ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος  11 ΙOYNIOY 2014

0ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 24/2014  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (6181/10-06-2014 πρόσκληση) της  10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  και της απόφασης  που λήφθηκε περιληπτικά:

Παρόντος του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη Νικολάου του Κυριάκου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 5. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ
 8. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 9. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 10. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 11. ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 13. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΟΦΙΝΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ  ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 6. ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
 7. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 8. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

     Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  1

Λήψη απόφασης περί αποδοχής της ρύθμισης του Ν. 4257/2014(Φ.Ε.Κ. 93Α’) με θέμα «Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δήμους», όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. 36/23334/06-06-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: 36/23334/06-06-2014

 Α.Δ.Σ. 124/2014

      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Την παροχή δυνατότητας στους οφειλέτες της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/2009 και συγκεκριμένα, επαναφέρονται σε ισχύ οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών σε δήμους οι οποίες προβλέπονταν στους εξής νόμους:
• 3074/02 άρθρο 12 παρ. 3 περιπτώσεις α', β', δ' και ε'
• 3345/05 άρθρο 9 παρ. 5
• 3649/08 άρθρο 26 παρ. 2 και 3
Καθορίζει τον ανώτερο αριθμό των μηνιαίων δόσεων σε εικοσιτέσσερις (24), κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ κατά εφαρμογή της παραγράφου 2β του άρθρου 3649/2008.

Για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄/14-04-2014).

Σε κάθε περίπτωση οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση έως και την 14 Αυγούστου 2014.

Σκιάθος 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή