μπαρ) ιδιοκτησίας ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι

Α.Δ.Σ. 168/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (καφέ - μπαρ) ιδιοκτησίας ΣΚΙΑΘΟΣ ROCKBAR Ε.ΠΕ. που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι

Α.Δ.Σ. 169/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (καφέ - αναψυκτήριο) ιδιοκτησίας IMAGINE ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.ΠΕ. που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι

Α.Δ.Σ. 170/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (μπαρ) ιδιοκτησίας ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή Αμμουδιά

Α.Δ.Σ. 171/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (οπεν μπαρ) ιδιοκτησίας ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή Αμμουδιά

Α.Δ.Σ. 172/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης - μπαρ) ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή Αμμουδιά

Α.Δ.Σ. 173/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης - μπαρ) ιδιοκτησίας ΕΛΙΞ Α.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή Αμμουδιά

Α.Δ.Σ. 174/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (επιχείρηση αναψυχής) ιδιοκτησίας ΓΚΛΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ που βρίσκεται στην περιοχή Αμμουδιά

 

Α.Δ.Σ. 175/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (οπεν μπαρ) ιδιοκτησίας ΠΑΣΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΣΧΑΛΗ που βρίσκεται στην περιοχή Κουκουναριές

 

Διαγραφή οφειλής (τελών καθαριότητας και φωτισμού) από βεβαιωθέντα χρηματικό κατάλογο

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

διότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

Α.Δ.Σ. 176/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου για δέκα (10) έτη και παραπέμπει το θέμα στην Ο.Ε. για τον ορισμό του αντιτίμου παραχώρησης

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 177/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει:

την μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου (Σκιάθο – Αθήνα – Σκιάθο, 18 - 19/09/2014)

την μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου (Σκιάθο – Λάρισα - Σκιάθο, 25 - 27/09/2014)

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 314,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή