ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Z.Αναγνώστου

Τηλέφ: 24273-50131, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 13/12/2019

Αρ. πρωτ.: 11736

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 41η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Πρόταση ίδρυσης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ Σκιάθου. Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το γραφείο ανταποκριτή του Ο.Α.Ε.Δ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.

3.Εγκριση της συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στο Δήμο Σκιάθου ποσού 8.640,00 € προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.88030/10-12-2019 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και της άμεσης απόδοσης στις 2 Σχολικές Επιτροπές. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ξανέμου». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης Ιωάννης

6.Συγκρότηση επιτροπής για το καθορισμό δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

7. Συγκρότηση επιτροπής κληροδοτημάτων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

8. Συγκρότηση επιτροπής περιβαλλοντικής προστασίας και περιβάλλοντος. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

9. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

10.Συγκρότηση επιτροπής διάνοιξης – μετατόπισης αγροτικών δρόμων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

11.Συγκρότηση επιτροπής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και περιπτέρων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

12.Συγκρότηση επιτροπής αιγιαλού και παραλιών. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

13.Συγκρότηση επιτροπής κανονιστικών διατάξεων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

14.Συγκρότηση επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

15.Παραχώρηση κατάλληλου εξοπλισμένου χώρου-γραφείου, εντός του Δημοτικού Καταστήματος με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Παράταξης «ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ “ βήμα στο μέλλον”» καθώς των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων.

Εισηγητής : κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος(Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)

16. Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στον εντός των ορίων του Ο.Τ.226 του Γ’ Τομέα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Σκιάθου χωροθετημένο χώρο (ΦΕΚ 920/τ.Δ/22-9-87).Εισηγητής: κ. Γιαμαρέλος Νικόλαος

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σκιάθου

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή