ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σκιάθος           :  26/06/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.     :   6891

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

          

 

                  ΠΡΟΣ

                                               1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

                                                                         2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 22:15 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

  1. Έγκριση της 2ης  κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47 €  στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 52623/2014 χρηματική εντολή του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις 2 Σχολικές Επιτροπές.

          ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νικόλαος Πλωμαρίτης, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή