18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

21ης /06/2013, ύστερα από την υπ. αριθ.  5979/20-06-2013 πρόσκληση σε αναβληθείσα συνεδρίαση (της με αρ. πρόσκλησης 5764/14-06-2013 συνεδρίασης), αποφάσισε τα παρακάτω:

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Eισήγηση επί των εκθέσεων της οικονομικής επιθεωρήτριας του υπουργείου οικονομικών για τις αποδόσεις των κρατήσεων των Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΩΝ 2005 ΚΑΙ 2006.

Με την υπ. αριθ. 174/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

$11.       Νομιμοποιεί τις πληρωμές από τον Δημοτικό Ταμία των κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία και στο δημόσιο, και

$12.       Εγκρίνει την εκκίνηση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί για τα μη μεταφερόμενα παραστατικά ύψους 73.246,60 € βάσει αυτού, και ειδικότερα την έκδοση νέας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Σκιάθου.

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με την υπ. αριθ. 175/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

$11.       ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ της  IMAGINE ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΚΑΦΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΠΕ στην περιοχή  ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ-ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ  Σκιάθου (με την υπ’ αριθμ   5822/17-6-2013  αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

$12.       ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΜΠΑΡ της  ΚΟΛΙΑΚΟΣ  Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή  ΑΜΜΟΥΔΙΑ  Σκιάθου    «SCUNA» (με την υπ’ αριθμ   5536/10-6-2013  αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

$13.       ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑΣ στην περιοχή  ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ-  Σκιάθου   (SLEEP INN) (με την υπ’ αριθμ   4896/28-5-201313  αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

$14.       ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΚΟΥΛΗ  ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ  ΤΟΥ  ΗΛΙΑ  στην περιοχή  ΓΟΥΡΝΕΣ  Σκιάθου   (όπισθεν Μάρκετ Ερμιόνης) με περιστασιακή χρήση ζωντανής μουσικής (με την υπ’ αριθμ   5445/7-6-2013    αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

$15.       ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ της ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΠΑΡΙΣΣΗ  Ο.Ε. στην περιοχή  Ν. ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ  Σκιάθου  (με την υπ’ αριθμ   4946/29-5-2013     αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

$16.       ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ   ΤΟΥ   ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  στην περιοχή  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Σκιάθου   (FRANGELICO) (με την υπ’ αριθμ   5113/31-5-2013    αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

$17.       SNAK  ΜΠΑΡ   ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   O.E.  στην οδό  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ  Σκιάθου   (MAINSTREET) (με την υπ’ αριθμ   5179/3-6-2013      αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

$18.       ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Α. –ΛΑΒΟΣ Α. Ο.Ε. στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ  Σκιάθου   (ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ) (με την υπ’ αριθμ   5752/14-6-2013 αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

$19.       ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ εντός Ξενοδοχείου ΟΣΤΡΙΑ της ΜΑΘΗΝΟΥ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ στην περιοχή  ΚΟΛΙΟΣ   Σκιάθου   (με την υπ’ αριθμ   5582/11-6-2013 αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

$110.  ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΤΑΒΕΡΝΑ εντός Ξενοδοχείου TIFFANY’S τoυ ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στην περιοχή  ΤΡΟΥΛΟΣ Σκιάθου(με την υπ’ αριθμ   5521/10-6-2013   αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

$111.  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ  της ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΗΣ Α.- ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΗΣ Μ. Ο.Ε. στην περιοχή  ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ  Σκιάθου  (με την υπ’ αριθμ   5449/7-6-2013  αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).                                      

                                      

                                    

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Με την υπ. αριθ. 176/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση αδείας Επιχείρησης  AΝΑΨΥΧΗΣ  (ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ) στην περιοχή/ οδό ΠΑΛΙΟ  ΛΙΜΑΝΙ    στην Σκιάθο,  στην   εταιρεία ΠΑΡ. ΖΥΓΟΥΡΑ – ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗ  Ο.Ε.  («GOLD  FISH»).

Με την υπ. αριθ. 177/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί  προέγκριση  αδείας Επιχείρησης  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΤΩΝ –ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ) στην περιοχή/ οδό ΠΕΡΙΦ.  ΟΔΟΣ   στην Σκιάθο,  στον   ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ  ΚΩΝ/ΝΟ  ΤΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΥ.

Με την υπ. αριθ. 178/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί  προέγκριση  αδείας Επιχείρησης  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & AΝΑΨΥΧΗΣ  (ΚΑΦΕ  ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ) ) στην περιοχή/ οδό 25ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ –ΜΠΟΤΣΑΡΗ   στην Σκιάθο,  στον   ΑΓΓΕΛΕΤΟ  ΣΤΑΜΑΤΙΟ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  («ΚΙΡΚΗ») με την προϋπόθεση ότι θα αποκαταστήσει την ζημιά που έχει προκαλέσει στον δρόμο μπροστά από το κατάστημα.

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ της εταιρίας ΝΕΓΚΑΛΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ στη θέση  ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ   Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 179/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ της εταιρίας ΝΕΓΚΑΛΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ   στη θέση  ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ   Σκιάθου (μετά από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού).

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αποσφράγιση ξύλινων οικίσκων στην παραλία Μεγάλη Κρασσά.

Με την υπ. αριθ. 180/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την αποσφράγιση των μη σταθερών και μη μόνιμα πακτωμένων ξύλινων κατασκευών που βρίσκονται στην παραλία Μεγάλη Κρασσά και περιήλθαν στους Κρατικούς Φορείς (Δημόσιο, ΟΤΑ) με σκοπό τον καθαρισμό και ευπρεπισμό τους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην απομάκρυνσή τους. 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ονοματοδοσία περιφερειακής οδού Καλαμακίου ως ΄΄Δημητρίου Τσάτσου΄΄.

Με την υπ. αριθ. 181/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ονοματοδοτεί την περιφερειακή οδό Καλαμακίου ως οδό ‘Δημητρίου Τσάτσου’ προς τιμή του καθηγητή Δημητρίου Τσάτσου για το έργο που έχει προσφέρει στην Ελλάδα και στη Σκιάθο.

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N) ΣΚΙΑΘΟΥ».

Με την υπ. αριθ. 182/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N) ΣΚΙΑΘΟΥ» προϋπολογισμού 4.525.000,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφής της.

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Παραχώρηση για χρήση, από τον Δήμο Σκιάθου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ξύλινου περιπτέρου (κιόσκι) στη είσοδο του λιμένα Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 183/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του ξύλινου περίπτερου (κιόσκι) που βρίσκεται δεξιά της κεντρικής εισόδου του λιμανιού για ένα έτος, εφόσον το Δ.Λ.Τ. προάγει τα τοπικά συμφέροντα, με την δυνατότητα περαιτέρω χρήσης του περιπτέρου για τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου.

 

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της αρ.37/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου ,η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 234 του ν.3463/2006.

Με την υπ. αριθ. 184/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 234 του ν.3463/2006, την αρ.37/2013 την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου, και συγκεκριμένα:

1α)αφαιρούνται οι κωδικοί :

-411 Συνταξιοδοτικές εισφορές (4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης )

-413 Ασφαλιστικές εισφορές (4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία -4131.0001 ΙΚΑ)

-604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων ,ημερομισθίων ,ωρομισθίων κ.τ.λ.)(6041 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων ,επί σύμβαση εκτάκτων )-κατά το ότι δεν απασχολείται προσωπικό

-605 Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης (6051 εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβασηη δημοσίου δικαίου -6054  εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού )-ομοίως.

-606 παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού (6061 παροχές ένδυσης,ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού -6063 λοιπές παροχές σε είδος , ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) )-ομοίως.

-6422 οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών (6424 οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων ).

 1β)Διατηρούνται οι κωδικοί :

-642 οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών (6421 οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών -6423 οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων),6422 οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών (6424 οδοιπορικά έξοδα και οδοιπορικά έξοδα και τρίτων),γιατί αφορούν οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών από γενικές και διοικητικές υπηρεσίες του προέδρου και λοιπών συνεργατών ,όπως μηχανογράφων και λογιστών).

-8115 διάφορα έξοδα, που αφορά πληρωμές Π.Ο.Ε. από εκκρεμείς υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου,τις οποίες  καλείται να εκπληρώσει  το Λιμενικού Ταμείο Σκιάθου.

 2)Αυξάνεται το ποσό στον ΚΑΕ 00.6117 που αφορά σε λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε 35.000χιλ.ευρώ.

 3) προστίθεται ο ΚΑΕ 00.6269.01 με το ποσό των 10.000χιλ.ευρώ για επισκευή λιμενικού σκάφους.

 4) προστίθεται ο ΚΑΕ 00.6269.02 με το ποσό των 3.000χιλ.ευρώ για επισκευή οχημάτων του  λιμενικού .

Ο προϋπολογισμός μετά την αναμόρφωση ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

       

ΕΣΟΔΑ

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

500,00 €

500,00 €

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

120.000,00 €

120.000,00 €

 

ΤΕΛΗ ΕΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

60.000,00 €

60.000,00 €

 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

270.000,00 €

270.000,00 €

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

64.000,00 €

64.000,00 €

 

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ

18.500,00 €

18.500,00 €

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

5.200,00 €

5.200,00 €

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

33.201,35 €

33.201,35 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

571.401,35 €

571.401,35 €

 
       
       

ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

 
 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

69.610,00 €

69.610,00 €

 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 €

0,00 €

 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

142.100,00 €

142.100,00 €

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

15.000,00 €

15.000,00 €

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ

275.000,00 €

275.000,00 €

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

69.691,35 €

69.691,35 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

571.401,35 €

571.401,35 €

 

όπως αναλυτικά φαίνονται στους επισυναπτόμενους απολογιστικούς πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Σκιάθος 21 Ιουνίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή