ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με αίσθημα ευθύνης και δέσμευσης που φέρουμε για την προστασία της δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ Β/726/8-3-2020 για την πρόληψη διασποράς του Κορωνοιού-Covid 19 αναβάλλεται η προγραμματισμένη 4η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 16/03/2020 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3302/11-03-2020 πρόσκληση.

 

Η στάση όλων μας δεν πρέπει να είναι συμβολική αλλά ουσιαστική και να έχει στόχο την ασφάλεια της Δημόσιας Υγείας καθώς η προάσπισή της δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με χαλαρότητα.

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή