ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αριθμ. Πρωτ. : 559/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                              Σκιάθος, 11/06/2018
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου την Δευτέρα 18/6/2018 και ώρα 12.00θα προχωρήσει σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του λιμένα Σκιάθου κυριότητας, νομής και κατοχής του  Δ.Λ.Τ.Σ.

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΣ με αριθμ.50/2018 και πρωτ   488/21-05-2018 έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΔΒΟΞΔ6-Η6Θ

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο του Δ.Λ.Τ.Σ., Καποδιστρίου 2, 1ος όροφος, ΣΚΙΑΘΟΣ τηλέφωνο 2427023702.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των όρων χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση τους στο Πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ.Σ..

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή