17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

05ης /06/2013, ύστερα από την υπ. αριθ.  5114/31/05/2013 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 124/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου περί: «Καθορισμού του τρόπου Διαχείρισης των αιγιαλών και των όρων χρήσης και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού».

Με την υπ. αριθ. 151/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 124/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου:

1. ως προς την έκφραση : « από τροχήλατο μη αυτοκινούμενο αναψυκτήριο σε τροχήλατο  αυτοκινούμενο ή μη αναψυκτήριο» όπου και αν αναφέρεται στην αρ. 124/2013 ΑΔΣ κατόπιν των υποδείξεων της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Μαγνησίας και

2. καθορίζει τμήμα κοινόχρηστου αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων εκτάσεως  250 τ.μ. προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος άνευ δημοπρασίας στο Μανδράκι Ελιάς, έναντι της επιχείρησης του Σανιδά Γεωργίου (όμορος). Η παραχώρηση του ανωτέρω τμήματος θα γίνει με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (τροποποίηση της  αρ. 78/2013 ΑΟΕ ).

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αρ. 124/2013 ΑΔΣ.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2013.

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για την ανάκληση της αριθ. 65/2013 Α.Ο.Ε. περί αποδέσμευσης και ορθή επανάληψη της αριθ. 103/2013 Α.Δ.Σ. περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Με την υπ. αριθ. 152/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Διορθώνει την αριθ. 103/2013 Α.ΔΣ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 με τα νέα ποσά που έχουν προκύψει, για την δημιουργία νέας κατηγορία εξόδων 83 με τίτλο «Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.» όπου θα λαμβάνει ανάλυση όμοια με αυτή του Κ.Α. 81 για την μεταφορά (από 81 σε 83) των υποχρεώσεων τις οποίες ο Δήμος μας θα αποπληρώνει αποκλειστικά μόνο μέσω της επιχορήγησης των ληξιπροθέσμων σύμφωνα με τα παρακάτω:

από τους παρακάτω  Κ.Α εξόδων μεταφορά ποσού  1.558.238,53 ευρώ στο αποθεματικό

Α/Α

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

80.8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

20.408,83

2

80.8112

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

73.894,46

3

80.8113

αμοιβές και έξοδα τρίτων- παροχές τρίτων

499.481,42

4

80.8114

Φόροι - τέλη

5.181,04

5

80.8115

Διάφορα έξοδα

425.088,02

6

80.8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

240.193,80

7

80.8117

Λοιπά έξοδα

77.729,01

8

80.8121

Αγορές κτηρίων τεχν. έργων και προμήθειες παγίων

32.995,33

9

80.8122

Εργα

132.660,57

10

80.8123

Μελέτες

50.606,05

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.558.238,53

Και από το αποθεματικό προτείνεται η μεταφορά ποσού 1.558.238,53 ευρώ για την δημιουργία των παρακάτω νέων Κ.Α. Εξόδων  : 

Α/Α

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

80.8311

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

20.408,83

2

80.8312

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

73.894,46

3

80.8313

αμοιβές και έξοδα τρίτων- παροχές τρίτων

499.481,42

4

80.8314

Φόροι - τέλη

5.181,04

5

80.8315

Διάφορα έξοδα

425.088,02

6

80.8316

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

240.193,80

7

80.8317

Λοιπά έξοδα

77.729,01

8

80.8321

Αγορές κτηρίων τεχν. έργων και προμήθειες παγίων

32.995,33

9

80.8322

Εργα

132.660,57

10

80.8323

Μελέτες

50.606,05

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.558.238,53

Σύνολο αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α 90.9111:  250.653,25   €

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με την υπ. αριθ. 153/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 1. KΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ της  ΜΗΤΡΕ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή  ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (ψαράδικα)  Σκιάθου    «ΜΕΡΙΛΥΝ».

Με την υπ. αριθ. 154/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 1. ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ εντός ενοικιαζομένων δωματίων  του ΧΑΛΚΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  στην περιοχή  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Σκιάθου.   
 2. SNAK-  ΜΠΑΡ-Οβελιστήριο  εντός ενοικιαζομένων δωματίων του ΧΑΛΚΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  στην περιοχή  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Σκιάθου.   
 3. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΜΠΑΡ  εντός ενοικιαζομένων  δωματίων  του ΣΑΝΙΔΑ  ΧΡΉΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ  Σκιάθου.
 4. ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της ΤΣΑΓΓΑΡΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ στην οδό Εθν. Μακαρίου-Ανατολική Παραλία (Μελτέμι).

Με την υπ. αριθ. 155/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

$11.  ΚΑΦΕ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ του  ΑΡΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στην περιοχή       ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ –ψαράδικα  (ΒΟΑ  VIDA)

Με την υπ. αριθ. 156/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 1. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ  του  ΒΑΡΘΑΛΑΜΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στην  οδό Νικοτσάρα   Σκιάθου.    
 2. ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ   της   ΛΑΖΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε.  στην  οδό Παπαδιαμάντη Σκιάθου      (Central).

Με την υπ. αριθ. 157/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 1. ΜΠΑΡ της ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.  στην περιοχή  ΑΜΜΟΥΔΙΑ Σκιάθου    «PURE».

Με την υπ. αριθ. 158/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 1. SNAK-  ΜΠΑΡ εντός ενοικιαζομένων δωματίων του ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην περιοχή  ΚΟΛΙΟΣ  Σκιάθου.
 2. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ της ΤΖΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ στην οδό Γρηγορίου Ε’ -  Σκιάθου  (de Facto).
 3. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ   του ΜΠΑΛΑΛΑ ΘΩΜΑ ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην περιοχή   

ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ   Σκιάθου  (STAY COOL).

 1. ΤΑΒΕΡΝΑ-ΜΠΑΡ   του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην περιοχή    ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ   Σκιάθου ).

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Με την υπ. αριθ. 159/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση αδείας Επιχείρησης  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην περιοχή/ οδό Ν. ΜΩΡΑΪΤΟΥ  στην Σκιάθο,  στον   ΠΡΕΒΕΖΑΝΟ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  («Ο  ΚΑΒΟΥΡΑΣ»).

Με την υπ. αριθ. 160/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί  προέγκριση  αδείας Επιχείρησης  ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) στην περιοχή/ οδό ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Γ’ ΤΟΜΕΑΣ  στην Σκιάθο,  στην  ΓΑΥΡΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ.

Με την υπ. αριθ. 161/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί  προέγκριση  αδείας Επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην περιοχή/ οδό ΚΟΛΙΟΣ  στην Σκιάθο,  στον   ΛΑΖΟ  ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Με την υπ. αριθ. 162/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση αδείας Επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ) στην περιοχή/ οδό ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ   στην Σκιάθο,  στην  ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της αρ. 5/2013 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά την ορθή επανάληψη της αρ.220/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκιάθου κατόπιν γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Με την υπ. αριθ. 163/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την αρ. 5/2013 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και διορθώνει την υπ’ αριθ. 220/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με την απόφαση 3/2013 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που γνωμοδοτεί υπέρ της επιστροφής του Ο.Ε.Υ. στο Δήμο Σκιάθου, με τις προτεινόμενες αλλαγές:

$1-         στο άρθρο 9 παρ. 1β, στο εδάφιο «αρμοδιότητες σε θέματα αλλοδαπών και Μετανάστευσης» να επαλειφθεί η παράγραφος β «παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα». Επιπλέον στο παραπάνω εδάφιο πρέπει να απαλειφθούν και οι παρ. α «τηρεί μητρώο αλλοδαπών» και δ «επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς», διότι το γραφείο αλλοδαπών δεν υφίσταται πλέον στο δήμο, ενώ οι αρμοδιότητες του έχουν μεταφερθεί στην αποκεντρωμένη Διοίκηση.

$1-         στο άρθρο 19 παρ. 1, να απαλειφθεί η φράση «όλοι οι κλάδοι ΠΕ και ΤΕ σύμφωνα με το τι προβλέπει ο νόμος για την ειδικότητά τους ως παρακάτω» και να αντικατασταθεί από τη φράση «σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων-ειδικοτήτων».

$1-         τον πίνακα του άρθρου 19 να απαλειφθεί η λέξη «γραφείο» και να αντικατασταθεί από τη λέξη «τμήμα».

Το σχέδιο του ΟΕΥ του Δήμου Σκιάθου, διαμορφώνεται όπως ακριβώς στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τα παραπάνω.

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ακύρωση της υπ΄ αρ. 11/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της Μπέλτσιου Δήμητρας συζ. Ιωάννη κατοίκου Σκιάθου, για την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της  υπ’ αριθμ. 50/31-5-2012 άδειας λειτουργίας κατ/τος «Καφετέρια-Οβελιστήριο» στην περιοχή Αεροδρομίου Σκιάθου, του Μπαλατσού Ιωάννη του Κων/νου και λήψη νέας απόφασης.

Με την υπ. αριθ. 164/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Αναβάλλει την λήψη σχετικής απόφασης έως την έκδοση απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 λόγω εκκρεμούσης προσφυγής κατά της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης επί του συγκεκριμένου θέματος.

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 165/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

$11.     Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, ως εξής:

Την ενίσχυση του παρακάτω Κ.Α. εσόδου: 1311.2 με τίτλο «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» με το ποσό των 31.200,00 €

Α/Α/

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

1311.2

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

31.200,00

   

ΣΥΝΟΛΟ:

31.200,00

Και μέσω αποθεματικού την μεταφορά ποσού 31.200,00 € για την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. εξόδων για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών

Α/Α/

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

35.6041

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

21.000,00

2

35.6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

6.000,00

3

35.7132.02

Προμήθεια εξοπλισμού (γεννήτριες-ασύρματοι)

3.950,00

4

35.6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

250,00

   

ΣΥΝΟΛΟ

31.200,00

Σύνολο αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 90.9111): 250.653,25 €

$12.     Προσθέτει στον Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου 9111 με τίτλο «Αποθεματικό», τον Κ.Α. 90,  της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που ανήκει  για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ομοιογένειας των Κ.Α. εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού, και για μηχανογραφικούς σκοπούς απεικονίζεται πλέον ως 90.9111 για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθ. 4562/20-5-2013 εισήγηση της υπηρεσίας στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας για καθαρισμό βλάστησης και πυρασφάλεια.

Με την υπ. αριθ. 166/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων για πυροπροστασία με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο μήνες σύμφωνα με το άρθρο 206 του 3584/2007

για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η δαπάνη των αποδοχών του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τους κωδικούς:

35.6041 με το ποσό των 21.000 ευρώ και τον Κ.Α. 35.6054 με 6.000 ευρώ που αφορούν τις τακτικές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές αντίστοιχα. Οι πιστώσεις αυτές είναι εξασφαλισμένες στο σκέλος δαπανών του προυπολογισμού του έτους 2013 για την παρακάτω ειδικότητα:

α/α

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

ΥΕ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

9

2 ΜΗΝΕΣ

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή ποσών χρηματικού καταλόγου των Μουλά Κωνσταντίνου, Γιαννίτση Ιωάννη και KolaEduart.

.

Με την υπ. αριθ. 167/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει τη διαγραφή των τροφείων μηνός Απριλίου 2013, από τον Χρηματικό Κατάλογο υπ' αριθμ. 697/2013 του Δήμου Σκιάθου, των Μουλά Κων/νου του Μιχαήλ, ποσού 100,00 €, Γιαννίτση Ιωάννη του Ευσταθίου, ποσού 100,00 €, και Kola Eduart του Simon, ποσού 100,00 €.

8ο θέμα ημερήσιας διάταξη:

Ορισμός μελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή εποπτείας - παρακολούθησης του αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων.

Με την υπ. αριθ. 168/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ορίζει ως μέλη της Επιτροπή εποπτείας – παρακολούθησης του αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων, έργο της οποίας θα είναι ο έλεγχος των εκτελεσθέντων εργασιών προκειμένου η επιτροπή παραλαβής εργασιών που συγκροτήθηκε με την 314/2012 Α.Δ.Σ. και την 12/2013 απόφαση Δημάρχου να βεβαιώσει την έκδοση του μηνιαίου πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης, τους:

 1. Διολέττα Δημήτριο – Αντιδήμαρχο καθαριότητας.
 2. Κοφινά Φώτη – Δημ. Σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας.
 3. Πασχάλη Θεόδωρο – Υπάλληλο του Δήμου (Επόπτης καθαριότητας).

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση για διαγραφές – εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 169/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση της επιτροπή αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγγραφής – διαγραφής νηπίων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου και ειδικότερα:

α) την διαγραφή στις 31/05/2013 των παρακάτω νηπίων μετά από αίτηση διαγραφής των γονέων κηδεμόνων τους :

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΜΠΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2

ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΥ  ΕΛΕΝΗ

β) Για τις δύο κενές θέσεις που προκύπτουν η επιτροπή αφού εξέτασε όλες τις υπάρχουσες αιτήσεις εγγραφών αποφασίζει και προτείνει την εγγραφή των παρακάτω νηπίων από 01/06/2013 με κριτήρια προτεραιότητας στην επιλογή τα παρακάτω:

για μεν την εγγραφή του νηπίου Αναδιώτη Ευδοκία-Ευαγγελία και οι δύο γονείς του είναι δημόσιοι υπάλληλοι με υπηρεσιακή απόσπαση της μητέρας  στη Σκιάθο, για δε την εγγραφή του νηπίου Σταμέλου Μαργαρίτα μονογονεική οικογένεια και εργαζόμενη μητέρα.

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λειτουργία και διαχείριση του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Σκιάθου ΄΄Μπούρτζι΄΄ για το καλοκαίρι 2013.

Με την υπ. αριθ. 170/2013 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

$11)    Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την λειτουργία και διαχείριση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου στο Μπούρτζι (ανοικτό θέατρο, αίθουσα εικαστικών-πολλαπλών χρήσεων, και  αίθουσα δημοτικού συμβουλίου) αποτελούμενη από τον Δήμαρχο, κ. Νικόλαο Πλωμαρίτη και τις κ.κ. Αθηνά Παπαγεωργίου (δημοτική υπάλληλο) και Χριστίνα Σαρρή (τέως δημοτική υπάλληλο που θα συμμετέχει εθελοντικά).

$12)    Καθορίζει μίσθωμα κλιμακούμενο από 100 € έως 300 € (ανάλογα με την παράσταση-εκδήλωση)  για την παραχώρηση του ανοικτού θεάτρου σε καλλιτεχνικά σχήματα, (θεατρικές και άλλες επιχειρήσεις, καθώς και σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

$13)    Ορίζει υπεύθυνη την Δημοτική Αστυνομία να εποπτεύει κατά τις εκδηλώσεις, για την φύλαξη, επιστασία και καθαριότητα των χώρων εντός και εκτός του Πολιτιστικού Κέντρου.

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της «Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Σκιάθου» περί αποδοχής της παραίτησης του Δημάρχου κ. Νικολάου Πλωμαρίτη από τη θέση του Προέδρου και από μέλος του Δ.Σ. της «Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Σκιάθου».

Με την υπ. αριθ. 171/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση του Δ.Σ. της «Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Σκιάθου» περί αποδοχής της παραίτησης του Δημάρχου κ. Νικολάου Πλωμαρίτη από τη θέση του Προέδρου και από μέλος του Δ.Σ. της «Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Σκιάθου».

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πραγματοποίησης καλοκαιρινών προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού Δήμου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 172/2013 απόφασή του  ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την πραγματοποίηση προγραμμάτων Κολύμβησης και Beach Volley ενόψει της θερινής περιόδου κατά τη χρονική περίοδο από 24/06/2013 έως 31/07/2013. Αφορά  παιδιά ηλικίας 4 έως  18 χρονών. Τα μαθήματα   θα πραγματοποιηθούν  στις παραλίες Κολιός και Βρωμόλιμνος και η μετακίνηση  θα γίνεται με το λεωφορειάκι του Αθλητικού Οργανισμού.

13ο θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Μετακινήσεις.

Με την υπ. αριθ. 173/2013 απόφασή του  ομόφωνα αποφασίζει :

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου στο τμήμα των Δημόσιων Ελεγκτών στην Λάρισα για συνάντηση με την κα Χασιώτου.

Σκιάθος 06 Ιουνίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή