ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ)

 

•1.     Αίτηση (έντυπο του Δήμου Σκιάθου)

•2.     Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (Γονική Παροχή-Αποδοχή Κληρονομιάς-Μεταβίβαση-Αγορά με απλό φωτοαντίγραφο)

•3.     Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8, Ν.1599/1986) με τα στοιχεία του ακινήτου (ειδικό έντυπο Δήμου Σκιάθου)

•4.     Οικοδομική άδεια (απλό φωτοαντίγραφο)

•5.     Το τελευταίο Ε.Τ.Α.Κ. (απλό φωτοαντίγραφο) αν δεν υπάρχει τότε το  Ε9 στο οποίο να αναγράφεται το ακίνητο

•6.     Διάγραμμα κάλυψης που συνοδεύει την οικοδομική άδεια (απλό φωτοαντίγραφο)

•7.     Σε περίπτωση ξενοδοχείου ή κάμπινγκ απαιτείται και η άδεια λειτουργίας ΕΟΤ (απλό φωτοαντίγραφο)

•8.     Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ (απλό φωτοαντίγραφο)

•9.     Αστυνομική Ταυτότητα (απλό φωτοαντίγραφο)

•10.  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

 

 

Προσοχή :

Η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση θα συμπληρώνεται από τον κάτοχο του αριθμού της παροχής του Λογαριασμού της ΔΕΗ (διαφορετικά χρειάζεται υποβολή εξουσιοδότησης). Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν είναι εν ζωή η αλλαγή στοιχείων θα γίνεται από την αρμόδια ΔΕΗ.

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή