ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σκιάθος,   17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 11/2014  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  και της απόφασης  που λήφθηκε περιληπτικά:

Παρόντος του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη Νικολάου του Κυριάκου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

$11.    ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

$12.    ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

$13.    ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

$14.    ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ

$15.    ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

$16.    ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

$17.    ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ  ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

$18.    ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ

$19.    ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

$110.  ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

$111.  ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

$112.  ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

---------------------------------------------------------------

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

$11.    ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

$12.    ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

$13.    ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

$14.    ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

$15.    ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

$16.    ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

$17.    ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

$18.    ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ

$19.    ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 49/2014 ΑΔΣ.

  1. τροποποίησης της αρίθμ 49/2014 Κανονιστικής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Μαγνησίας η οποία δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2014, θα δημοσιευτεί στον τύπο και κατόπιν θα αποσταλεί  στην Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας .
  2. Τη δημοσίευση ή μη της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις  του ΠΔ 270/81 άρθρο 4 παρ 2. «Περίληψις της διακηρύξεως δύναται να δημοσιεύεται, εφόσον ήθελεν αποφασίσει τούτο το δημοτικον ή κοινοτικόν συμβούλιον, λόγω τής σπουδαιότητος του αντικειμένου τής δημοπρασίας....»Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί ,εφόσον αποφασιστεί από το Δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και με τις  διατάξεις του Ν.3548/2007.

 Με την υπ. αριθ. 111/2014  απόφασή του ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει:

  1. Την τροποποίηση της αρίθμ. 49/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Μαγνησίας. Καταργεί το τμήμα με αριθμό ορθοφωτοχάρτη 2Γ, κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού  για την τοποθέτηση Θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε  τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία  και συγκεκριμένα, από τον πίνακα 3,το τμήμα  Α/Α 3, περιοχή Αγία Παρασκευή, χώρο (2), 400 τ.μ.
  1. Τη μη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες, λόγω περιορισμένου χρόνου μέχρι την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και εφόσον η ανάρτηση της Διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης των χώρων αιγιαλού για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, θα γίνει στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σκιάθου και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοσιοτέρων σημείων του Δήμου(Λιμάνι, Παπαδιαμάντη, Ακρόπολη).

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2014.

Σκιάθος,   17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή