ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Σκιάθος :  08 ΜΑΙΟΥ 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                 Αριθμό Πρωτ.: 4836

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Μαθηνού Άννα
Τηλέφωνο:    2427350140

Φαξ:               2424023925
Email:            
grammatiadsskiathou@gmail.com                                   

                                                              Προς :

                                            Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                 Τακτικό  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Θ Ε Μ Α

«Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης  Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,  για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος  τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 9η  του μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΑΑ/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

11

Έγκριση - Ψήφιση Δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (Α΄ ΚΥΚΛΟΣ  2014)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                       ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή