ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σκιάθος,   31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 24/2013 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά:

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο-εκτός ημερήσιας, 2ο-εκτός ημερήσιας, 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,11ο,12ο,13ο, της αριθ. 10899/25-10-2013 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης

Το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

1

Χορήγηση Προέγκρισης για Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10973/29-10-2013 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 278/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος Σνακ μπαρ στην περιοχή Αγία Παρασκευή στη Σκιάθο, στην Στεργιοπούλου Ευτυχία του Κων/νου.

2

Ορθή Επανάληψη της 255/2013 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Ανάθεση αρμοδιότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων σε υπαλλήλους του Δήμου, όπως ορίζει ο Ν. 4172/2013»

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10499/15-10-2013 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 279/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορθώνει την 255/2013 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, ως προς ορισμό μη συγκεκριμένου υπαλλήλου

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

3

Χορήγηση προέγκρισης «Άδειας Λιανικής Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων» (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10886/25-10-2013 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 280/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση Άδειας Λιανικής Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ)στην περιοχή Αλώνια στη Σκιάθο, στην Μανωλιού Ελένη- Στέλα του Παντελή

4

Διαγραφή χρηματικού ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους 777/2013 και 778/2013

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10542/16-10-2013 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 281/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή χρηματικού ποσού 1.484,88 από τους Χ/Κ 777/2013 και 778/2013 της επιχείρησης με την επωνυμία «PLANSEVENTSE.Π.Ε.»

5

Έγκριση της μελέτης 5/2013 για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση του κτιρίου της οδού Ουρανίτσης στη Σκιάθο και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N.) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).      

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10907/25-10-2013 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

        Α.Δ.Σ. 282/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5/2013 μελέτη

για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση του κτιρίου της οδού Ουρανίτσης στη Σκιάθο και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N.) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

6

Έγκριση της μελέτης 7/2013 για το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδοστρώματος οδού στην περιοχή Τρούλος (από την Επαρχιακή Οδό έως τον Χ.Υ.Τ.Α.)» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N.) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).  

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10902/25-10-2013 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

       Α.Δ.Σ. 283/2013

           ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 7/2013 μελέτη

2013 για το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδοστρώματος οδού στην περιοχή Τρούλος (από την Επαρχιακή Οδό έως τον Χ.Υ.Τ.Α.)» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N.) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).  

7

Έγκριση της μελέτης 8/2013 για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Πλατείας και Παιδικής Χαράς Αγ. Τριάδας Δήμου Σκιάθου» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N.) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10891/25-10-2013 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

       Α.Δ.Σ. 284/2013

             ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την 8/2013 μελέτη για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Πλατείας και Παιδικής Χαράς Αγ. Τριάδας Δήμου Σκιάθου» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N.) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

8

Έγκριση της μελέτης 10/2013 για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Κτιριακών Υποδομών και Αύλειου Χώρου Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10926/25-10-2013 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

       Α.Δ.Σ. 285/2013

           ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 10/2013

μελέτη για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Κτιριακών Υποδομών και Αύλειου Χώρου Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

9

 

Έγκριση της μελέτης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10889/25-10-2013 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας

           Α.Δ.Σ. 286/2013

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τηνμελέτη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014 και   τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης.

 

10

Έγκριση της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της 53/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006, λόγω του ότι εκ παραδρομής στην σελίδα έξι (6) της αρχικής απόφασης δεν είχε καταγραφεί ο Κ.Α. 6271 « Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» ποσού 19.000,00 Ευρώ.

 

           Α.Δ.Σ. 287/2013

     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της 53/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006, λόγω του ότι εκ παραδρομής στην σελίδα έξι (6) της αρχικής απόφασης δεν είχε καταγραφεί ο Κ.Α. 6271 « Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» ποσού 19.000,00 Ευρώ.

11

Έγκριση της 122/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό Έτος 2014.

 

 

             Α.Δ.Σ. 288/2013

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 122/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό Έτος 2014.

12

Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια διαφημιστικού υλικού για τις τουριστικές εκθέσεις»

ποσό: 4.695,24 Ευρώ, στον Κ.Α.   00.6432.2 και

ποσό : 5.083,56 Ευρώ, στον Κ.Α.   00.6431

 

           Α.Δ.Σ. 289/2013

           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια διαφημιστικού υλικού για τις τουριστικές εκθέσεις»

ποσό: 4.695,24 Ευρώ, στον Κ.Α.   00.6432.2 και

ποσό : 5.083,56 Ευρώ, στον Κ.Α.   00.6431

13

Ψήφιση πίστωσης για εργασίες «Δημιουργίας εικαστικών θεμάτων για τα εκθεσιακά περίπτερα του Δήμου»

Ποσό: 14.592,80, Κ.Α. 00.6431

 

             Α.Δ.Σ. 290/2013

           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης για εργασίες «Δημιουργίας εικαστικών θεμάτων για τα εκθεσιακά περίπτερα του Δήμου»

Ποσό: 14.592,80, Κ.Α. 00.6431

14

Μετακινήσεις

 
         Α.Δ.Σ. 291/2013

           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη Νικολάου από την Σκιάθο στον Βόλο προκειμένου να παραστεί σε δικαστήριο του Δήμου με αναχώρηση στις 25/09/2013 και επιστροφή αυθημερόν και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 82,28 Ευρώ στον ΚΑ 00.6421

15

Μετακινήσεις

 

           Α.Δ.Σ. 292/2013

           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του αντιδημάρχου κ. Δ. Διολέττα από την Σκιάθο στον Βόλο προκειμένου να παραστεί σε δικαστήριο του Δήμου με αναχώρηση στις 25/09/2013 και επιστροφή αυθημερόν και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 82,28 Ευρώ στον ΚΑ 00.6421

16

Μετακινήσεις

 

           Α.Δ.Σ. 293/2013

           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Ζ. Μαθηνού από την Σκιάθο στον Βόλο προκειμένου να παραστεί σε δικαστήριο του Δήμου με αναχώρηση στις 25/09/2013 και επιστροφή αυθημερόν και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 82,28 Ευρώ στον ΚΑ 00.6421

17

Μετακινήσεις

 

           Α.Δ.Σ. 294/2013

           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του   Προέδρου Δ.Σ. κ. Ζ. Μαθηνού από την Σκιάθο στον Βόλο προκειμένου να παραβρεθεί σε εκδήλωση για τους φορείς τουρισμού Μαγνησίας που θα πραγματοποιηθεί στις 31/10/2013 και επιστροφή την 01/09/2013

Ψηφίζει πίστωση ποσού 180,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

ΣΚΙΑΘΟΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή