ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 07/05/2019

Αρ. πρωτ.: 3774

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 15η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00’, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Λήψη απόφασης για παράταση μισθωτικής σχέσης μεταξύ Δήμου και Αραρά Ηλία, Καρβέλη Χρήστου και Τσιφλίδη Ιωάννη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μίχας Δημήτριος.

 1. 2.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διολέττας Παναγιώτης & Σαρρής Ιωάννης.

 1. 3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διολέττας Παναγιώτης & Σαρρής Ιωάννης.

 1. 4.Έγκριση για την υλοποίηση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Σκιάθου» στο πλαίσιο του Νόμου περί Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 5.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. (A.O.E. 51, 55, 61, 66, 72 και 76/2019). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 6.Διόρθωση-συμπλήρωση των αρ. 241/2017 και 292/2018 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου σχετικά με την αναπροσαρμογή η μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις. (A.O.E. 43/2019). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 7.Εξέταση αιτήσεων περί μετατοπίσεων στύλων δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός και εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 8.Αποδοχή η μη των προτάσεων της αριθ. 2ης/2019, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του προσφεύγοντος κ. Μαυρογιαλή Αλέξανδρου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεοδώρου Γεώργιος.

 1. 9.Μετακινήσεις.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, για να μην θιγούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή