ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Z.Αναγνώστου

Τηλέφ: 24273-50131, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 14/02/2020

Αρ. πρωτ.: 2263

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα
  • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου.

Εισηγητής:Aντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.

2. Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 ποσού 17.280,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.6607/29-1-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

3 Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου (Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019). (Α.Ο.Ε 31/2020). Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.

4.Πρόσληψη δύο (2) ΥΕ καθαριστών/στριών εσωτερικών χώρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( IΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας.Εισηγητής: κ.Δήμαρχος.

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την μικροσυγκοινωνία άγονης γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών όπως διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ 967/79 (ΦΕΚ Α272).

Εισηγητής: κ. Aντωνίτσας Γεώργιος.

6. Εξέταση της υπ’αριθμ. πρωτ. 481/17-01-2020 αίτησης της κατασκευαστικής εταιρείας «SOLIS A.E»με θέμα «Αίτηση διάνοιξης τμήματος δημοτικής οδού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 239 Γ’ Τομέας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

7.Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2232/14-02-2020 αίτησης της «SOLIS A.E.» περί χορήγησης άδειας διέλευσης από το δημοτικό οικόπεδο με ΚΑ 030526N στο Ο.Τ. 238 Γ’ Τομέας του Δήμου Σκιάθου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

8.Έγκριση της υπ’αριθμ. 1545/29-01-2020 αιτήσεως αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο Δήμου Σκιάθου».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σκιάθου

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή