ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος, 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 10/2014 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά:

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο-εκτός ημερήσιας, 2ο-εκτός ημερήσιας, 3o-εκτός ημερησίας, 4o-εκτός ημερησίας, 5o-εκτός ημερησίας, 6o-εκτός ημερησίας, 7o-εκτός ημερησίας, 8o-εκτός ημερησίας, 9o-εκτός ημερησίας, 10o-εκτός ημερησίας, 11o-εκτός ημερησίας, 12o-εκτός ημερησίας 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,8ο,9ο,10ο,11ο, 12ο,13ο,της αριθ. 3565/04-04-2014 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη Νικολάου του Κυριάκου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατέσσερις (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 2. ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 3. ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 4. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 5. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 6. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ

 7. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 8. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 9. ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 10. ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ

 11. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 12. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

 13. ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 14. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ

 1. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (προσήλθε κατά την προ – ημερησία διάταξη  συζήτηση)

 2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (προσήλθε κατά την προ – ημερησίας διάταξη συζήτηση)

 3. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(προσήλθε κατά την προ – ημερησία διάταξη συζήτηση)

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 2. ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 3. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 4. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • Μετά την συζήτηση των προ ημερησίας θεμάτων αποχώρησε ο κ. Πατσάς Ιωάννης

 • Από την ψήφιση του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης θέμα απείχαν οι κ.κ. Τρακόσας Θ. και ο Πασχάλης Πασχάλης

 • Μετά την ψήφιση του 9ου εκτός ημερησίας διάταξης θέμα αποχώρησε, ο κ. Πασχάλης Πασχάλης

 • Μετά την ψήφιση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε , ο κ. Ζλατούσης Αθανασίος

 • Από την ψήφιση του 13ου θέματος της ημερησίας διάταξης και πρώτο (1) θέμα του πινακίου της πρόσκλησης απείχαν οι κ.κ. Διολέττας Δ και Κοφινάς Φώτιος.

 • Μετά την ψήφιση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, και πρώτο (1) θέμα του πινακίου της πρόσκλησης αποχώρησαν, ο κ.κ. Καραστατήρας Κ., Κόλλιας Τ. και ο Γιαννίτσης Κ.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1

Εισηγητική Απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (94/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

 ΣΧΕΤΙΚΟ:

94/2014 ΑΟΕ

Α.Δ.Σ.77 /2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (94/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

2

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 93/2014 εισηγητικής απόφασης οικονομικής επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2014)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

93/2014 ΑΟΕ

Α.Δ.Σ.78 /2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 93/2014 εισηγητικής απόφασης οικονομικής επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2014)

3

Έγκριση της μελέτης με τίτλο

«Αρχιτεκτονική μελέτη

αποτύπωσης των δομικών

στοιχείων της πύλης εισόδου και

του βάθρου της κινητής γέφυρας

της Καστροπολιτείας».

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3644/07-04-2014

Εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

Α.Δ.Σ.79 /2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη μελέτη με

τίτλο«Αρχιτεκτονική

μελέτη αποτύπωσης των

δομικών στοιχείων της

πύλης εισόδου και του

βάθρου της κινητής γέφυρας της

γέφ της Καστροπολιτείας».

4

Έγκριση της μελέτης με τίτλο

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ–

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΕΧΡΙ

ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3645/07-04-2014

Εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

Α.Δ.Σ.80/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη μελέτη με

Τίτλο

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ–ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5

Έγκριση της μελέτης με τίτλο

«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ –ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΘΡΩΝ ΠΥΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3646/07-04-2014 Εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 81/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη μελέτη με

Τίτλο«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ –ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΘΡΩΝ ΠΥΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

6

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3647/07-04-2014 Εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 82/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη μελέτη με

Τίτλο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ»

7

Έγκριση της μελέτης με τίτλο

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

δομικών στοιχείων της πύλης εισόδου

και του βάθρου της κινητής γέφυρας

της Καστροπολιτείας».

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3648/07-04-2014

Εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 83/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη μελέτη με

Τίτλο«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

δομικών στοιχείων της πύλης εισόδου

και του βάθρου της κινητής γέφυρας

της Καστροπολιτείας».

8

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3649/07-04-2014

Εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 84/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη μελέτη με

Τίτλο«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9

Εξέταση της υπ αριθμ. 3610/07-04-2014 αίτηση κ. Νικολάου Βασίλη (μισθωτή του Δήμου Σκιάθου, σριθμ.3574/04-04-2014 συμφωνητικό) σχετικά με την έγκριση μετατροπής και διαμόρφωσης του κτηρίου που μισθώνει.

 

Α.Δ.Σ.85/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ αριθμ. 3610/07-04-2014 αίτηση κ. Νικολάου Βασίλη (μισθωτή του Δήμου Σκιάθου, σριθμ.3574/04-04-2014 συμφωνητικό) σχετικά με την έγκριση μετατροπής και διαμόρφωσης του κτηρίου που μισθώνει.

10

Έγκριση παράτασης σύνδεσης εργοταξιακής παροχής για κοινωνικούς λόγους

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3704/09-04-2014

Εισήγηση της Αντιδημάρχου κα Μοσχαδώ Τσολοβίκου

Α.Δ.Σ. 86/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση σύνδεσης εργοταξιακής παροχής για κοινωνικούς λόγους

11

Λήψη απόφασης σχετικά με την συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αριθμ.. 909/38789/28-03-2047και 910/38797/28-03-2014 εγγράφων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας της αριθμ. 335/2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Α.Δ.Σ.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

910/38797/28-03-204 και το 909/38789/28-03-2014 έγγραφα της Αποκ/νης Διοίκησης Θεσσαλίας

Α.Δ.Σ. 87/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αριθμ. 909/38789 και 910/38797/28-03-2014 εγγράφων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας της αριθμ. 335/2013(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Α.Δ.Σ.

12

Έγκριση εκδήλωσης Ζωοδόχου Πηγής και Ψήφιση Πίστωσης 500,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.64.43

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3647/07-04-2014

Εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 88/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση εκδήλωσης Ζωοδόχου Πηγής και Ψήφιση Πίστωσης 500,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.64.43

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13.

Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση « Πράσινη Αλεπού» και έγκριση όρων αυτής. (εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ.89 /2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση

«Πράσινη Αλεπού» και έγκριση όρων αυτής.

14

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3615/07-04-2014

εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ. 90/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ) στην οδό/ περιοχή ΠΕΡ. ΟΔΟΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΤΣΑ στην Σκιάθο, στην FASHION FRUITS SKIATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (με νομ. εκπρόσωπο την : Νάκου Χριστίνα του Λουκά)

15

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3447/02-04-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ. 91/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην περιοχή /οδό ΠΕΡ. ΟΔΟΣ-ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ στην Σκιάθο,

στον ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

16

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3451/02-04-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ.92 /2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στην θέση ΑΜΜΟΥΔΙΑ στην Σκιάθο, στην ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

17

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3449/02-04-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ. 93/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στην θέση ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πρώην final step) στην Σκιάθο, στην DANCE PAMELA ANN.

18

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3501/03-04-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ. 94/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –ΑΝΑΨΥΧΗΣ (KAFE-SNAK ΜΠΑΡ) στην θέση ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ-ΑΝΑΤ. ΛΙΜΑΝΙ (πρώην MEZZO) στην Σκιάθο, στην ΝΑΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

19

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3502/03-04-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ.95 /2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ (KAFE- ΜΠΑΡ) στην oδό ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (ιδιοκτησία Ζεμπέκη) στην Σκιάθο, στον ΜΑΝΤΗΛΑΡΗ ΦΑΙΔΡΟ ΤΟΥ ΘΑΛΗ.

20

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3500/03-04-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ. 96/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) στην θέση ΣΠΑΡΤΙΑΣ-ΞΑΝΕΜΟΣ στην Σκιάθο, στην ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΠΕ (ΚΑ.ΒΟ.Σ.)-νομ. Εκπρ. Σκαλίγκος Λεωνίδας

21

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3539/03-04-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ. 97/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –ΑΝΑΨΥΧΗΣ (KAFE- ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)στην θέση ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) στην Σκιάθο, στην ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

22

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3567/04-04-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ. 98/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ–ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ) στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (πρώην βιβλιοπωλείο ΛΥΧΝΑΡΙ) στην Σκιάθο, στον ΚΑΣΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

23

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3585/04-04-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ.99 /2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος

ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) στην θέση ΨΑΡΑΔΙΚΑ –ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ στην Σκιάθο, (κατόπιν δημοπρασίας)

στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ

24

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

3594/04-04-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ.100 /2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση προέγκρισης για ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ στην οδό/ περιοχή ΠΕΡ. ΟΔΟΣ-ΑΜΜΟΥΔΙΑ στην Σκιάθο, στον ΣΠΕΤΣΙΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

25

Χορήγηση άδειας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Α.Δ.Σ. 101/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορήγηση άδειας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

1..ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ της IMAGINE ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ στην οδό Μωραϊτίδου –Παλιό Λιμάνι Σκιάθου (Rock nRoll ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ)

2…ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ της ΣΚΙΑΘΟΣ ROCK BAR ΕΠΕ στην οδό Μωραϊτίδου –Παλιό Λιμάνι Σκιάθου «ROCK nROLL»

3. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ του ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου «SLIP INN»

4. ΜΠΑΡ της ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου «CASABLANCA»

5. ΜΠΑΡ του WILSON ROBERT HENRY στην περιοχή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ Σκιάθου «BOBS»

26

Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία.

 

Α.Δ.Σ. 102/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συγκρότηση της επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία με τους:

27

Έγκριση–πρόσληψη προσωπικού οχτώ (8) εργατών καθαριότητας και οχτώ (8) πυροφυλάκων ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

Α.Δ.Σ. 103/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού οχτώ (8) εργατών καθαριότητας και οχτώ (8) πυροφυλάκων ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

28

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους του Δήμου, όπως ορίζει ο Ν. 4172/2013.

 

Α.Δ.Σ. 104/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους του Δήμου, όπως ορίζει ο Ν. 4172/2013.

29

Έγκριση ή μη της τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στον θαλάσσιο χώρο για εποχική χρήση ως σημείο εκκίνησης θαλασσίων μέσων αναψυχής στη θέση «ΒΑΣΙΛΙΑΣ» του Δήμου Σκιάθου Μαγνησίας.

 

Α.Δ.Σ. 105/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στον θαλάσσιο χώρο για εποχική χρήση ως σημείο εκκίνησης θαλασσίων μέσων αναψυχής στη θέση «ΒΑΣΙΛΙΑΣ» του Δήμου Σκιάθου Μαγνησίας.

30

Εξέταση του υπ΄αριθμ. 3568/04-04-2014 αιτήματος της Ένωσης Μικρασιατών Σκιάθου για παραχώρηση κτηρίου του Δήμου Σκιάθου για στέγαση αυτής.

 

Α.Δ.Σ. 106/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραχώρηση κτηρίου στην Ένωση Μικρασιατών Σκιάθου

31

Υποβολή αιτήματος για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς διαφημιστικού υλικού στην Κύπρο

 

Α.Δ.Σ.107/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς διαφημιστικού υλικού στην Κύπρο και ψηφίζει την πίστωση ποσού 700,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6432.2

32

Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 271/80 για το έτος 2014.

 

Α.Δ.Σ.108/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως τακτικά μέλη τους 1) Καραστατήρα Κυριάκο και 2) Μαθηνό Ζαχαρία, ως Πρόεδρο,

με αναπληρωματικά μέλη 1)Τσόλα Κων/νο και 2) Χαλκιά Νικόλαο στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 271/80 για το έτος 2014.

33

Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη συμμετοχή του Δήμου ως 'associate partner' στο πρόγραμμα SAGITTARIUS.

 

Α.Δ.Σ.109/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη συμμετοχή του Δήμου ως 'associate partner' στο πρόγραμμα SAGITTARIUS.

34

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4000€  πλέον Φ.Π.Α. στον Κ.Α.  00.6431 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στον κατάλογο της ρωσικής εταιρίας (tour operator) Pantheon. 

 

Α.Δ.Σ.110/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει την πίστωση ποσού 4.000,00€  πλέον Φ.Π.Α. στον Κ.Α.  00.6431 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στον κατάλογο της ρωσικής εταιρίας (tour operator) Pantheon

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή