ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σκιάθος,   20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 8/2014  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014  και της απόφασης  που λήφθηκε περιληπτικά:

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος και τέθηκε προς συζήτηση με το ένα και μοναδικό θέμα της  αριθμ. 2804/18-03-2014 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

$11.    ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

$12.    ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

$13.    ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ

$14.    ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ

$15.    ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

$16.    ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

$17.    ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

$18.    ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

$19.    ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

$110.  ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

$111.  ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

$112.  ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

$113.  ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

-------------------------------------------------------

$114.  ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ (προσήλθε κατά την συζήτηση του  θέματος του πινακίου της αριθμ. 2804/18-03-2014 πρόκλησης)

ΑΠΟΝΤΕΣ

$11.    ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

$12.    ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

$13.    ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

$14.    ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

$15.    ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

$16.    ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

$17.    ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ  ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ:

 Εγκριση της περαιτέρω ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ από ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ  προς ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ν. 2971/2001 ΚΑΙ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (Φ.Ε.Κ. 328/13-2-2014 τεύχος Β): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού»

 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.

 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ.Υ.Α. ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ–ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ α)ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ( ΟΜΟΡΟΙ) & β) ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81.

 Με την υπ. αριθ. 49/2014  απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

$11.         ΕΓΚΡΙΝΕΙ τηΝ περαιτέρω ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ  και παραλιασ προς ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ν. 2971/2001 ΚΑΙ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (ΦΕΚ 328/13-2-2014 τεύχος Β): «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού».

 

 

$12.         Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν2971/2001 ΚΑΙ ΤΗΣ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (Φ.Ε.Κ. 328/13-2-2014 τεύχος Β).

 

 

$13.         ΟΙ ΑΙΓΙΑΛΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ 1 :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ

17

ΚΟΛΙΟΣ

2

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

18

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ

3

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19

ΚΡΥΦΗ ΑΜΜΟΣ

4

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

20

ΛΑΖΑΡΕΤΑ

5

ΑΡΚΟΣ

21

ΜΑΝΔΡΑΚΙ

6

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

22

ΜΑΡΑΘΑ

7

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

23

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ

8

ΑΧΛΑΔΙΕΣ

24

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ

9

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

25

ΜΙΚΡΗ ΚΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ

10

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

26

ΜΥΤΙΚΑΣ

11

ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

27

ΞΑΝΕΜΟ

12

ΕΛΙΑΣ

28

ΣΚΛΗΘΡΙ

13

ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ

29

ΣΙΦΕΡΙ

14

ΚΑΣΤΡΟ

30

ΤΖΑΝΕΡΙΑ

15

ΚΕΧΡΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΕΣ

31

ΤΡΟΥΛΟΣ

16

ΚΕΧΡΙΑ-ΤΑΡΣΑΝΑΣ

32

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ

   

33

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ ΛΑΛΑΡΙΑΣ

$14.      ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΟΜΟΡΟΙ) ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2 :

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΣΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΟΡΟΙ

 
   

ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑYTOK/NAHMHAΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ

 

1

ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ

         

2

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΝΕΓΚΑΛΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΕ "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

470,00τ.μ.

30,00τ.μ.

 
 

3

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΠΑΡ Α.Ε. "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

2.250,00τ.μ.

30,00τ.μ.

 

150,00τ.μ.

 

4

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

ΣΤΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ/ΑΝΨΥΚΤΗΡΙΟ"

-

200,00τ.μ.

-

 

5

ΑΡΚΟΣ

         

6

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

         

7

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

         

8

ΑΧΛΑΔΙΕΣ

ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΕΛΥΘΕΡΙΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

100,00 τ.μ.

-

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΕ "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

500,00τ.μ.

-

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ"

-

60,00τ.μ.

-

 

ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

200,00τ.μ.

-

 

9

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ Α.Ε. "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

300,00τ.μ.

-

 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ Α.Ε. "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

480,00τ.μ.

20

 

10

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

         

11

ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ ΧΟΛΙΝΤΕΪΣ ΑΕ "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

400,00τ.μ.

-

 

ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

200,00τ.μ.

-

 

12

ΕΛΙΑΣ

         

13

ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ "ΕΝΟΙΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΤΙΗΛ.ΟΜΠΡΕΛ.-ΘΑΛ.ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ/ΧΗΣ"

-

100,00τ.μ.

-

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

120,00τ.μ.

-

 

14

ΚΑΣΤΡΟ

         

15

ΚΕΧΡΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΕΣ

         

16

ΚΕΧΡΙΑ-ΤΑΡΣΑΝΑΣ

         

17

ΚΟΛΙΟΣ

ΛΑΖΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΟΥ ΠΑΝ. "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

100,00τ.μ.

-

 

ΛΑΖΟΣ ΜΙΧ. ΤΟΥ ΠΑΝ. "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

50,00τ.μ.

-

 

Μ. ΚΟΛΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

18,00τ.μ.

-

 

18

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ

         

19

ΚΡΥΦΗ ΑΜΜΟΣ

         

20

ΛΑΖΑΡΕΤΑ

         

21

ΜΑΝΔΡΑΚΙ

ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ» 

 -

250,00 τ.μ 

 -

 
 

22

ΜΑΡΑΘΑ

ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΕ "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

 

30,00τ.μ.

 
 

23

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΔΑΦΝΗ  "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

-

75,00τ.μ.

-

 

ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ &ΣΙΑ ΟΕ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

79,00τ.μ.

-

 

ΧΡΙΣΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

30,00τ.μ.

-

 

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

-

145,00τ.μ.

-

 

ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ"

-

40,00τ.μ.

-

 

ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ Δ. & Ν. "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

-

297,00τ.μ.

-

 

ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΚΑΡΤΕΡΙΑ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

90,00τ.μ.

-

 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

90,00τ.μ.

-

 

ΖΟΥΧΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ "ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ"

-

52,00τ.μ.

-

 

ΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

80,00τ.μ.

-

 

ΜΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

60,00τ.μ.

-

 

ΤΕΓΟΣ Ν.-ΜΑΡΕΣΑΣ Λ. ΟΕ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

-

209,00τ.μ.

-

 
         

24

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

   

300,00τ.μ.

-

 
 

25

ΜΙΚΡΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

         

26

ΜΥΤΙΚΑΣ

ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

-

30,00τ.μ.

 
 

27

ΞΑΝΕΜΟ

         

28

ΣΙΦΕΡΙ

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ"

-

35,00τ.μ.

-

 

29

ΣΚΛΗΘΡΙ

ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

25,00τ.μ.

-

 

30

ΤΖΑΝΕΡΙΑ

         

31

ΤΡΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

200,00τ.μ.

-

 

ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

100,00τ.μ.

-

 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

-

750,00τ.μ.

-

 

ΤΡΟΥΛΟΣ Α.Ε. "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

600,00τ.μ.

-

 

32

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ

         
         

33

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ ΛΑΛΑΡΙΑ

         

Τα ανωτέρω τμήματα ως προς τη θέση και το εμβαδόν απεικονίζονται επακριβώς στα αποσπάσματα των ορθοφωτοχαρτών με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγώνων που δημιουργούνται όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (Φ.Ε.Κ. 328/13-2-2014 τεύχος Β). Τα παραπάνω σημεία θα υλοποιηθούν στο έδαφος με ευθύνη των παραχωρησιούχων (όμορων) καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για την ορθή τοποθέτηση αυτών βάσει των ανωτέρω.

$15.      ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΟΜΟΡΟΙ- ΠΙΝΑΚΑ 2) ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 

1. Αίτηση, µε πλήρη στοιχεία, συνοδευόµενη από έγγραφα στοιχεία που θα αποδεικνύουν

ότι, ο αιτών εκµεταλλεύεται το γειτονικό προς τον αιγιαλό ακίνητο (άδεια Ε.Ο.Τ.,  και άδεια λειτουργίας, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος) στην οποία θα αναφέρεται η θέση και η αιτηθείσα έκταση του κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού – παραλίας   καθώς και η δικαιούμενη έκταση μόνο για τα ξενοδοχεία, Απόσπασμα Κτηματολογικού  διαγράμματος, Τίτλος ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο , η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται µε επιµέλεια του ∆ήµου και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του αντισυµβαλλοµένου σε επισυναπτόµενο στο µισθωτήριο: i) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρµογή «OPEN» της Κτηµατολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισµένος αιγιαλός ή ii) απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται.

2. ∆ηµοτική Ενηµερότητα και Ενημερότητα από τη ΔΕΥΑ Σκιάθου

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι έλαβαν γνώση της  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκιάθου και γενικά όλων των διατάξεων που διέπουν την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, των οποίων αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα.

4. Αντίγραφο ή θεωρηµένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ΕΟΤ (ειδικό σήµα) για τα ξενοδοχεία, επιπλωµένα διαµ/τα, δωµάτια κλπ και επίσης αντίγραφο ή θεωρηµένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας των κέντρων αναψυχής, των καταστηµάτων κλπ επιχειρήσεων ή προέγκριση άδειας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και έναρξη εργασιών αρµοδίας ∆.Ο.Υ για νέες επιχειρήσεις.

5. Για Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δηλώσεις των τιµών του ΕΟΤ έτους 2014 που έχουν υποβάλει στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο, έτσι ώστε α) να υπολογιστεί η µισθωτική αξία από τον πολλαπλασιασµό του ½ της ανώτερης τιµής δίκλινου δωµατίου µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί των αριθµό των κλινών αυτής (609/2005 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε την οποία το αντάλλαγµα για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθορίζεται µε βάση την ανώτερη τιµή του δίκλινου δωµατίου που προτείνεται από κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση και εγκρίνεται από τον ΕΟΤ, και β) να υπολογιστεί η µισθωτική αξία βάσει των μισθωτικών συνθηκών της περιοχής (ΑΔΣ 215/2013) προκειμένου να καθοριστεί αν το μισθωτικό αντάλλαγμα θα υπολογιστεί βάσει τιμής και αριθμού κλινών ή βάσει μισθωτικών συνθηκών.

Η δυσαναλογία μεταξύ του μισθώματος που υπολογίζεται βάσει του αριθμού των κλινών και αυτού που προκύπτει βάσει των μισθωτικών συνθηκών της περιοχής θα πρέπει οι μισθωτικές αξίες ανά τετραγωνικό μέτρο να υπολογίζονται επί του συνόλου της δικαιούμενης έκτασης , σύμφωνα με τις διατάξεις περί απευθείας παραχώρησης ( παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 «ομορότητα») και όχι επί της αιτηθείσας από τον ενδιαφερόμενο τυχόν μικρότερης επιφάνειας έκτασης αιγιαλού – παραλίας , δεδομένου ότι κατά τον υπολογισμό του μισθώματος με βάση τον αριθμό των κλινών δεν λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της έκτασης και ως εκ τούτου παρέχεται η δυνατότητα της χρήσης του συνόλου του δικαιούμενου προς παραχώρηση χώρου στην ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Οι απευθείας παραχωρησιούχοι που εκµεταλλεύονται ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις κάµπινγκ ή κέντρα αναψυχής και είναι όµοροι στον αιγιαλό, θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παραχώρηση µέχρι 31-03-2014, εφόσον, βέβαια, το ζητήσουν µε σχετική αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν στα Γραφεία του ∆ήµου, µέχρι την 31/3/2014.

Οι απευθείας παραχωρησιούχοι οι οποίοι δεν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για παραχώρηση µέχρι και 31/3/2014  χάνουν το δικαίωµα της άµεσης παραχώρησης του άρθρου 13 Ν.2971/2001 και τα τμήματα αυτά θα δημοπρατηθούν χωρίς καμία  περαιτέρω όχληση των απευθείας παραχωρησιούχων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 2671/2011 και η ΚΥΑ.  Στις ανωτέρω περιπτώσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αναφέρεται στο άρθρο 10  της ΚΥΑ (φεκ 328/13-2-2014 τεύχος Β).

$16.      ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ Π.Δ. 270/81 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
 
   

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ -ΚΑΝΤΙΝΕΣ

 

1

ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ

-

400,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

2

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

400,00τ.μ

400,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

3

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΩΡΟΣ (1) 400,00τ.μ.

400,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

ΧΩΡΟΣ (2) 400,00τ.μ.

 

4

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

       

5

ΑΡΚΟΣ

-

200,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

6

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

-

500,00τ.μ.

-

 

7

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

-

300,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

8

ΑΧΛΑΔΙΕΣ

400,00τ.μ.

-

-

 

9

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

300,00τ.μ.

-

-

 

10

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

-

500,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

11

ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

450,00τ.μ.

-

-

 

12

ΕΛΙΑΣ

-

500,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

13

ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ

100,00τ.μ.

-

-

 

14

ΚΑΣΤΡΟ

-

-

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

15

ΚΕΧΡΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΕΣ

-

500,00τ.μ.

-

 

16

ΚΕΧΡΙΑ-ΤΑΡΣΑΝΑΣ

-

-

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

17

ΚΟΛΙΟΣ

-

-

-

 
 

18

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ

-

120,00τ.μ.

-

 

19

ΚΡΥΦΗ ΑΜΜΟΣ

-

200,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

20

ΛΑΖΑΡΕΤΑ

-

150,00τ.μ.

-

 

21

ΜΑΝΔΡΑΚΙ

-

ΧΏΡΟΣ (1) 400,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 30,00τ.μ.

 

ΧΏΡΟΣ (2) 400,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (2) 30,00τ.μ.

 

22

ΜΑΡΑΘΑ

-

400,00τ.μ.

-

 
 

23

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ

-

-

-

 
 

24

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

450,00 τ.μ.

500,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

ΧΏΡΟΣ (2)  30,00τ.μ.

 

25

ΜΙΚΡΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

-

500,00 τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00 τ.μ.

 

26

ΜΥΤΙΚΑΣ

-

ΧΏΡΟΣ (1)  500,00τμ          

-

 

ΧΏΡΟΣ (2)  450,00τμ          

 

27

ΞΑΝΕΜΟ

-

500,00τ.μ.

-

 

28

ΣΙΦΕΡΙ

-

-

-

 

29

ΣΚΛΗΘΡΙ

-

-

-

 

30

ΤΖΑΝΕΡΙΑ

300,00τ.μ.

400,00τ.μ.

-

 

31

ΤΡΟΥΛΟΣ

450,00τ.μ.

-

-

 
 
 

32

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ

-

ΧΏΡΟΣ (1)  500,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

ΧΏΡΟΣ (2)  500,00τ.μ.

 

33

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ ΛΑΛΑΡΙΑ

-

500,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1)  30,00τ.μ.

 

Τα ανωτέρω τμήματα ως προς τη θέση και το εμβαδόν απεικονίζονται επακριβώς στα αποσπάσματα των ορθοφωτοχαρτών με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγώνων που δημιουργούνται όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (ΦΕΚ 328/13-2-2014 τεύχος Β)Τα παραπάνω σημεία θα υλοποιηθούν στο έδαφος με ευθύνη των παραχωρησιούχων καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για την ορθή τοποθέτηση αυτών βάσει των ανωτέρω.

 

$17.      ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

$18.      ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81 ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.2.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2014.

ΣΚΙΑΘΟΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή