ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 1/2014 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά. Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: της αριθ. 508/22-01-2014 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης Τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα :1ο, 2ο, 4ο, 5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο,11ο,13ο,14ο, κατά σειρά των θεμάτων του πινακίου της αριθ. 508/22-01-2014 πρόσκλησης. Τα 3ο και 12ο θέμα του πινακίου αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 2. ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3. ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 5. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 6. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8. ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 9. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 10. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 11. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ------------------------------------------------------- 1. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος του πινακίου της αριθμ. 508/22-01-2014 πρόκλησης) ΑΠΟΝΤΕΣ 1 ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ 4. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6. ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 7. ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ψ Μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν, ο Καραστατήρας Γεώργιος και ο κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος Ψ Μετά την ψήφιση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος και ο κ. Καραστατήρας Κυριάκος Ψ Μετά την ψήφιση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Κοφινάς Φώτιος. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων ΣΧΕΤΙΚΟ:111/09-01-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων Α.Δ.Σ. 1/2014ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝα μην γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο-κρεπερί-λουκουματζίδικο) ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Παπαδιαμάντη, 2 Χορήγηση προέγκρισης για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών. ΣΧΕΤΙΚΟ:167/09-01-2014 εισήγηση γραφείου καταστημάτων Α.Δ.Σ. 2/2014ΟΜΟΦΩΝΑΧορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, στην ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. στην περιοχή Αμμουδιά. 3 Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2013. ΣΧΕΤΙΚΟ:12956/31-12-2013Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας Α.Δ.Σ. 3/2014ΟΜΟΦΩΝΑΕγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31/12/2013. 4 Καθορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως στους δικαιούχους. ΣΧΕΤΙΚΟ:230/14-01-2013Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας Α.Δ.Σ. 4/2014 ΟΜΟΦΩΝΑΚαθορίζει ως δικαιούχους χρήσης κινητής τηλεφωνίας, των Δήμαρχο και τους δύο αντιδημάρχους. Καθώς επίσης ως ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων στον μεν Δήμαρχο μέχρι 140 Ευρώ μηνιαίως και μέχρι 60 Ευρώ μηνιαίως για τον κάθε Αντιδήμαρχο. 5 Συγκρότηση επιτροπής για χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστων, των παραλιακών χώρων της νήσου Σκιάθου. ΣΧΕΤΙΚΟ: 155/09-01-2014 έγγραφο Λιμενικής Αρχής Σκιάθου Α.Δ.Σ. 5/2014 ΟΜΟΦΩΝΑΟρίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Σκιάθου τον κ. Διολέττα Δημήτριο με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κοφινά Φώτιο. 6 Συγκρότηση επιτροπής θεμάτων που αφορούν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, νήσου Σκιάθου. ΣΧΕΤΙΚΟ:154/09-01-2014 έγγραφο Λιμενικής Αρχής Σκιάθου Α.Δ.Σ. 6/2014ΟΜΟΦΩΝΑΟρίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Σκιάθου τον κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνο με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Μαθηνό Ζαχαρία 7 Συγκρότηση επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. ΣΧΕΤΙΚΟ:1/ 02-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας Α.Δ.Σ. 7/2014ΟΜΟΦΩΝΑΤην συγκρότηση της ΕπιτροπήςΕπίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014. 8 Τροποποίηση των αριθμ. 104/2013 και 204/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση της αλλαγής χρήσης του μισθίου, δημοτικού ακινήτου (Νο2) που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, εφόσον μέχρι τώρα έχουν γίνει, σύμφωνα με τον νόμο, επαναλαμβανόμενες δημοπρασίες χωρίς την επίτευξη αποτελέσματος» Με την προσθήκη της δημοσίευσης ή μη, της περίληψης της διακήρυξης. ΣΧΕΤΙΚΟ:189/10-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας Α.Δ.Σ. 8 /2014ΟΜΟΦΩΝΑΤην τροποποίηση των αριθμ. 104/2013 και 204/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση της αλλαγής χρήσης του μισθίου, δημοτικού ακινήτου (Νο2) που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, εφόσον μέχρι τώρα έχουν γίνει, σύμφωνα με τον νόμο, επαναλαμβανόμενες δημοπρασίες χωρίς την επίτευξη αποτελέσματος» με την προσθήκη της δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. 9 Τροποποίηση της αριθμ. 305/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Μπούρτζι στη Σκιάθο με δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και καθορισμός της χρήσης του ακινήτου». Με την προσθήκη της δημοσίευσης ή μη, της περίληψης της διακήρυξης ΣΧΕΤΙΚΟ:188/10-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας Α.Δ.Σ. 9/ 2014ΟΜΟΦΩΝΑΤην τροποποίηση της αριθμ. 305/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Μπούρτζι στη Σκιάθο με δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και καθορισμός της χρήσης του ακινήτου» με την προσθήκη της δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 10 Έγκριση εγγραφών και διαγραφών νηπίων στο τμήμα παιδικού σταθμού του Δήμου Σκιάθου. ΣΧΕΤΙΚΟ:164/09-01-2014 Εισήγηση Παιδικού Σταθμού Σκιάθου Α.Δ.Σ. 10/2014ΟΜΟΦΩΝΑΕγκρίνει τις εγγραφές και διαγραφές νηπίων στο τμήμα παιδικού σταθμού του Δήμου Σκιάθου. 11 Ψήφιση Πίστωσης ποσού 900,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6432.2 για την μεταφορά διαφημιστικού υλικού για την τουριστική έκθεση στη Βιέννη. ΣΧΕΤΙΚΟ: Α.Δ.Σ. 11/2014 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΤην ψήφιση Πίστωσης ποσού 900,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6432.2 για την μεταφορά διαφημιστικού υλικού για την τουριστική έκθεση στη Βιέννη. 12 Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Σκιάθου. ΣΧΕΤΙΚΟ:10897/23-10-2013Εισήγηση Δημοτικού ταμία Σκιάθου Α.Δ.Σ. 12/2014ΟΜΟΦΩΝΑΔιαγράφει οφειλές από χρηματικό κατάλογο που αφορούν τον κ. Χαριτίδη Κωνσταντίνο. ΣΚΙΑΘΟΣ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή