ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 30/10/2019

Αρ. πρωτ.: 9963

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 39η έκτακτη (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/10/2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ:   Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ (άρθρο 9 Π.Δ. 75/2011 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 94/2019 (ΦΕΚ 157/11.10.2019 τεύχος Α’) ).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι με το ανωτέρω Π.Δ. έχει τεθεί ως καταληκτική προθεσμία ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η εκλογή των εκπροσώπων στην ΠΕΔ να διεξαχθεί εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του , ήτοι 31η Οκτωβρίου 2019.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σκιάθου

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή