20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική συνεδρίαση της

6ης /09/2013, ύστερα από την υπ. αριθ. 8746/30/08/2013 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

Λόγω έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ορισθεί με νέα πρόσκληση.

Σκιάθος 11 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

dark blue el

Κύλιση στην Αρχή