ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος 19 Αυγούστου 2019                                      

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 7711

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                    

           ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                     (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

θΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για ορκωμοσία»

     Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.35/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Ανοιχτό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου στο Μπούρτζι στις

25 Αυγούστου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 8 μ.μ, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η ορκωμοσία, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 3852/ 2010,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Τεύχος Α΄133/19-7-2018-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).

Ο ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ Π. ΤΖΟΥΜΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή