ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σκιάθος,   21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 23/ 2013 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά:

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

4ο, της αριθ. 10424/11-10-2013 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης., 1ο-εκτός ημερήσιας, 2ο-εκτός ημερήσιας,1ο,2ο,5ο,6ο,7ο.8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο, της αριθ. 10424/11-10-2013 πρόσκλησης:της ημερήσιας διάταξης

Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε λόγω μη ολοκληρωμένου φακέλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

1

Αποδοχή, έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της «Μελέτης βελτίωσης Βιοτόπου Κουκουναριάς (PINUSPINEA) στο Δημοτικό Δάσος Σκιάθου»

ΣΧΕΤΙΚΟ:

9531/16-09-2013

Α.Δ.Σ. 254/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Αποδέχεται και εγκρίνει εν μέρη την μελέτη , με την σημείωση της εξαίρεσης από την μελέτη δεντροφύτευσης των αναγνωρισμένων δασικών ιδιωτικών τεμαχίων.

Β)Τρόπος Εκτέλεσης του έργου: Απευθείας Ανάθεση προμήθειας φύτευσης και περιποίησης των δενδρυλλίων   από τη με κερδοσκοπική περιβαλλοντικής οργάνωσης με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» με την επίβλεψη του έργου από τον Δήμο Σκιάθου. (158/2013 Α.Ο.Ε. με τίτλο: Αποδοχή Δωρεάς της μη κερδοσκοπικής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης με τον διακριτικό τίτλο « ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» της μελέτης βελτίωσης βιοτόπου Κουκουναριάς (PINUSPINEA) στο Δημοτικό Δάσος Σκιάθου» καθώς και τα έξοδα που θα προκύψουν για την υλοποίηση της.)

Γ)Ορίζει Υπεύθυνο Επίβλεψης του έργου τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Ταμπάκη Βασίλειο ώστε να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση της μελέτης, λόγο ότι δεν ανήκει στα έργα που επιβλέπει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και επίσης γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες εγκρίσεων, προμήθειας δενδρυλλίων και φύτευσης τους μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.    

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

2

Ανάθεση αρμοδιότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων σε υπαλλήλους του Δήμου, όπως ορίζει ο Ν. 4172/2013

ΣΧΕΤΙΚΟ: 10499/15-10-2013

Α.Δ.Σ. 255/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στον υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου, κ. Σδράκα Χρήστο, την αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων, όπως ορίζει ο Ν. 4172/2013

3

Εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10488/14-10-2013 Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών του Παιδικού Σταθμού Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 256/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις Εγγραφές –νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ αριθμ. 10488/14-10-2013 Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών του Παιδικού Σταθμού Σκιάθου

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

4

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 257/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων, ιδιοκτησίας, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ που βρίσκεται στην περιοχή ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ στην Σκιάθο.

5

Οριστική Αφαίρεση Άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω παράβασης σφράγισης (εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 258/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην γίνει οριστική αφαίρεση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ –ΜΠΑΡ που βρίσκετε στην περιοχή αμμουδιά στην Σκιάθο, ιδιοκτησίας ΔΙΑΛΕΜΕΝΟΣ Λ. – ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

 

6

Οριστική Αφαίρεση Άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω παράβασης σφράγισης (εξ αναβολής)

 

       Α.Δ.Σ. 259/2013

    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να γίνει οριστική αφαίρεση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ Β. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκετε στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ.

 

7

Διαγραφή, οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους,

(αριθμ.178/2013Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

178/2013 Α.Ο.Ε.

       Α.Δ.Σ. 260/2013

    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την διαγραφή των οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους.

8

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 140/2013 Α.Δ.Σ. (173/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) σχετικά με την Σύνταξη του τμήματος του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον πίνακα στοχοθεσίας για το έτος 2013, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ΄αριθμ. 1795/99597/2013 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας / Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Μαγνησίας.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

173/2013 Α.Ο.Ε.

       Α.Δ.Σ. 261/2013

    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της

αριθμ. 140/2013 Α.Δ.Σ. σχετικά με την Σύνταξη του τμήματος του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον πίνακα στοχοθεσίας για το έτος 2013, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ΄αριθμ. 1795/99597/2013 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας / Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Μαγνησίας.

9

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 282/2012 Α.Δ.Σ. ( 161/2013 Εισηγητική Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) που αφορά: «Περί δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2013, καθορισμός των βοσκησίμων τόπων , ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν τα παραπάνω Δημοτικά βοσκοτόπια» με την προσθήκη νέου κτηνοτρόφου με την επωνυμία Καλογιάννη Παναγιώτη του Γεωργίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

161/2013 Α.Ο.Ε.

       Α.Δ.Σ. 262/2013

           ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 282/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά: «Περί δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2013, καθορισμός των βοσκησίμων τόπων , ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν τα παραπάνω Δημοτικά βοσκοτόπια» με την προσθήκη νέου κτηνοτρόφου με την επωνυμία Καλογιάννη Παναγιώτη του Γεωργίου.

10

 

 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 145/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (164/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) με θέμα «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2013» ως προς το ποσό του ανταλλάγματος που πρέπει να καταβάλει η όμορη επιχείρηση ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ Α.Ε. στη θέση Βασιλιάς , υπολογιζόμενο με βάση το Άρθρο 25 του Ν. 4179/2013 ( Φ.Ε.Κ. 175/09-08-2013 τεύχος Α΄).

 

 

 

           Α.Δ.Σ. 263/2013

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 145/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2013» ως προς το ποσό του ανταλλάγματος που πρέπει να καταβάλει η όμορη επιχείρηση ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ Α.Ε. στη θέση Βασιλιάς , υπολογιζόμενο με βάση το Άρθρο 25 του Ν. 4179/2013 ( Φ.Ε.Κ. 175/09-08-2013 τεύχος Α΄).

11

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο Συμβιβασμό και την κατάργηση της δίκης χωρίς άσκηση ένδικου μέσου και με την καταβολή του επιδικασθέντος ποσού ύψους 43.550,20 Ευρώ μετά την συμφωνία με τον ενάγοντα κ. Μαχαίρα Νικόλαο (165/2013   Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

165/2013 Α.Ο.Ε.

           Α.Δ.Σ. 264/2013

               ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον εξώδικο Συμβιβασμό και την κατάργηση της δίκης χωρίς άσκηση ένδικου μέσου και με την καταβολή του επιδικασθέντος ποσού ύψους 43.550,20 Ευρώ μετά την συμφωνία με τον ενάγοντα κ. Μαχαίρα Νικόλαο.

12

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 145/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την εξαίρεση της όμορης επιχείρησης με τον αιγιαλό (Σκληθρί) ιδιοκτησίας κ. Σαρρή Κωνσταντίνου του Αντωνίου από τον πίνακα των όμορων επιχειρήσεων για το έτος 2013 (162/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομική Επιτροπής ).

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

162/2013 Α.Ο.Ε.

             Α.Δ.Σ. 265/2013

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 145/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την εξαίρεση της όμορης επιχείρησης με τον αιγιαλό (Σκληθρί) ιδιοκτησίας κ. Σαρρή Κωνσταντίνου του Αντωνίου από τον πίνακα των όμορων επιχειρήσεων για το έτος 2013.

13

Έκφραση γνώμης προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού Αδειών, ανά κατηγορία (αναλυτικά), για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10389/11-10-2013

             Α.Δ.Σ. 266/2013

                 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων σύμφωνα με την αριθμ. 268/2012 Α.ΔΣ.

14

Έκφραση γνώμης προς τον Γενικό Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού Αδειών, ανά κατηγορία (αναλυτικά), για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10388/11-10-2013

               Α.Δ.Σ. 267/2013

           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων σύμφωνα με την αριθμ. 268/2012 Α.Δ.Σ.

15

Έγκριση των αποφάσεων της   υπ΄αριθμ. 1-2ης /2013, Συνεδρίασης της Επιτροπής. Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

(Υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της 1ης /2013 Συνεδρίασης τη Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου του Μανίκα Αγγελή του Παναγιώτη)

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10183/

04-10-2013

             Α.Δ.Σ. 268/2013

               ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%

16

Έγκριση των αποφάσεων της   υπ΄αριθμ. 1-2ης /2013, Συνεδρίασης της Επιτροπής. Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

(Υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφαση της 2ης /2013 Συνεδρίασης τη Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου του Κατσούρα Αγγελή του Σταμάτη)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10183/

04-10-2013

           Α.Δ.Σ. 269/2013

               ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%

17

Έγκριση των αποφάσεων της   υπ΄αριθμ. 1-2ης /2013, Συνεδρίασης της Επιτροπής. Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

(Υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφαση της 2ης /2013 Συνεδρίασης τη Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου του Κουκουνασούλη Δημοσθένη του Αντωνίου)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10183/

04-10-2013

           Α.Δ.Σ. 270/2013

               ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%

18

Έγκριση των αποφάσεων της   υπ΄αριθμ. 3/2013, Συνεδρίασης της Επιτροπής. Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

(Υπ’ αριθμ. 5/2013 απόφαση της 3ης /2013 Συνεδρίασης τη Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου του Ιωάννου Γεωργίου του Νικολάου)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10477/

15-10-2013

         Α.Δ.Σ. 271/2013

               ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%

19

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού     WORLDTRAVELMARKET (Λονδίνου) 4-7/11/2013 και ψήφιση πίστωσης ποσού δαπάνης 5.500,00 Ευρώ στον Κ.Α. 006432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 5.500,00 Ευρώ

Κ.Α. 006432.2

         Α.Δ.Σ. 272/2013

     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή Έκθεση ΤουρισμούWORLDTRAVELMARKET (Λονδίνου) 4-7/11/2013 και ψηφίζει την πίστωση ποσού δαπάνης 5.500,00 Ευρώ στον Κ.Α. 006432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

20

Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σκιάθου.

 

             Α.Δ.Σ. 273/2013

               ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει την ΜΗ τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σκιάθου.

21

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σκιάθου.    

 

           Α.Δ.Σ. 274/2013

             ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σκιάθου.

22

Επικαιροποίηση της αριθ. 146/2007 απόφασης Δ.Σ. Σκιάθου (Διορθωτική Πράξη στην 1/91 Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης Σκιάθου στο Ο.Τ. 239).

 
Α.Δ.Σ. 275/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιεί την αριθ. 146/2007 απόφασης Δ.Σ. Σκιάθου (Διορθωτική Πράξη στην 1/91 Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης Σκιάθου στο Ο.Τ. 239).

23

Μετακινήσεις

 
           Α.Δ.Σ. 276/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα για συνάντηση με εκπροσώπους της AegeanOlympic

24

Μετακινήσεις

 
           Α.Δ.Σ. 277/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του του Προέδρου του ΔΣ (Ζ. Μαθηνό) για συνάντηση με εκπροσώπους της AegeanOlympic

ΣΚΙΑΘΟΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή