ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Σκιάθος,   23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 27/2013  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο-εκτός ημερήσιας, 2ο-εκτός ημερήσιας, 3o-εκτός ημερησίας, 4ο ,5ο,6ο ,3ο,1ο,2ο,8ο,9ο ,10ο,19ο,22ο,26ο,27ο,28ο,29ο,30ο,7ο,11ο , 12ο , 13ο     14ο,15ο,16ο,17ο,18ο,20ο,21ο,23ο,24ο,25ο,32ο,31ο,33ο,της αριθ. 12611/13-12-2013 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

$11.    ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ

$12.    ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

$13.    ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

$14.    ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

$15.    ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

$16.    ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

$17.    ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

$18.    ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

$19.    ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

$110.  ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

$111.  ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

$112.  ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

-------------------------------------------------------

$113.  ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (προσήλθε κατά την προ–ημερησία διάταξη)

$114.  ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ(προσήλθε κατά την προ–ημερησία διάταξη)

$115.  ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος του πινακίου της αριθμ 12611/13-12-2011 πρόκλησης)

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

$11.     ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ  ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

$12.    ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

$13.    ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

$14.    ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

$15.    ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ

$16.    ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ

$1Ø  Μετά την ψήφιση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο Πασχάλης Πασχάλης

$1Ø  Μετά την ψήφιση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Πασχάλης Πασχάλης

$1Ø  Μετά την ψήφιση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Χαλκιάς Νικόλαος

$1Ø  Μετά την ψήφιση του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο κ. Χαλκιάς Νικόλαος

$1Ø  Μετά την ψήφιση του 26ου θεματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χαλκιάς Νικόλαος, ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος και η κα Τσολοβίκου Μοσχαδώ

$1Ø  Μετά την ψήφιση του 27ου Θέματος προσήλθε ο κ Ζλατούδης Αθανάσιος

$1Ø  Μετά την ψήφιση του 29ου θέματος αποχώρησε ο κ. Καραστατήρας Γεώργιος

$1Ø  Μετά την ψήφιση του 35ου θέματος αποχώρησε ο κ. Καραστατήρας Κυριάκος και Ζλατούδης Αθανάσιος

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

1

Χορήγηση άδειας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12801/19-12-2013 Εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 318/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια  μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Καφετέρια

Ιδιοκτησίας: Ξανθόπουλος Αχιλλέας του Σάββα

στην  περιοχή 25ης Μαρτίου (ΤΟΤΕΜ)

2

Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου έτους 2014

ΣΧΕΤΙΚΟ:

153/2013 Απόφαση ΔΣ Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 319/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου.

3

Έγκριση Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Λιμενικού Ταμείου Οικονομικού Έτους 2014

ΣΧΕΤΙΚΟ:

154/2013 Απόφαση ΔΣ Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 320/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τον Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  του Λιμενικού Ταμείου Οικονομικού Έτους 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

4

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2013 μελέτης για το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Ξάνεμος (από το αεροδρόμιο έως την παραλία Ξανέμου)», προϋπολογισμού 450.000,00€ στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.AN) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12290/05-12-2013

Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 321/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει  την υπ΄αριθμ. 6/2013 μελέτη για το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Ξάνεμος (από το αεροδρόμιο έως την παραλία Ξανέμου)», προϋπολογισμού 450.000,00€ στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.AN) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

5

Τροποποίηση προϋπολογισμού (νέος προϋπολογισμός 285.000,00 Ευρώ) της υπ΄αριθμ. μελέτης 7/2013 για το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Τρούλος (από την Επαρχιακή Οδό έως τον Χ.Υ.Τ.Α.)» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.AN) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12293/05-12-2013

Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 322/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση  του προϋπολογισμού (νέος προϋπολογισμός 285.000,00 Ευρώ) της υπ΄αριθμ. μελέτης 7/2013 για το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Τρούλος (από την Επαρχιακή Οδό έως τον Χ.Υ.Τ.Α.)» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.AN) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

6

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2013 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση και στέγαση του παλαιού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου», προϋπολογισμού 459.915,64€, στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.AN) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12291/05-12-2013

Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 323/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 9/2013 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση και στέγαση του παλαιού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου», προϋπολογισμού 459.915,64€, στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.AN) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

7

Έγκριση του «Ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014».(Εισηγητικές αποφάσεις: 222/2013 Απόφαση οικονομικής επιτροπής & 9/2013 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής )

ΣΧΕΤΙΚΟ:

222/2013 Απόφαση οικονομικής επιτροπής & 9/2013 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής )

Α.Δ.Σ. 324/2013

     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει  το «Ετήσιο πρόγραμμα δράσης Δήμου Σκιάθου έτους 2014».(Εισηγητικές αποφάσεις: 222/2013 Απόφαση οικονομικής επιτροπής & 9/2013 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής )

8

Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης    υγειονομικών όρων

ΣΧΕΤΙΚΟ

11706/19-11-2013

Εισήγηση του γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ. 325/2013   ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην γίνει ανάκληση του καταστήματος υγειονομικών όρων ιδιοκτησίας Παρ. Ζυγούρα –Αικ. Χατζή ΟΕ (GOLDFISH) που βρίσκεται στην περιοχή παλιό Λιμάνι με την αιτιολογία της συμμόρφωσης

9

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12301/05-12-2013

Εισήγηση του γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ. 326/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματοςΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΧΕΊΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ))στην περιοχή/ οδό ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  στην Σκιάθο,  στην   ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ  ΑΡΓΕΝΤΗ  ΤΟΥ  ΦΩΤΙΟΥ

 

10

Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12646/16-12-2013

Εισήγηση του γραφείου καταστημάτων

Α.Δ.Σ. 327/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος(ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην οδό/ περιοχή ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ -9 (πρώην παγωτά-πλησίον Βελετζάκου)  στην Σκιάθο,  στον   ΜΠΟΥΡΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

11

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12509/11-12-2013

Εισήγηση Δημοτικού ταμία Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 328/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Διαγράφει οφειλές από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τους  Φερετζέλη Δημητρίου, Καραγκούνη Ευάγγγελο και Δεληγιαννάκη Γεώργιο

 

12

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10896/23-09-2013

Εισήγηση Δημοτικού ταμία Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 329/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Διαγράφει οφειλές από χρηματικό κατάλογο που αφορούν την Κορογιαννού Αικατερίνη

13

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

7602/31-08-2013

Εισήγηση Δημοτικού ταμία Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 330/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαγράφει οφειλές από χρηματικό κατάλογο που αφορούν τον Κανταράκια Δημήτριο του Θεοδώρου

14

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12074/29-11-2013

Εισήγηση Δημοτικού ταμία Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 331/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν διαγράφει οφειλές από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν την κα Τσαπρόυνη Μ. Βογιατζή και ΣΙΑ ΟΕ .

15

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12511/11-12-2013

Εισήγηση Δημοτικού ταμία Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 332/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαγράφει οφειλές από χρηματικό κατάλογο που αφορούν την Δαλαβάγκα Ουρανία

16

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12510/11-12-2013

Εισήγηση Δημοτικού ταμία Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 333/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαγράφει οφειλές από χρηματικό κατάλογο που αφορούν τον MEMISPIROTOYRAJMOND

17

Καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου Σκιάθου (218/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

218/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Α.Δ.Σ. 334/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τις θέσεων που παραχωρούνται για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου Σκιάθου, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθμ. 218/2013 ΑΟΕ

18

Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ. 209/2013 Α.Δ.Σ. με την προσθήκη της περίπτωσης 11 στον πίνακα, για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του N.4093/2012. (220/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΣΧΕΤΙΚΟ: 220/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Α.Δ.Σ. 335/2013

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αρίθμ. 209/2013 Α.Δ.Σ. με την προσθήκη της περίπτωσης 11 στον πίνακα, για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του N.4093/2012

Τροποποιώντας το β) σκέλος της  αριθμ. 220/2013 ΑΟΕ που αφορά  το τέλος κοινοχρήστου χώρου μειώνοντας όλες τις κατηγορίες κατά 50% δηλαδή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:Ορίζεται  τέλος  κοινοχρήστου χώρου  588,5 Ευρώ/τμ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β :  Ορίζεται τέλος  κοινοχρήστου χώρου       412,00 Ευρώ/τμ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ :  Ορίζεται  τέλος  κοινοχρήστου χώρου      235,00 Ευρώ/τμ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ :  Ορίζεται  τέλος  κοινοχρήστου χώρου    100,00 Ευρώ/τμ 

Καθώς και διαφοροποίηση ορισμένων περιπτέρων ως προς την κατηγορία τέλους που υποχρεούνται να καταβάλλουν

19

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.(217/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

217/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Α.Δ.Σ. 336/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

20

 

Εγγραφές νηπίων στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.                                 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12246/2013

Προισταμένης

παιδικού σταθμού

Α.Δ.Σ. 337/2013

     ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει τις εγγραφές νηπίων στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.                                  

21

Διαγραφή οφειλών του Δήμου Σκιάθου προς τρίτους (223/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

223/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Α.Δ.Σ. 338/2013

    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Διαγράφει τις  οφειλές του Δήμου Σκιάθου προς τρίτους

22

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

 

Α.Δ.Σ. 339/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών που αφορά τον κ. Τζωρτζάκη Αλέξανδρο

23

Τροποποίηση της αριθμ.28/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα:«Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου για τα έτη 2013 και 2014».                                     

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Α.Δ.Σ. 340/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ.28/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα:«Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου για τα έτη 2013 και 2014».                                     

24

Εξέταση της υπ΄αριθμ. 8135/14-08-2013 αίτησης του κ. Γεωργίου Ιωάννου του Νικολάου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Α.Δ.Σ. 341/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει την διαγραφή ποσού που αφορά τον κ.Γεωργίου Ιωάννου του Νικολάου με την αιτιολογία ότι δεν εμπίπτει η περίπτωση του στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου

 

25

Εξέταση της υπ΄αριθμ. 7393/29-07-2013 αίτηση της κα. Υδραίου Ελένης του Γεωργίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Α.Δ.Σ. 342/2013

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την διαγραφεί ποσού 37,12 Ευρώ που αγορά τέλος διαφήμισης της κας Υδραίου Ελένης του Γεωργίου.

 

26

Έγκριση  πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12417/10-12-2013 Εισήγηση Γραφείου Προσωπικού

Α.Δ.Σ. 343/2013

      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την  πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

27

Εξέταση της υπ άριθμ. 12486/11-12-2013 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με θέμα: «Μετατόπιση Περιπτέρου».

 

Α.Δ.Σ. 344/2013

           ΟΜΟΦΩΝΑ  

Προσωρινά να μην γίνει η μεταφορά του περιπτέρου, ώσπου να γίνει  διερεύνηση χώρου (ισάξιας οικονομικής δυνατότητας) και μέχρι να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του  Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου για μεταφορά του σε χώρο που διαχειρίζεται αυτό.

 

28

Εξέταση της υπ άριθμ. 12503/11-12-2013 αίτηση του κ. Νικητάκη Σπυρίδωνα με θέμα: «Μετατόπιση Περιπτέρου».

 

Α.Δ.Σ. 345/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Προσωρινά να μην γίνει η μεταφορά του περιπτέρου, ώσπου να γίνει  διερεύνηση χώρου (ισάξιας οικονομικής δυνατότητας) και μέχρι να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του  Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου για μεταφορά του σε χώρο που διαχειρίζεται αυτό.

 

29

Εξέταση της υπ άριθμ. 12571/12-12-2013 αίτηση του υποκαταστήματος ALPHABANK με θέμα: «Μετατόπιση Περιπτέρου».

 

Α.Δ.Σ. 346/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Προσωρινά να μην γίνει η μεταφορά του περιπτέρου, ώσπου να γίνει  διερεύνηση χώρου (ισάξιας οικονομικής δυνατότητας) και μέχρι να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του  Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου για μεταφορά του σε χώρο που διαχειρίζεται αυτό.

 

30

Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ και εφαρμογή ελαφρύνσεων σε   δικαιούχους με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. (79/2013 Απόφαση Διοικητικού  Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

79/2013 Απόφαση Διοικητικού  Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Α.Δ.Σ. 347/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ και εφαρμογή ελαφρύνσεων σε   δικαιούχους με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

31

Επικαιροποίηση των αποφάσεων που αφορούν τέλη και δικαιώματα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όπως ισχύουν για το έτος 2014.(81/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

81/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ

Α.Δ.Σ. 348/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τις αποφάσεις  που αφορούν τέλη και δικαιώματα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όπως ισχύουν για το έτος 2014.

32

Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2014 (78/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

78/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ

Α.Δ.Σ. 349/2013

      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2014.

 

33

Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ (82/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

82/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ

Α.Δ.Σ. 350/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον νέο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ

34

Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (85/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

85/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ

Α.Δ.Σ. 351/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον Κανονισμού Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

35

Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης « Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη»           που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιανουαρίου 2014.                                                                                      

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12508/2013

Έγγραφο του Δημάρχου

Α.Δ.Σ. 352/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την διοργάνωση της εκδήλωσης « Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη»           που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιανουαρίου 2014.                                                                                      

 

36

Αποδοχή, έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της «Φυτοτεχνικής Μελέτης Αποκατάστασης Περιβάλλοντος στην θέση Στροφυλιά Σκιάθου».                               

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11368/2013 Εισήγηση γραφείου πρασίνου

Α.Δ.Σ. 353/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται και εγκρίνει την  Φυτοτεχνικής Μελέτης Αποκατάστασης Περιβάλλοντος στην θέση Στροφυλιά Σκιάθου καθώς επίσης   καθορίζει και τον τρόπο εκτέλεσης της.

 

37

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Α.Δ.Σ. 354/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τροποποιεί τον κανονισμού λειτουργίας επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σκιάθου ως προς τα μέλη της

38

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σκιάθου.    

 

Α.Δ.Σ. 355/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συγκροτεί την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σκιάθου.    

 

39

Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 11389/1993, του Π.Δ. 28/80, του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 270/81.                                     

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12520/2013

Εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 356/2013

        ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 11389/1993, του Π.Δ. 28/80, του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 270/81.    

                                

 

40

Υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων Δήμου Σκιάθου, έτους 2014.                 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Α.Δ.Σ. 357/2013

          ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υλοποίηση των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Σκιάθου, έτους 2014

 

41

Ορισμός Διαχειριστή Μεταφορών Δήμου Σκιάθου (κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας).                                                                                                    

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Α.Δ.Σ. 358/2013

         ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει Διαχειριστή Μεταφορών Δήμου Σκιάθου (κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας) τον Κοκκωνίδη Δημήτριο .  

 

42

Μετακινήσεις

 

         Α.Δ.Σ 359/2013

            ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου  κ. Νικόλαου Πλωμαρίτη από την Σκιάθο στην Αγγλία να παραστεί στην έκθεση του Λονδίνου, αναχώρηση 01/11/2013 (μέσω Βόλου-Αθήνας) και επιστροφή  στις 08/11/2013 και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 674,34 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

ΣΚΙΑΘΟΣ,23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή