Για ενδεχόμενη ενημέρωση των πολιτών, αλλά και των υπηρεσιών σας, αναφορικά με το Κοινωνικό Μέρισμα 2017, παρακαλώ βρείτε συνημμένα:

Α) Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης

Β) Δελτίο Τύπου με την περιγραφή των βημάτων για την υποβολή της αίτησης

Επισημαίνεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις  διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2017, έχει δημοσιευθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ 4115, τεύχος Β’).

Υπογραμμίζεται ότι τα ανωτέρω αποστέλλονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, είναι χρήσιμο το επισυναπτόμενο υλικό να εκτυπωθεί και να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο των υπηρεσιών σας, στο οποίο οι πολίτες έχουν πρόσβαση, ώστε να λαμβάνουν γνώση χωρίς να επιβαρύνουν την καθημερινή σας λειτουργία.

Υπογραμμίζεται περαιτέρω, ότι οι Δήμοι και τα Κέντρα Κοινότητας δεν έχουν καμία αρμοδιότητα στην διαδικασία υποβολής της αίτησης για το κοινωνικό μέρισμα. Όπως ορίζεται στην σχετική ΚΥΑ:

«Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται από τα κάτωθι στάδια: 1. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος (www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Για το Υπουργείο Εργασίας και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.,

Γιώργος Πλανήτερος

Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Email: .

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή