Σκιάθος, 14/02/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
Συγγρού 8, 370 02 Σκιάθος    
Τηλ-Fax:(24270)21398,22166-22824  
e-mail:deyask@otenet.gr  

 

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

 

Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» στις 10 Μαΐου 2018, ηανταπόκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, του Προέδρου της και Δημάρχου κ. Πρεβεζάνου υπήρξε άμεση. Τα αιτήματα χρηματοδότησης της Δ.ΕΥ.Α. Σκιάθου με αριθπρωτ.2004/31-07-2018 και 2005/31-07-2018 κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και πλήρως τεκμηριωμένα στο αρμόδιο υπουργείο, με αποτέλεσμα στις 29/01/2019 (αριθ.πρωτ. 6073) και 31/01/2019 (αριθ.πρωτ. 7242) ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης να αποφασίσει την ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» δύο μεγάλα έργα για το νησί μας.

Στις 29/01/2019 αποφασίστηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης πόλης Σκιάθου», με ποσό χρηματοδότησης 970.000 ευρώ.Συγκεκριμένα το έργο να περιλαμβάνει νέους αγωγούς συνολικού μήκους 6.634μ, εκ των οποίων τα 1722μ είναι η επέκταση προς Βασιλειά και τα 4.912μείναι λοιποί πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγοί του δικτύου. Επίσης περιλαμβάνει την αξιοποίηση 2 γεωτρήσεων με την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης δυναμικότητας καθώς και κατασκευή αγωγού μεταφοράς συνολικού μήκους 1.335μ προς το φρέαρ Φτελιάς εντός νέας δεξαμενής νερού χωρητικότητας 50m3. Επιπλέον περιλαμβάνει την εγκατάσταση αντλιοστασίου και τον κατάλληλο αυτοματισμό λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού.

Στις 31/01/2019 ακολούθησε η ένταξη του έργου με τίτλο «Έργο αποχέτευσης και επέκτασης ΕΕΛ περιοχής Κουκουναριών-Τρούλου Σκιάθου με ποσό χρηματοδότησης 3.780.000 ευρώ και αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Κουκουναριών και Τρούλου Σκιάθου συνολικού μήκους 10.195μ, την κατασκευή 6 αντλιοστασίων, την κατασκευή έργων επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για την αύξηση δυναμικότητας της από 2000 IA σε 5000 IA και την αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Ακόμη, στο έργο περιλαμβάνονται και οι εργασίες για τη σύνδεση των αντλιοστασίων με τη ΔΕΗ.

Τα δύο έργα αφορούν μέρος των σημαντικότερων υποδομών του τουριστικού προορισμού που λέγεται Σκιάθος, συμβάλλουν στην προστασία του μοναδικού περιβάλλοντος του νησιού μας, αλλά και στη προστασία της δημόσιας υγείας.

Με την ένταξη των έργων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για ακόμη μία φορά οι Κασσάνδρες διαψεύθηκαν, ενώ οι «Μετά Χριστόν Προφήτες» αυτογελοιοποιήθηκαν.

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή